prva02

Domov

Napoleonovi vojaki

Prav presenetljivo je, koliko naših prednikov naj bi bilo takih, ki so v naših krajih ostali med in po Napoleonovih vojnih pohodih. Tudi v moji družini se je govorilo, da naj bi bil prednik Jožef Peruzzi francoski vojak. Jožef je bil rojen leta 1785, torej bi bil za vojaka prave starosti. Kraja njegovega rojstva še nisem odkril, po vsej verjetnosti pa je bil rojen nekje na Kranjskem, saj se je v cerkvi Sv. Jerneja na Rašci leta 1803 osemnajstleten poročil s trinajstletno Nežo Prijatelj. Čisto mogoče je, da je bil kmalu po poroki mobiliziran, saj imamo za mladi par podatke o potomcih šele šest let po poroki, ko se jima leta 1809 rodi prva hči in nato šele osem let kasneje druga. Kasneje dobita še osem otrok, zadnjega leta 1835, ko je Neža stara že 46 let.

Mit o francoskem poreklu neke osebe se skuša pogosto podkrepiti tudi s poskusom razlage francoskega porekla priimka. Prav zanimivo bi bilo, če bi v tej smeri prišlo do podrobnejše raziskave. Pri natančnejših raziskavah se v takih primerih pokaže, da so bili domnevni francoski vojaki že v 18. stoletju krepko prisotni v naših krajih. Ni sicer izključeno, da so prišleki francoskega porekla prišli v naše kraje že pred napoleonovim časom. Zagotovo pa je bilo veliko število za vojsko sposobnih mož vpoklicanih v vojaško službo v času Ilirskih provinc. Na žalost bi bilo komaj mogoče poskusiti v francoskih arhivih iskati morebitne spiske vojakov napoleonove armade. Pred leti mi je neki francoski rodoslovec povedal, da evidence sicer obstajajo, niso pa pregledno urejene, kaj šele, da bi bile indeksirane ali celo prenesene v digitalno obliko.

V zadnjem času pa se je pojavilo rahlo upanje, da se bo tudi v tem pogledu situacija prej ali slej vsaj delno razjasnila. Prvi žarek upanja je datoteka, ki nastaja in je dostopna na spletu na naslovu http://www.stehelene.org/php/accueil.php?lang=en

Na tej strani je mogoče poizvedovati po nosilcih medalje Svete Helene. To odličje je leta 1857 podelil Napoleon III. vsem takrat še živečim borcem, ki so se v letih 1792 do 1815 borili z Napoleonom I. Takih je bilo leta 1857 še 390.000. Do sedaj je na spletni datoteki prenesenih nekaj več kot 140.000 odlikovancev. Poskusite med njimi najti svojega prednika. 

Tiralice in izgonski listi iz fonda...
ARS je za arhivalijo meseca septembra 2014 razglasil Tiralice in izgonske liste gospostva Brežice: Tiralice in izgonski listi iz fonda gospostva Brežice Različni kraji, 1759–1764 Original, 6...
'Popis prebivalstva' župnije Stara...
'Popis prebivalstva' župnije Stara Loka 1783-1792 Hafner Jožef Mlinar Vešter 1 Hafner Jožef Parte Vešter 2 Kemperle Mihael Šraj Vešter 3 Gasser Franc Hren Vešter 4 Lizher Andrej Drajnar Vešter 5...
Župnija Sora ob terezijanskem popisu...
Župnija Sora ob terezijanskem popisu prebivalstva sredi 18. stoletja Jurij šilc Marija Terezija je 13. oktobra 1753 izdala reskript, ki je za avstrijske dežele odrejal, naj župniki svojim...
Genetika v pravosodju.
Peter Hawlina Ker nisem genetik in/ali pravnik se na nobeno od teh področij ne morem spuščati po strokovni plati. Kot laik na obeh področjih bi se dotaknil naslovne teme po lastnih izkušnjah, kjer...
Main page Contacts Search Contacts Search