Matej Hohkraut
Matej Hohkraut

(1974), rodoslovec, informatik, profesor likovnih umetnosti

Matej se je z rodoslovjem pričel resneje ukvarjati leta 2007. Sodeloval je v več rodoslovnih projektih in je avtor večih rodoslovnih knjig. Obsežnejši njegovi rodoslovni deli sta družinska knjiga Lipa zelenela je ..., ki opisuje rodbino Slanšek iz Kopitnika področja med Zidanim Mostom in Hrastnikom, ter rodbinska knjiga Vrelci naše zgodovine, ki je posvečena pripadnikom rodu Hochkraut iz okolice Laškega.

Matej je od leta 2019 tudi predsednik Slovenskega rodoslovnega društva.