Kačičev - Orožnov rod
Naslov:      Kačičev - Orožnov rod
Kategorije:      Rodoslovje
ID knjige:      12
Avtor(ji):      Ignacij Orožen
ISBN:      COBISS.SI-ID 3182901
Izdajatelj:      Tiskarna sv.Cirila v Mariboru
Datum izdavanja:      1895
Število strani:      40
Jezik:      Ni definirano
Cena:      0.00
Ocena:      0 
Slika:      cover