Kaj mi prinaša članstvo v društvu?
Slovensko rodoslovno društvo formalno obstaja že četrt stoletja, kar nam zagotavlja visoke strokovne kompetence in zanesljivost v delovanju. Vsak nov član lahko pričakuje posredovanje bogatih izkušenj in strokovnih znanj iz strani izkušenejših raziskovalcev. Znanja se znotraj društva prenašajo po različnih komunikacijskih kanalih, kot npr.

  • preko dopisne liste, kjer člani nagovarjajo vse člane društva in dobivajo odgovore, korespondenco na zastavljena vprašanja,
  • preko društvenih srečanj, ki se odvijajo dvakrat mesečno, srečanja so namenjena strokovnim predavanjem in osebni komunikaciji med posameznimi člani,
  • preko socialnih omrežji, npr. facebook rodoslovne skupine.

Za izkušenejše člane je izziv predvsem sodelovanje v društvenih projektih, ki nudijo osvajanja novih znanj in timsko delo. Vsak član prejme člansko izkaznico s katero se identificira in izkazuje, da je seznanjem in deluje v skladu z načelu društva. Vsak član lahko sodeluje v oblikovanju in delu društva in s stem sooblikuje slovenski rodoslovni prostor.

Raziskoval sem svoje prednike, sedaj se mi je zataknilo in ne vem kako naprej?
Za poglobljeno raziskovanje prednikov je potrebno veliko časa, sistematičnosti in pridobitev posebnih znanj. Da bi si ta znanja lažje pridobili smo za vse, ki jih področje rodoslovja zanima na naši spletni strani pripravili vsebine, ki opisujejo rodoslovne metodologije in vire, kjer so podatki dostopni. Pod poglavjem Raziskovanja boste na spletni strani našli gradiva, ki opisujejo kako se raziskovanja lotimo, katera orodja so nam na razpolago in opis področji, ki so tesno povezana z rodoslovnim raziskovanjem. Pod poglavjem Viri pa je opisano kje vse lahko najdemo podatke, ki nas zanimajo in nam bodo pomagali pri odkrivanju podatkov o naših prednikih.

Imam nekaj podatkov vendar bi potreboval pomoč izkušenih rodoslovcev?
Slovensko rodoslovno društvo promovira rodoslovje in seznanja rodoslovce in splošno publiko z znanji in novostmi na področju rodoslovja. Društvo kot institucija ne ponuja izvajanje raziskav po naročilu, lahko pa vam posredujemo kontakte nekaterih slovenskih rodoslovcev, ki rodoslovne raziskave ponujajo kot poslovno storitev. Nekaj izmed njih jih je dostopnih na spletni povezavi Spletne strani raziskovalcev.

Kje lahko dobim podatke o mojih prednikih?
Najzanesliveše podatke boste seveda pridobili v arhivskih institucijah, katerih osnovni namen je hranjenje arhivskih gradiv. Seznam teh institicij najdete na spletni povezavi Arhivi. Velikokrat pa podatke, ki jih iščete posedujejo tudi rodoslovci, člani našega društva. Za hiter pregled nekaterih podatkov, ki jih imajo v svojih bazah slovenski rodoslovci obiščite spletno stran Slovenski rodoslovni indeks.

 

Ocena uporabnika: 5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Člani društva sodelujejo v različnih projektih. Projektne skupine se oblikujejo na podlagi interesnih, geografskih, vsebinskih, in drugih ciljev. Vsem je skupno to, da delo izvajajamo ljubiteljsko in prostovoljno.

Omeniti velja naslednje projekte:

V začetni fazi pa so še projekti:

 Obrazec za prijavo projekta.

Ocena uporabnika: 5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Pravice posameznikov glede na namen obdelave podatkov

 Pravne podlage GDPR

Uveljavljanje pravic posameznikov

Imetnik članske kartice ali registrirani uporabnik portala zahtevek naslovi na Slovensko rodoslovno društvo, Šempas 59, 5261 Šempas ali po e-pošti na naslov: dpo.srd@rodoslovje.si.

Zoper odločitev upravljavca ali v primeru kršitev varstva osebnih podatkov lahko posameznik vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (www.ip-rs.si).

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Vsebine, objavljene na spletnih straneh Slovenskega rodoslovnega društva, so njegova last in jih ni dovoljeno kopirati, razmnoževati ali kako drugače razširjati, razen z navedbo avtorskih pravic SRD in v nekomercialne namene. Za komercialne namene je potrebno pridobiti pisno soglasje društva.

Slovensko rodoslovno društvo si pridržuje pravico do sprememb vsebin. Slovensko rodoslovno društvo ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti Slovensko rodoslovno društvo niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

©2019 Slovensko rodoslovno društvo; Vse pravice pridržane.

Pogoji uporabe

Uporaba spletnih strani Slovenskega rodoslovnega društva je dovoljena za osebne potrebe in je namenjena tako fizičnim kot tudi pravnim osebam.

Slovensko rodoslovno društvo si pridržuje pravico do krajših ustavitev portala za potrebe tehničnega vzdrževanja, sicer je portal nepretrgoma dostopen.

Prepovedano kopiranje

Podatki na portalu www.rodoslovje.si so varovani kot zbirka podatkov po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in pravnem redu Evropske unije.

Uporabniku ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih podatkov in podatkov, urejenih v baze ali dele baz portala www.rodoslovje.si v drug računalnik in na katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno kot so urejeni na www.rodoslovje.si, razen če je član društva.

 

Zunanje povezave

Spletno mesto je sestavljeno iz povezav na spletne strani, ki niso del našega spletnega mesta. Za vsebino na teh spletnih straneh Slovensko rodoslovno društvo ne odgovarja.

Ocena uporabnika: 5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

 

Upravljavec osebnih podatkov


Upravljavec osebnih podatkov je Slovensko Rodoslovno Društvo, Šempas 59, 5261 Šempas; telefon 051 694 860, e-pošta: srd@rodoslovje.si, spletni portal https://rodoslovje.si. Upravljavec je imenoval pooblaščeno osebo, na katero se lahko obrnete z vsemi vprašanji v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: Vlasta, tel. 040 897 081, e-pošta: dpo.srd@rodoslovje.si.

Kako in zakaj pridobivamo osebne podatke?

Kadar obiščete naš portal:

  • Če ogled opravite brez prijave v svoj uporabniški račun, obdelujemo le tiste podatke, ki se zberejo s piškotki.
  • Če ogled opravite kot registriran uporabnik portala, vaše osebne podatke hranimo tudi v vašem uporabniškem profilu in jih do vašega preklica uporabljamo za spodaj navedene namene na spodaj navedenih pravnih temeljih (Pravice posameznikov).

Podatki registriranih uporabnikov

Z registracijo v spletni portal z nami sklenete pogodbo o zagotavljanju storitev registriranim uporabnikom. S tem pridobite pravico do uporabe svojega uporabniškega profila, kjer se shranjujejo naslednji podatki:

  • podatki, ki nam jih sami posredujete ob registraciji ali kasneje ob dopolnjevanju profila;
  • če se registrirate z uporabo svojega Facebook ali Google računa, podatki, ki nam jih posreduje Facebook oziroma Google (to sta e-naslov in uporabniško ime), in podatki, ki nam jih sami posredujete;
  • podatki o vaših ogledih, ki jih opravite kot registriran uporabnik.

V storitvi »vprašanje«

S kontaktnim obrazcem se zbirajo: elektronski naslov, ime in priimek ter sporočilo uporabnika. Te podatke uporabljamo izključno za to, da vam lahko zagotovimo svetovanje oziroma pripravo ponudbe in jih nikakor ne povezujemo z vašimi ogledi ali vašim uporabniškim profilom.

e-Lista Rodoslovci

Na prejemanje obvestil na e-listi Rodoslovci se lahko uporabnik naroči sam, tako da pošlje elektronsko sporočilo na naslov: rodoslovci-request@list.arnes.si, kot predmet sporočila navede: "subscribe" in vsebino sporočila pusti prazno ter za dokončanje sledi prejetim navodilom. Z liste se lahko uporabnik tudi sam odjavi, tako da na isti naslov pošlje prazno sporočilo z naslovom "unsubscribe".

e-Lista Člani SRD

Na interno listo članov SRD samostojna prijava ni mogoča, saj so uporabniki liste le aktualni člani društva, ki so poravnali letno članarino in na pristopni izjavi privolili v prejemanje e-novic o delovanju društva.

Naročnikom na elektronski naslov pošiljamo novice, obvestila o predavanjih in srečanjih društva, morebitnih posebnostih v zvezi z delovanjem in aktualnih projektih ter posebnih akcijah. Osebne podatke bomo obdelovali za namen pošiljanja e-novic dokler jih uporabnik e-naslova ne prekliče.

Posameznike, ki jim članstvo preneha zaradi izstopa, smrti ali neplačila članarine, z liste odstrani upravljavec.

Pristopnica

Zagotovitev osebnih podatkov je pogoj za pridobitev in uporabo članske kartice. Če podatkov na pristopnici ne posredujete, ne morete postati član društva in pridobiti članske kartice. Če kasneje ne želite, da še naprej obdelujemo vaše osebne podatke, morate odstopiti od imetništva članske kartice.

 

Uveljavljanje pravic posameznikov

Imetnik članske kartice ali registrirani uporabnik portala zahtevek naslovi na Slovensko rodoslovno društvo, Šempas 59, 5261 Šempas ali po e-pošti na naslov: dpo.srd@rodoslovje.si. Zoper odločitev upravljavca ali v primeru kršitev varstva osebnih podatkov lahko posameznik vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (www.ip-rs.si).


Posredovanje podatkov tretjim osebam

Brez izrecne predhodne privolitve uporabnika ne bomo razkrili osebnih podatkov tretji osebi, razen:

  • v primeru, ko je to potrebno zaradi skladnosti s pravnimi obveznostmi, ki jih imamo (npr. Finančni upravi in drugim državnim organom na njihovo obrazloženo pisno zahtevo v zvezi s tem);
  • zunanjim izvajalcem, s katerimi imamo sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi podatkov, ki podatke obdelujejo izključno v našem imenu (npr. spletni administratorji, tiskarji, računovodski servis).

Brez izrecne predhodne privolitve uporabnika ne bomo razkrili vaših osebnih podatkov tretji državi ali mednarodni organizaciji.

Ocena uporabnika: 5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna