Slovensko rodoslovje
Od kdaj? Od začetka človeštva. Samo da takrat ni bilo slovensko. Slovensko je odkar si rečemo Slovenci. To pa zgodovinsko gledano še ni dolgo. Rodoslovje pa je vedno spremljalo človeštvo in ga bo...
Iskanje grobov
Znano je, da so nagrobniki in posredno pokopališka evidenca dragoceno rodoslovno gradivo. Slovenci smo sicer nagnjeni k zelo skrbnemu urejanju grobov. Ta navada največkrat močno skrajša...
Rodoslovni standardi
V Slovenskem rodoslovnem društvu smo ob samem začetku našega delovanja spoznali pomen poznavanja in upoštevanja priporočil pri rodoslovnem delu. Taka priporočila so bila objavljena že v prvem...
Dr. Milan Škerlj, Vojni dnevnik 1914...
DNEVNIK IZ LET 1914 IN 1915 Dunaj 25. VII. Vse mesto je silno razburjeno ali rajši silno potrto radi odgovora na noto. Ne dam tega opaziti, vendar mi gre jako blizu, posebno ker Pije in otrok ni...
Main page Contacts Search Contacts Search