Pokopališča

Nagrobni spomeniki so pogosto koristen vir informacij za rodoslovca. Če bodo v kamen vklesane podatke kmalu zamenjali digitalni, bo mogoče dobiti še več podatkov, vključno s slikami. Na mariborskem pokopališču Pobrežje so postavili prvi digitalni nagrobnik iTernal, ki bo obiskovalcu groba na zaslonu prikazal še vrsto drugih podatkov.

Žal le malokrat vemo, na katerem pokopališču je pokopana iskana oseba in še manj, kje bomo našli grob. Za nekatera glavna pokopališča pa so že pri roki uporabne spletne objave:

Če poznamo kraj pokopa, lahko informacije o lokaciji grobov in pokopanih osebah pridobimo pri pogrebno-pokopališki službi, ki skrbi za določena pokopališča.

Ponekod pa lokalno delujejo avtomatske informacijske točke: npr. na skupnem pokopališču za Velenje in Šoštanj v Podkraju stoji ob vhodu v poslovilno dvorano naprava z nameščenim iskalnikom grobnih mest, ki poleg obvestil o pogrebih in ostalih žalnih dogodkih omogoča iskanje lokacije grobov na pokopališčih Podkraj in Škale.

Iskalnik-grobov-Velenje

 Slika zgoraj: Za iskano grobno mesto se izriše tudi pot od informacijske točke v Podkraju oziroma od vhoda na pokopališče Škale do iskanega grobnega mesta.

Kljub vsemu pa je večino pokopališč na Slovenskem še vedno potrebno obiskati, da bi videli podatke in zapise na nagrobnikih. Kdor to počne s pametnim telefonom v žepu, lahko nagrobnike poslika in geolocirane slike shrani v omrežje BillionGraves, kjer jim doda prepise napisov, epitafe, druge informacije o grobu in posameznikih, pokopanih v njem, ter vse skupaj poveže s svojim spletnim mestom z rodoslovnimi podatki. Preko spletnega mesta BillionGraves podatki postanejo tudi javno dostopni vsem drugim iskalcem tovrstnih informacij.

Na portalu Slovenski grobovi lahko najdete grobove znanih Slovencev, pokopanih bodisi doma bodisi v tujini, ter grobove znanih tujcev, ki so pokopani v Sloveniji. Lahko tudi prispevate v zbirko portret osebnosti ali sliko njenega groba ali oboje.

Spomeniki

Pripravila: Vlasta Knapič in Peter Hawlina

Main page Contacts Search Contacts Search