Domov

Letno poročilo za leto 2017

 

Vsako leto imamo v mesecu marcu zbor članov z vedno istim dnevnim redom – sprejemanjem poročil in programa dela.

Poročila pripravi računovodja. Jaz kot predsednik skušam vsakič podati še svoje poročilo. Tudi ta poročila se z leti ne spreminjajo. Če način in vsebina dela zanima novejše člane, si lahko najprej preberejo dosedanje objave.

Morda je vsebina nekaterih dosedanjih poročil delno zastarana, vseeno pa se bistveno ni spremenila. Taka objava je Kratka predstavitev SRD.  Nekoliko obsežnejša je Slovensko rodoslovje. Za dopolnitev lahko pride prav eno od zadnjih letnih poročil.

Pred kratkim so nas nagovorili kolegi pri Svetovnem slovenskem kongresu, da povemo še svoje mnenje o posledicah napovedane selitve SSK in SIM. S selitvijo SSK bomo primorani iskati novo lokacijo za svoj obstoj. Predvideni prostori so menda pol manjši od dosedanjih, prostorsko stisko pa imajo že zdaj SSK in SIM, že dve leti pa opozarjam o prostorski stiski in nevarnosti za izginotje arhiva in knjižnice SRD. To niso niti najmanj prazna opozorila. Reševanje tega problema zahteva več kot prostovoljno delovanje posameznika.

Že zdaj smo se zaradi prihranka pri plačevanju najemnine za dvorano občasno odpovedali drugemu dogodku vsak mesec. Vse manjši so tudi izgledi za nadaljevanje izhajanja časopisa Drevesa. Prispevkov skorajda ni, vse več pa je objav na spletu. To je tudi svetovna tendenca, ki je zelo očitna tudi v Sloveniji. Morda ima na ta pojav najboljši vpogled novinar Lenart Kučić.

Vsaj trije člani smo nekaj let za krajše objave uporabljali aplikacijo Scoop.it. Mislim, da smo ta medij vsi opustili in ga nadomestili z drugimi. Poleg naše osrednje spletne strani in nekaterih lastnih spletnih strani (Fonda, Hohkraut, Toplišek, Mamić, Sambunjak in zagotovo še marsikdo drug) se uveljavljajo objave na FaceBooku. Prepričal sem se tudi s tem, da je mojo objavo Kdo hoče kupiti NAMO v dveh dneh obiskalo več kot 400 oseb.

Po podobnih primerih sklepam, da smo zares v obdobju zapuščanja nam sicer ljubega tiskanega medija in v prehajanju v uporabo novih tehnologij.

Letos stopam v zadnje leto svojega predsedovanja. To omenjam predvsem zato, ker bi bilo koristno, da pripravimo novega predsednika. Bo to Robert Fonda? Bo še kdo kandidiral?

Mislim, da ne bo potrebna birokratska primopredaja. Ravno zaradi primopredaje bi bilo toliko važnejše, da pravočasno, to je do letošnjega poletja pridobimo prostor za arhiv in knjižnico.

Program rednega dela torej glede srečanj ostaja nespremenjen, tematskih večerov bo manj, časopisa pa morda nikoli več.  Tudi tečajev za začetnike ne načrtujemo. V zadnjih dveh letih so bili izvedeni trije tečaji za rodoslovje z računalnikom. Samo eden od članov se je udeležil tečaja v novembru 2017.

Glavni dogodek v letu 2018 bo peta rodoslovna konferenca, katero pripravljamo skupaj z ameriškimi kolegi. Takrat bo verjetno spet postavljena rodoslovna razstava.

Še naprej bomo vzdrževali referenčni indeks in nabirali prostovoljne prispevke za ohranjanje arhivskega gradiva. 

Slovenska genetska študija
Damjan Glavač via list.arnes.si Mar 27 to rodoslovci Pozdravljeni, Obveščam vas, da formalno ni nobenih zadržkov, da začnemo z izvedbo projekta 100 slovenskih mtDNA genomov (kar nekaj vas je v tem...
2006/07/08
Člani društva se na rednih mesečnih srečanjih medsebojno obveščajo o aktualnostih in pomembnejših izkušnjah, vsak mesec pa organizirajo še strokovno predavanje. Pregled strokovnih predavanj v...
Janez Sketelj: Program predavanja
Krščanstva od judovske sekte do državne vere Rimskega cesarstva(od leta 300 do okrog 400 n.št) Predavanje je dogovorjeno za 27. 10. 2015 V poljudnem in religiozno nevtralnem predavanju bom podal...
Drevesa, Leto 3, št. 2
Dre­ve­sa ISSN 1318-6221 Le­to 3, št. 2, julij 1996 Bil­ten Dre­ve­sa iz­da­ja Slo­ven­sko ro­do­slov­no druš­tvo Vse pra­vi­ce pri­dr­ža­ne. Po­na­tis pris­pev­kov je mo­žen sa­mo po do­go­vo­ru...
Main page Contacts Search Contacts Search