Kartografija

ShowMyStreet
poiščite naslov ali le kraj (angleščina),

Google Earth
izdelajte svoj zemljevid (angleščina)
na računalnik je potrebno namestiti brezplačen program
  Predstavitev na YouTube,

Euratlas
zgodovinski zemljevidi Evrope (ang/nem/fra),

Pozabljena krajevna imena
forum 'starih' krajevnih imen na področju bivše Jugoslavije (nemščina),

Zemljevid Najdi.si
preglejte razmere v Sloveniji, izmerite razdaljo med kraji (slovenščina),

Atlas ARSO
pregledne karte, upravne enote, kataster, narava, okolje (slovenščina),

Register nepremičnin kulturne dediščine
topografski register dediščine in fraciscejski kataster (slovenščina),

Geodetska uprava RS
Vpogledovalnik geodetskih podatkov, omogoča uporabniku vpogled preko svetovnega spleta v podatke, katere Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov določa brezplačen vpogled (slovenščina),

Prostorski Informacijski sistem občin in iObčina
Zemljiški kataster, Kataster stavb, Register prostorskih enot, Prostorski plani, Infrastruktura (slovenščina).

iSlovenija – GIS
Spletni geografski informacijski sistem javnih in komercialnih prostorskih podatkov na območju Slovenije: Cerkve, GERK - Raba kmetijskih zemljišč, Infrastruktura, Katastrske občine, Knjižnice, Krajevne skupnosti, Kultura (Stara hišna imena), Naselja, Pošte, Policijske postaje, Občine, Osnovne šole, Šolski okoliš, Število prebivalcev, Trgovine, Upravne enote, Verska znamenja, Vode, Zdravstveni domovi, ....

Za dostop do večine zanimivih podatkov je potrebna registracija uporabnika, za nekatere je prijava brezplačna (sistem dodeli uporabniško geslo in ga posreduje na e-mail).

Zgodovinski zemljevidi habsburškega imperija (http://mapire.eu/en/)

Zelo natančni zgodovinski zemljevidi v kombinaciji s sodobnimi kartami za vzporeden ali hkraten pregled (določitev transparentnosti stare karte, da je skoznjo mogoče brati sedanje napise):

  • prva vojaška karta Marije Terezije je nastala v obdobju 1763 - 1785 (še ne zajema slovenskih ozemelj)
  • druga frančiscejska vojaška karta je nastala v obdobju 1806 - 1869
  • tretja vojaška karta je nastala v obdobju 1869 - 1887.

V knjižnicah pa je koristno poiskati zemljevide in opise krajev v ustreznem zvezku za preiskovano območje Slovenije:

Pripravila: Matej H. & Vlasta Knapič

Main page Contacts Search Contacts Search