prva01

Domov

Nova odkritja o koliščarjih na Ljubljanskem barju

Predavanje za SRD 22. 11. 2016

Koliščarji so živeli na »našem« območju, vendar ne vemo kako so z nami sorodstveno povezani. Ostanki njihovih teles se niso ohranili, a obilje drugih materialnih ostankov na Ljubljanskem barju kaže njihovo delo, razmišljanje in povezanost z okoljem.

Katarina Čufar, profesorica na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete in Elena Leghissa, mlada raziskovalka, ki pod mentorstvom dr. Antona Veluščka deluje na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU, bosta predstavili nekaj najnovejših rezultatov širših raziskav. Katarina Čufar bo razložila kako so po 20 letih sistematičnega dela s pomočjo dendrokronologije na leto natančno ugotovili kdaj so koliščarji sekali les in postavljali naselbine. Elena Leghissa bo predstavila nove raziskave keramike s kolišč, ki sta jih pred 140 leti proučevala že Karel Dežman in Martin Peruzzi.

Raziskave kažejo, da les omogoča umestitev koliščarjev v čas, keramika pa pojasnjuje njihove povezave s kulturami in ljudmi v širšem prostoru med Podonavjem in Jadranom. Ta spoznanja bi utegnila biti zanimiva tudi za rodoslovno genetiko.  

V RUSKEM UJETNIŠTVU
Leopold Zgaga z Bače pri Podbrdu 18, rojen 4. 11. 1896, umrl 7. 2. 1982(zapisal sin Cvetko Zgaga, Prvomajska 22, Nova Gorica) Leopold Zgaga je bil vpoklican v avstro ogrsko vojsko v aprilu 1915....
Povzetek vojnega dnevnika Milana Škerlja
Nekaj za uvod. Milan Škerlj se je rodil 4. septembra 1975 v Ljubljani. Svojo mladost je preživljal na službenih krajih njegovega očeta sodnika – in to v raznih slovenskih krajih (Črnomlju, Kranju,...
Dogodki
[2001] I. mednarodna rodoslovna konferenca [2008] Grbi se vračajo [2010] Likovno oblikovani rodovniki [2010] Razstava v Clevelandu [2013] III. mednarodna rodoslovna konferenca
Hišna imena
O hišnih imenih (domača imena, vulgo imena) smo na srečanjih rodoslovcev večkrat govorili in objavljali v društvenem glasilu Drevesa. V decembru 2013 so se na spletu pojavila Hišna imena na...
Main page Contacts Search Contacts Search