Društveni projekt Register slovenskih pokopališč je dosegel nov mejnik, četrt miljona fotografiranih nagrobnih kamnov. Številka se je v maju 2023 povzpela že na 271.459 nagrobnikov.

Iskrene čestitke vodji projekta Jožeku Koširju in vsem sodelujočim članom projekta.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

V Indeksu matičnih knjig smo zbrali že preko 30.000 zapisov. Med njimi sta tudi prvi dve knjigi Koprske škofije. V bližnji prihodnosti pa bomo začeli tudi z objavo krstnih matičnih knjig.

Trenutno je v projektu sodelovalo 15 rodoslovcev, med njimi so v zadnjih mesecih najbolj aktivni Jakoš, Valenčič in Modrijan. Iskalnik je trenutno na voljo le članom društva.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Izšla je 73. številka Dreves.

V novi številki boste našli vsebine kot so: 
Hišna imena v župniji Šmarjeta | Slovenci na pokopališču Krain, King County, Washington, ZDA | Priznanja SRD za leto 2022 | Prenos rodoslovnih podatkov | »Nuper decapitati Urbani Bittiniz« | Fišerjeva grobnica s kapelo | Doroteja iz trške grobnice | Prešernova kranjskarodovna linija iz Vrbe – Rib'čev rod | Indeksiranje matičnih knjig | Podjavorški izpod Javorja | Rodoslovne izjemnostiv besedi in sliki

Revijo lahko naročite v naši knjigarni Bukvarna

 

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

V tem tednu smo presegli 20.000 indeksiranih porok matičnih knjig ljubljanske in mariborske škofije.

Podrobnosti o projektu in pogoji za sodelovanje so navedeni na spletni strani projekta Indeks matičnih knjig ŠAM in ŠALJ. Do sedaj je v projektu sodelovalo dvanajst rodoslovcev, Mitja Šterman, Marjan Jakoš, Miro Javornik, Janez Modrijan, Zdenka Markovič, Igor Kogej, Mojca Modic, Franc Retko, Miha Gorjup, Leon Drame, Jožek Košir Cox in Matej Hohkraut.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Na Zboru članov, 8. marca je UO društva podelil priznanja zaslužnim članom. 

Zlati znak SRD sta prejela dolgoletna funkcionarja društva g. Peter Hawlina (predsednik) in g. Frančišek Grašič (knjigovodja). Srebrni znak SRD so prejeli Drame, Javornik, Knapič, Košir, Mali in Šterman. Vsem nagrajencem čestitamo. Več o priznanjih si lahko preberete na strani Društvena priznanja.

 

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
  popup1    popup2 
  popup3    popup4