Letni zbor članov
Tuesday, 9. March 2021, 19:00 - 21:00
Hits : 267

Letni zbor članov društva

Dnevni red:

1. Uvod
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Poročilo blagajnika
5. Poročilo nadzornega odbora
6. Poročilo predsednika društva
7. Razno

 

popup1    popup2    popup3