Srečanja

Vse od začetka delovanja društva so mesečna srečanja in predavanja praviloma drugi in četrti torek v mesecu. Izjem ni veliko in jih pravočasno napovemo. Na dan dogodka ali dan prej pošljemo opomnik po spisku e-naslovnikov. Kdor želi dobivati obvestila, naj se vpiše na dopisno listo. Tam se lahko tudi izpiše, če obvestil ne želi več prejemati.

Srečanja in predavanja so na napovedani dan ob 18. uri v sejni sobi Svetovnega slovenskega kongresa (če ni drugače sporočeno). Termini dogodkov v letu 2017 so:

12.12.2017 srečanje
19.12.2017 predavanje
Koledar srečanj SRD za leto 2018
9.1.2018 srečanje
23.1.2018 predavanje
13.2.2018 srečanje in Zbor članov
27.2.2018 predavanje Popis prebivalstva v 18. stoletju
13.3.2018 srečanje
27.3.2018 predavanje
10.4.2018 srečanje
24.4.2018 predavanje
8.5.2018 srečanje
22.5.2018 predavanje
12.6.2018 srečanje
26.6.2018 predavanje
10.7.2018 srečanje
24.7.2018 predavanje
14.8.2018 srečanje
11.9.2018 srečanje
25.9.2018 predavanje
9.10.2018 srečanje
23.10.2018 predavanje
13.11.2018 srečanje
27.11.2018 predavanje
11.12.2018 srečanje
18.12.2018 predavanje

Vabimo k podajanju predlogov za tematska predavanja!!

Koledar za pretekla leta
14.1.2014 Srečanje
28.01.2014 dr. Miha Preinfalk: Nekaj plemiških rodbin 18. stoletja na Slovenskem
11.02.2014 Srečanje
25.02.2014 dr. Franci Lazarini - Zgodovina rodbine Lazarini
11.03.2014 Srečanje - David Smukovič: Predstavitev monografije Korenine Cerkljanske fare, Zbor članov
25.03.2014 Peter Hawlina: Rodoslovje z računalnikom. Zaprtje pristopa do matric Mariborske nadškofije
08.04.2014 Srečanje
22.04.2014 Peter Hawlina: Brother's Keeper 7
13.05.2014 Srečanje
27.05.2014 Tončka Jelenc: Kronogrami in verzi v matičnih knjigah
10.06.2014 Srečanje
17.06.2014 Peter Hawlina: Računalniška tematika
08.07.2014 Srečanje
22.07.2014 Predavanje
12.08.2014 Srečanje
09.09.2014 Srečanje
23.09.2014 Andreja Tomažin, Milan Gorišek, Miro Bergelj, Miran Prnaver: Plemiška družina Gutmansthal-Benvenuti in Radeče (predstavitev knjige, vtisi večera)
14.10.2014 Srečanje
28.10.2014 Milena Miklavčič: Ogenj, rit in kače, niso za igrače
11.11.2014 Srečanje
25.11.2014 Peter Hawlina: V Galicijo, po sledeh fronte I. svetovne vojne
9.12.2014 Srečanje
16.12.2014 Vladislav Stres: Odkritja v zvezi s karantanskim knežjim kamnom
13.1.2015 Srečanje
27.1.2015 Miha Mlinar: Oblikovalci arheološke podobe Posočja
10.2.2015 Srečanje
24.2.2015 Marko Štepec: Zamolčano o vojni
10.3.2015 Srečanje
24.3.2015 Matjaž Anžur: Slovenska mitologija
14.4.2015 Srečanje
21.4.2015 Andrej Mrvar: Uporabnost programa PAJEK za rodoslovce
12.5.2015 Srečanje
26.5.2015 Predavanje
9.6.2015 Srečanje
23.6.2015 Predavanje
14.7.2015 Odpadlo
28.7 2015 Predavanje
11.8.2015 Srečanje ob dvajsetletnici društva z odprtjem razstave in posebnimi gosti: Rose Marie Jisa, dr. Zvone Žigon, mag. Tone Krampač in predstavniki društva Kerini&Stritarji
8.9.2015 Srečanje
22.9.2015 Predavanje
13.10.2015 Predstavitev rodovnikov SRD. V nadaljevanju redno srečanje
27.10.2015 Janez Sketelj: Zgodovina krščanstva
10.11.2015 Srečanje
24.11.2015 Tone Krampač: Popis prebivalstva 1754
8.12.2015 Srečanje
22.12.2015 P. Hawlina s kolegi: Rodoslovna tehnologija
12.1.2016 Srečanje
26.1.2016 Damjan Glavač - Novi pristopi analize mtDNA v populacijski genetiki
9.2.2016 Srečanje
23.2.2016 Tomaž Štefe - Mrzel veter tebe žene (Slovenci v svetu)
8.3.2016 Srečanje in Zbor članov
22.3.2016 Računalniški pripomočki
12.4.2016 Srečanje
26.4.2016 predavaje - še odprto
10.5.2016 Srečanje
24.5.2016 Kozma Ahačič - Misli o slovenskem jeziku
14.6.2016 Srečanje v Lipici
28.6.2016 Zaradi skromnejšega poletnega obiska in zaradi izogiba stroškom za
12.7.2016 uporabo dvorane, smo se dogovorili, da v treh poletnih mesecih ne sklicujemo srečanj.
25.7.2016 Za kak nepredviden dogodek bo pravočasno poslano obvestilo.
9.8.2016 počitniško srečanje v gostišču Livada
13.9.2016 Srečanje
27.9.2016 Andrej Šemrov: Zgodovina denarja v Sloveniji
11.10.2016 Srečanje
25.10.2016 Kakovost podatkov - prikazi velikih rodovnikov
8.11.2016
Srečanje - Predstavitev Weilguny
Pred srečanjem ob štirih predstavitev programa Inkscape
22.11.2016 Dr. Katarina Čufar in Elena Leghissa: Nova odkritja o koliščarjih na Ljubljanskem barju
13.12.2016 Srečanje -
20.12.2016 odpovedano
10.1.2017 srečanje
24.1.2017 rodoslovni programi
14.2.2017 srečanje
28.2.2017 Dejan Süč: Raziskovanje židovskih rodovnikov
14.3.2017 srečanje in Zbor članov
28.3.2017 srečanje
11.4.2017 Iztok Lajovic - Program Panorama
25.4.2017 predavanje
9.5.2017 srečanje
23.5.2017 Jurij Šilc: Historična topografija
13.6.2017 srečanje v Škofijski gimnaziji Šentvid
počitnice
8.8.2017 srečanje v gostišču Livada
12.9.2017 srečanje
26.9.2017 predavanje
10.10.2017 srečanje
24.10.2017 predavanje
14.11.2017 srečanje
28.11.2017 predavanje

Main page Contacts Search Contacts Search