Vse člane društva vabimo, da si na povezavi ogledajo poročilo s konvencije Slovenske zveze v Ameriki, ki ga je 3. septembra 2019 na srečanju društva podala Vlasta Knapič. Konvencije v Clevelandu (Ohio) sta se junija 2019 udeležila skupaj s Petrom Hawlino.

 

SUA nacionalna konvencija (Slovenian Union of America) se je odvijala z nekaj sto udeleženci od 13. do 16. junija, pričela pa se je z dobro obiskano delavnico »Slovenska DNK«, ki sta jo 13. junija 2019 v imenu Slovenskega rodoslovnega društva izvedla Vlasta in Peter. V času pred konvencijo in po njej sta vzpostavila stike tudi z drugimi organizacijami, ki delujejo v Clevelandu: SGSI - Slovenian Genealogy Society International, KSKJ in SNPJ. Nosilna tema pogovorov je bila raba genetskega rodoslovja v odkrivanju osebne in družinske zgodovine ter povezovanje z izgubljenimi sorodniki.

Peter Hawlina je v uvodnem predavanju poudaril pomen iskanja dokumentov in uradnih virov, saj je za odkritje matične družine prednikov in morebitnih sorodnikov, ki še živijo, potrebno klasično rodoslovno delo, ki ima v Sloveniji še toliko večji pomen, ker zgodovinski matični viri niso spletno dostopni. 

Predavanje Vlaste Knapič je predstavilo možnosti analize dednine, ki postaja v svetu in pri nas vse bolj dostopna in uporabna. Najbolj popularno je testiranje avtosomalne DNK (atDNA), s pomočjo katere lahko v velikih svetovnih zbirkah podatkov najdemo bližnje sorodnike, oddaljene do petega ali šestega kolena, za katere morda sploh ne vemo ali pa ne najdemo dokumentov.  Na prvi pogled zahtevno znanstveno področje postane z obravnavo v specializirani skupini razumljivo poprečnemu človeku, ki spozna, da je genetsko rodoslovje orodje za odkrivanje korenin in povezovanje generacij. 

Sama projektna zasnova z delovnim naslovom »Slovenska DNK/Slovenian DNA« sledi izraženemu zanimanju Slovenske zveze Amerike in Slovenskega rodoslovnega društva, da bi z združevanjem rezultatov testiranja DNK zainteresiranih posameznikov v rodoslovne namene podatke organizirano zbrali in s pomočjo SRD rodoslovcev tudi odkrili sorodnike darovalca in njihov geografski izvor. Pot v ZDA je društvu sofinanciral Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, za kar se udeleženca lepo zahvaljujeta.

Prosojnice predavanja so dostopne na povezavi (3MB).

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
popup1    popup2    popup3