Mag. Janez Toplišek je na oktobrskem srečanju Slovenskega rodoslovnega društva predstavil svojo drugo, prenovljeno izdajo knjige RODOSLOVJE. Priročnik bo v pomoč tako začetniku, ki se spoznava s tehnikami raziskovanja družinske zgodovine, kot izkušenim rodoslovcem, saj celovito predstavlja vire, literaturo in orodja, ki jih rodoslovci uporabljajo za sestavljanje rodovnikov in rodbinski opis. Knjiga, ki je s 461 stranmi za 100 strani obsežnejša od prve izdaje, je že v prodaji.

Mag. Toplišek, izšla je vaša prenovljena izdaja knjige RODOSLOVJE. Prvi istoimenski priročnik ste izdali leta 2004. Najbrž je pošel, saj je postal nepogrešljiv za vse, ki se lotevajo raziskovanja prednikov. Katera področja pokriva?
Sistematika druge izdaje knjige je podobna prvi. Približno polovico vsebine zajema opis virov za rodoslovje. Preostala poglavja opisujejo metode dela: rodoslovje z računalnikom in internetom, kako izdelamo rodovne prikaze, genetsko rodoslovje, stične vede v pomoč rodoslovcu, nasvete za pisanje družinske kronike, kako organizirati srečanje sorodnikov, razširjeno je poglavje o etičnih in pravnih vidikih rodoslovja (npr., ali je rodovnik avtorsko delo).

Katera poglavja ste morali po 15 letih najbolj posodobiti?
Predvsem je treba omeniti tri popolnoma nova poglavja:  

  • razni cerkveni viri, 
  • staro časopisje,
  • plemiško rodoslovje.

 V poglavju o raznih cerkvenih virih so prikazani manj znani viri, kot so štolninski zapisnik, birmanska knjiga, bratovščinske knjige, knjiga najemnikov cerkvenih sedežev, oznanilna knjiga in mašne ustanove. Stari časopisi so izjemen vir ne samo za neposredno rodoslovne podatke, temveč tudi za opisovanje dogajanja in vzdušja v preteklih dvesto letih. Tako slovenski kot tudi nemški (avstrijski) časopisi so dostopni kar po internetu. V njih poiščemo priimek prednika ali kakega drugega sorodnika in zanesljivo bomo presenečeni nad tistim, kar bomo našli. Med stare »časopise« knjiga uvršča tudi stare uradne liste, ki so prav tako dostopni v digitalizirani obliki; tudi v njih so številni rodoslovno zanimivi podatki. Plemiško rodoslovje je bilo pri nas dolgo zanemarjena tema, ki je iz raznih razlogov zanimiva tudi za današnjega rodoslovca.
Vso ostalo snov knjige je bilo treba posodobiti in dopolniti z novimi spoznanji, ki so se nabrala v 15 letih od izida prve knjige. Najbolj seveda poglavje o genetskem rodoslovju, ki ga je bilo treba napisati skoraj na novo.

V prvi izdaji knjige ste poudarili, da je rodoslovje več kot ljubiteljstvo. Vendarle se le malo zgodovinarjev ukvarja z genealogijo in z njo le malo rodoslovcev profesionalno. Kaj menite, da je temu vzrok?

Za zgodovinarje je genealogija pomožna veda. Za poklicno ukvarjanje z rodoslovjem pa ima Slovenija premalo prebivalcev. Zato se z raziskavami po naročilu lahko ukvarjajo le redki, ki imajo sicer zagotovljene druge dohodke.

Kaj je glavni dosežek rodoslovnega raziskovanja? Je to rodovnik prednikov, ki sega čim dlje v preteklost? Ali je pomembno opisati tudi lokalno zgodovino, tedanjo kulturo in običaje? Je pomembno povedati zgodbo?

Vse je odvisno od motiva in želja samega rodoslovca. Vsekakor je rodoslovni prikaz (grafični) osnoven rezultat rodoslovčevega dela. Večina pa to nadgradi z družinsko kroniko, ki je vrh rodoslovčevega dela. Z opisom posameznikov, družin ali morda cele vasi rodoslovec prispeva k ohranjanju tradicije naroda. In kot je dejal neki pameten mož: tradicija ni čaščenje pepela, temveč ohranjanje ognja. Ni pomembno, ali gre za zabavno zgodbo ali dokumentarni zapis, vsako tako domoznansko delo je nadvse dragoceno.

Že prva izdaja ima podnaslov: Genealogija kot znanost in hobi. Kako pomembno je, da se raziskave prednikov lotimo strokovno in sistematično?

Začetnika ne bi preveč »strašil« s strokovnostjo in sistematičnostjo. Škoda pa je, če raziskovalec ne uporabi bogatih izkušenj drugih rodoslovcev. Lahko si prihrani veliko časa in nepotrebnih napak. Prav tako se je koristno seznaniti s priporočili za delo, ki jih opisuje knjiga Rodoslovje, vsa pa izhajajo iz dosedanjih izkušenj slovenskih rodoslovcev.

Med raziskovanjem rodbine se nabere velika količina podatkov. Katera orodja