Domov

Nova odkritja o koliščarjih na Ljubljanskem barju

Predavanje za SRD 22. 11. 2016

Koliščarji so živeli na »našem« območju, vendar ne vemo kako so z nami sorodstveno povezani. Ostanki njihovih teles se niso ohranili, a obilje drugih materialnih ostankov na Ljubljanskem barju kaže njihovo delo, razmišljanje in povezanost z okoljem.

Katarina Čufar, profesorica na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete in Elena Leghissa, mlada raziskovalka, ki pod mentorstvom dr. Antona Veluščka deluje na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU, bosta predstavili nekaj najnovejših rezultatov širših raziskav. Katarina Čufar bo razložila kako so po 20 letih sistematičnega dela s pomočjo dendrokronologije na leto natančno ugotovili kdaj so koliščarji sekali les in postavljali naselbine. Elena Leghissa bo predstavila nove raziskave keramike s kolišč, ki sta jih pred 140 leti proučevala že Karel Dežman in Martin Peruzzi.

Raziskave kažejo, da les omogoča umestitev koliščarjev v čas, keramika pa pojasnjuje njihove povezave s kulturami in ljudmi v širšem prostoru med Podonavjem in Jadranom. Ta spoznanja bi utegnila biti zanimiva tudi za rodoslovno genetiko.  

Še ena priporočila za rodoslovno delo
Priporočila za rodoslovno delo. Prva priporočila so bila leta 1994 objavljena v tretji številki našega rodoslovnega glasila, ki se je v začetku imenovalo Bilten rodoslovnega krožka. (Kasneje smo...
Povezave napredne
Poiščite rodoslovne podatke v online arhivih (AT, DE, PL Matricula). Poiščite podatke v prepisih matičnih knjig Avstrije (GenTeam) Srbsko rodoslovje; v pomoč pravoslavni koledar in pretvornik...
Tino Mamić: Kako je Američanka iz...
V Rodiku se je je nedavno zgodilo nenavadno srečanje. Američanka, vnukinja Rodičanke, ki je v ZDA odpotovala pred dobrim stoletjem, je prišla iskat morebitne neznane sorodnike. Ker ni imela skoraj...
Kakovost rodoslovnih datotek
O tem smo že večkrat pisali. Tokrat se z nekaterimi dodatki odzivam na okrožnico, katero je ns spisek Rodoslovci naslovil kolega Mali. Kolega Martin Mali je pripravil program za združevanje...
Main page Contacts Search Contacts Search