prva01
Raziskovalci
Vsakomur priporočamo, da se sam loti dokumetiranja in raziskav svojega rodovnika. Nekaterim se to zdi pretežka ali prezamudna naloga ali pa jih od raziskovalnih možnosti loči razdalja,...
10. let rodoslovne skupine Velenje
15. 11. 2006 smo se v Velenju prvikrat sestali, da preverimo ali je tudi v našem okolju zanimanje za raziskovanje prednikov. V vseh teh letih, ko pregledujem sezname rodovnikov, lahko rečem, da...
Poročilo o delu za leto 2013
Letna poročila se iz leta v leto komaj kaj spreminjajo. Ves čas namreč delujemo na način, kakšen se je uveljavil še pred uradno ustanovitvijo društva, ko smo delovali kot krožek. Torej že dvajset...
Drevesa, Leto 3, št. 2
Dre­ve­sa ISSN 1318-6221 Le­to 3, št. 2, julij 1996 Bil­ten Dre­ve­sa iz­da­ja Slo­ven­sko ro­do­slov­no druš­tvo Vse pra­vi­ce pri­dr­ža­ne. Po­na­tis pris­pev­kov je mo­žen sa­mo po do­go­vo­ru...
Main page Contacts Search Contacts Search