Župnija Sora ob terezijanskem popisu...
Župnija Sora ob terezijanskem popisu prebivalstva sredi 18. stoletja Jurij šilc Marija Terezija je 13. oktobra 1753 izdala reskript, ki je za avstrijske dežele odrejal, naj župniki svojim...
Še ena priporočila za rodoslovno delo
Priporočila za rodoslovno delo. Prva priporočila so bila leta 1994 objavljena v tretji številki našega rodoslovnega glasila, ki se je v začetku imenovalo Bilten rodoslovnega krožka. (Kasneje smo...
Hlapci, za hlapce rojeni... ?
V vsakdanjem zavedanju slovenstva se Slovenci oklepamo nekaterih ustaljenih zgodovinskih stereotipov in trditev. V vsej slovenski zgodovini naj bi bili kar naprej ogroženi od svojih neprijetnih in...
Vtisi s septembrskega tematskega večera
Na tematsko predavanje Slovenskega rodoslovnega društva smo 23. septembra 2014 uvrstili predstavitev krajevne zgodovine Radeč in odkritij o plemiški družini Gutmansthal-Benvenuti, ki je imela v...
Main page Contacts Search Contacts Search