prva01

Domov

Prispevki za varovanje arhivskega gradiva

Člani SRD imamo odprt konto, v katerem se evidentirajo prostovoljni prispevki namenjeni ohranjanju arhivskega gradiva. Kadar ta znesek preseže 500€, zbrana sredstva izročimo ljubljanskemu nadškofijskemu arhivu. Ta jih porabi za kritje stroškov restavriranja ali preslikavanja gradiva, ki je v že tako slabem stanju, da ga obiskovalci ne mogoče več uporabljati v izvirniku.

S tem izražamo svojo zavest o dragocenosti matičnih knjig. Vabljeni!

Prispevki v letu 2015:

Hawlina Peter 50
Kordiš Suzana 40
Prelec Marija 40
Reberc Andrej 20
Blokar Matjaž 40
Marincelj Mateja 40
Fajfar Angela 40
Košir Jožek 100
Pfeifer Franc 50
Lešnjak Milena 40
Merše Franjo 30
Miš Franc 20
Maček Franc 40
Glavan Danica 100
Knapič Vlasta 50
Konda Jože  10
Orel Dušan 30
    740
Pravična delitev
Pričujoči prispevek ima z rodoslovjem samo posredno zvezo. Delitev premoženja, zlasti dediščine, je zelo pogosto dokaj zapletena in neprijetna zadeva, ki ima še pogosteje precejšen vpliv na odnose...
Rodoslovni slovar
Nov Rodoslovni slovar je v izdelavi... Med tem vam je na voljo povezava na Rodoslovni slovar
Rodoslovje s pomočjo genetike
Ugo A. Perego, MS, Ryan E. Swapp, BS, Natalie M. Myres, MS, Jayne E. Ekins, BS, Scott R. Woodward, PhD† Uvod Vsakdo ima prednike. Ne ve pa vedno vsakdo, kdo so in od kod. Pri rodoslovnih...
Matične knjige
V Sloveniji so primarni viri rodoslovnih podatkov v civilnih in cerkvenih matičnih arhivih večinoma še vedno dostopni v obliki originalnih knjig ali njihovih dvojnikov. Starejše matične knjige so...
Main page Contacts Search Contacts Search