Srečanja

Vse od začetka delovanja društva so mesečna srečanja in predavanja praviloma drugi in četrti torek v mesecu. Izjem ni veliko in jih pravočasno napovemo. Na dan dogodka ali dan prej pošljemo opomnik po spisku e-naslovnikov. Kdor želi dobivati obvestila, naj se vpiše na dopisno listo. Tam se lahko tudi izpiše, če obvestil ne želi več prejemati.

Srečanja in predavanja so na napovedani dan ob 18. uri v sejni sobi Svetovnega slovenskega kongresa (če ni drugače sporočeno). Termini dogodkov v letu 2017 so:

10.1.2017 srečanje  
24.1.2017 rodoslovni programi  
14.2.2017 srečanje  
28.2.2017 Dejan Süč: Raziskovanje židovskih rodovnikov  
14.3.2017 srečanje in Zbor članov  
28.3.2017 srečanje  
11.4.2017 Iztok Lajovic - Program Panorama  
25.4.2017 predavanje  
9.5.2017 srečanje  
23.5.2017 Jurij Šilc: Historična topografija  
13.6.2017 srečanje v Škofijski gimnaziji Šentvid  
  počitnice  
     
     
8.8.2017 srečanje v gostišču Livada  
12.9.2017 srečanje  
26.9.2017 predavanje  
10.10.2017 srečanje

 

24.10.2017 predavanje  
14.11.2017 srečanje  
28.11.2017 predavanje  
12.12.2017 srečanje  
19.12.2017 predavanje  

Koledar srečanj SRD za leto 2016

12.1.2016 Srečanje
26.1.2016 Damjan Glavač - Novi pristopi analize mtDNA v populacijski genetiki
9.2.2016 Srečanje
23.2.2016 Tomaž Štefe - Mrzel veter tebe žene (Slovenci v svetu)
8.3.2016 Srečanje in Zbor članov
22.3.2016 Računalniški pripomočki
12.4.2016 Srečanje
26.4.2016 predavaje - še odprto
10.5.2016 Srečanje
24.5.2016 Kozma Ahačič - Misli o slovenskem jeziku
14.6.2016 Srečanje v Lipici
28.6.2016 Zaradi skromnejšega poletnega obiska in zaradi izogiba stroškom za
12.7.2016 uporabo dvorane, smo se dogovorili, da v treh poletnih mesecih ne sklicujemo srečanj.
25.7.2016 Za kak nepredviden dogodek bo pravočasno poslano obvestilo.
9.8.2016 počitniško srečanje v gostišču Livada
13.9.2016 Srečanje
27.9.2016 Andrej Šemrov: Zgodovina denarja v Sloveniji
11.10.2016 Srečanje
25.10.2016 Kakovost podatkov - prikazi velikih rodovnikov
8.11.2016

Srečanje - Predstavitev Weilguny
Pred srečanjem ob štirih predstavitev programa Inkscape

22.11.2016 Dr. Katarina Čufar in Elena Leghissa: Nova odkritja o koliščarjih na Ljubljanskem barju
13.12.2016 Srečanje - 
20.12.2016 odpovedano
   
  Vabimo k podajanju predlogov za tematska predavanja!!
   
  Koledar za pretekla leta
14.1.2014  Srečanje
 28.01.2014  dr. Miha Preinfalk: Nekaj plemiških rodbin 18. stoletja na Slovenskem
 11.02.2014  Srečanje
 25.02.2014  dr. Franci Lazarini - Zgodovina rodbine Lazarini
 11.03.2014  Srečanje - David Smukovič: Predstavitev monografije Korenine  Cerkljanske fare, Zbor članov
 25.03.2014  Peter Hawlina: Rodoslovje z računalnikom. Zaprtje pristopa do matric  Mariborske nadškofije
 08.04.2014  Srečanje
 22.04.2014  Peter Hawlina: Brother's Keeper 7
 13.05.2014  Srečanje
 27.05.2014  Tončka Jelenc: Kronogrami in verzi v matičnih knjigah
 10.06.2014  Srečanje
 17.06.2014  Peter Hawlina: Računalniška tematika
 08.07.2014  Srečanje
 22.07.2014  Predavanje
 12.08.2014  Srečanje
 09.09.2014  Srečanje
 23.09.2014  Andreja Tomažin, Milan Gorišek, Miro Bergelj, Miran Prnaver: Plemiška družina Gutmansthal-Benvenuti in Radeče (predstavitev knjige, vtisi večera)
 14.10.2014  Srečanje
 28.10.2014  Milena Miklavčič: Ogenj, rit in kače, niso za igrače
 11.11.2014  Srečanje
 25.11.2014  Peter Hawlina: V Galicijo, po sledeh fronte I. svetovne vojne
9.12.2014  Srečanje
 16.12.2014        Vladislav Stres: Odkritja v zvezi s karantanskim knežjim kamnom
13.1.2015  Srečanje
27.1.2015  Miha Mlinar: Oblikovalci arheološke podobe Posočja
10.2.2015  Srečanje
24.2.2015  Marko Štepec: Zamolčano o vojni
10.3.2015  Srečanje
24.3.2015  Matjaž Anžur: Slovenska mitologija
14.4.2015  Srečanje
21.4.2015  Andrej Mrvar: Uporabnost programa PAJEK za rodoslovce
12.5.2015  Srečanje
26.5.2015  Predavanje
9.6.2015  Srečanje
23.6.2015  Predavanje
14.7.2015  Odpadlo
28.7 2015  Predavanje
11.8.2015  Srečanje ob dvajsetletnici društva z odprtjem razstave in posebnimi gosti: Rose Marie Jisa, dr. Zvone Žigon, mag. Tone Krampač in predstavniki društva Kerini&Stritarji
8.9.2015  Srečanje
22.9.2015  Predavanje
13.10.2015  Predstavitev rodovnikov SRD. V nadaljevanju redno srečanje
27.10.2015  Janez Sketelj: Zgodovina krščanstva
10.11.2015  Srečanje
24.11.2015  Tone Krampač: Popis prebivalstva 1754
8.12.2015  Srečanje
22.12.2015  P. Hawlina s kolegi: Rodoslovna tehnologija 

 

10. 1.  srečanje  
24. 1.  predavanje
14. 2.  srečanje  
28. 2.  predavanje
14. 3. srečanje  
28. 3.  predavanje
11. 4.  srečanje  
25. 4.  predavanje
9. 5. srečanje  
23. 5. predavanje
13. 6. srečanje  
27. 6. predavanje
11. 7.  srečanje  
25. 7. predavanje
8. 8. srečanje  
12. 9.  srečanje  
26. 9. predavanje
10. 10. srečanje  
24. 10. predavanje
13. 11. srečanje  
25. 11. predavanje
12. 12. srečanje  
19. 12. predavanje
Main page Contacts Search Contacts Search