Kaj mi prinaša članstvo v društvu?
Slovensko rodoslovno društvo formalno obstaja že četrt stoletja, kar nam zagotavlja visoke strokovne kompetence in zanesljivost v delovanju. Vsak nov član lahko pričakuje posredovanje bogatih izkušenj in strokovnih znanj iz strani izkušenejših raziskovalcev. Znanja se znotraj društva prenašajo po različnih komunikacijskih kanalih, kot npr.

  • preko dopisne liste, kjer člani nagovarjajo vse člane društva in dobivajo odgovore, korespondenco na zastavljena vprašanja,
  • preko društvenih srečanj, ki se odvijajo dvakrat mesečno, srečanja so namenjena strokovnim predavanjem in osebni komunikaciji med posameznimi člani,
  • preko socialnih omrežji, npr. facebook rodoslovne skupine.

Za izkušenejše člane je izziv predvsem sodelovanje v društvenih projektih, ki nudijo osvajanja novih znanj in timsko delo. Vsak član prejme člansko izkaznico s katero se identificira in izkazuje, da je seznanjem in deluje v skladu z načelu društva. Vsak član lahko sodeluje v oblikovanju in delu društva in s stem sooblikuje slovenski rodoslovni prostor.

Raziskoval sem svoje prednike, sedaj se mi je zataknilo in ne vem kako naprej?
Za poglobljeno raziskovanje prednikov je potrebno veliko časa, sistematičnosti in pridobitev posebnih znanj. Da bi si ta znanja lažje pridobili smo za vse, ki jih področje rodoslovja zanima na naši spletni strani pripravili vsebine, ki opisujejo rodoslovne metodologije in vire, kjer so podatki dostopni. Pod poglavjem Raziskovanja boste na spletni strani našli gradiva, ki opisujejo kako se raziskovanja lotimo, katera orodja so nam na razpolago in opis področji, ki so tesno povezana z rodoslovnim raziskovanjem. Pod poglavjem Viri pa je opisano kje vse lahko najdemo podatke, ki nas zanimajo in nam bodo pomagali pri odkrivanju podatkov o naših prednikih.

Imam nekaj podatkov vendar bi potreboval pomoč izkušenih rodoslovcev?
Slovensko rodoslovno društvo promovira rodoslovje in seznanja rodoslovce in splošno publiko z znanji in novostmi na področju rodoslovja. Društvo kot institucija ne ponuja izvajanje raziskav po naročilu, lahko pa vam posredujemo kontakte nekaterih slovenskih rodoslovcev, ki rodoslovne raziskave ponujajo kot poslovno storitev. Nekaj izmed njih jih je dostopnih na spletni povezavi Spletne strani raziskovalcev.

Kje lahko dobim podatke o mojih prednikih?
Najzanesliveše podatke boste seveda pridobili v arhivskih institucijah, katerih osnovni namen je hranjenje arhivskih gradiv. Seznam teh institicij najdete na spletni povezavi Arhivi. Velikokrat pa podatke, ki jih iščete posedujejo tudi rodoslovci, člani našega društva. Za hiter pregled nekaterih podatkov, ki jih imajo v svojih bazah slovenski rodoslovci obiščite spletno stran Slovenski rodoslovni indeks.

 

Ocena uporabnika: 5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 
  popup1    popup2 
  popup3    popup4