prva02
Manjkajoči datumi
Temeljno okostje vsake rodoslovne zbirke tvorijo naslednji podatki: ime, priimek, datum in kraj rojstva, smrti in morebitne poroke. Tako okostje nosi podrobnejše navedbe o osebah, družinah, kraju,...
Mednarodna rodoslovna konferenca
Za september 2016 z ameriškimi kolegi načrtujemo četrto rodoslovno konferenco. Prijavnico s programom lahko posredujete svojim ameriškim ali drugim potomcem slovenskih izseljencev.
'Popis prebivalstva' župnije Stara...
'Popis prebivalstva' župnije Stara Loka 1783-1792 Hafner Jožef Mlinar Vešter 1 Hafner Jožef Parte Vešter 2 Kemperle Mihael Šraj Vešter 3 Gasser Franc Hren Vešter 4 Lizher Andrej Drajnar Vešter 5...
Kako začeti z rodoslovjem
Leta 1998 je pri Cankarjevi založbi izšel obsežnejši priročnik z naslovom Moj rodovnik, ki ga je napisal Vasja Butina. Priporočila za delo so bila večkrat objavljena v časopisu Drevesa, ki ga...
Main page Contacts Search Contacts Search