prva02

Domov

Nova odkritja o koliščarjih na Ljubljanskem barju

Predavanje za SRD 22. 11. 2016

Koliščarji so živeli na »našem« območju, vendar ne vemo kako so z nami sorodstveno povezani. Ostanki njihovih teles se niso ohranili, a obilje drugih materialnih ostankov na Ljubljanskem barju kaže njihovo delo, razmišljanje in povezanost z okoljem.

Katarina Čufar, profesorica na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete in Elena Leghissa, mlada raziskovalka, ki pod mentorstvom dr. Antona Veluščka deluje na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU, bosta predstavili nekaj najnovejših rezultatov širših raziskav. Katarina Čufar bo razložila kako so po 20 letih sistematičnega dela s pomočjo dendrokronologije na leto natančno ugotovili kdaj so koliščarji sekali les in postavljali naselbine. Elena Leghissa bo predstavila nove raziskave keramike s kolišč, ki sta jih pred 140 leti proučevala že Karel Dežman in Martin Peruzzi.

Raziskave kažejo, da les omogoča umestitev koliščarjev v čas, keramika pa pojasnjuje njihove povezave s kulturami in ljudmi v širšem prostoru med Podonavjem in Jadranom. Ta spoznanja bi utegnila biti zanimiva tudi za rodoslovno genetiko.  

Raziskovalci seznam
Accetto, Stane - spletna stran Cof, - spletna stran Erjavec, Tom - spletna stran Fonda, Robert - blog, facebook, Gorše, - spletna stran Grosar, - spletna stran Hawlina, Peter - blog Hohkraut,...
Letno poročilo za leto 2017
Vsako leto imamo v mesecu marcu zbor članov z vedno istim dnevnim redom – sprejemanjem poročil in programa dela. Poročila pripravi računovodja. Jaz kot predsednik skušam vsakič podati še svoje...
'Popis prebivalstva' župnije Stara...
'Popis prebivalstva' župnije Stara Loka 1783-1792 Hafner Jožef Mlinar Vešter 1 Hafner Jožef Parte Vešter 2 Kemperle Mihael Šraj Vešter 3 Gasser Franc Hren Vešter 4 Lizher Andrej Drajnar Vešter 5...
Društveni pogledi in priporočila
Društveni pogledi na priporočila pri rodoslovnem delu in vprašanje etičnih standardov, zlasti z ozirom na zakonske okvire Ta vprašanja se občasno pojavljajo na društvenih srečanjih. Postavljajo...
Main page Contacts Search Contacts Search