1996 01 1996 02 1996 03 04

1996 03 04 priloga

 1996 L.3 št. 1   1996 L.3 št. 2   1996 L.3 št. 3-4  1996 L.3 št. 3-4 priloga
1997 01 1997 02-03 1997 04  
 1997 L.4 št. 1  1997 L.4 št. 2-3  1997 L.4 št. 4  

 

Vsebina in avtorji posamezne številke:

1996/ Letnik 3; št. 1
Peter Hawlina: Uvodnik; Poročila; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (II); Manj poznani raziskovalni viri ali Naši francoski predniki; Kako začeti; Kaj delajo - Nemčija; Kratka kategorizacija rodoslovcev; RAST - RAziskovalski STiki
Stanislav Južnič: Etnogeneza Kostelcev - Kostelski priimki v preteklosti; Uskoki - naši predniki
Franci Rihtaršič: Slover krajevnih in osebnih imen
Lojze Kobi: Vse ob svojem času (O tempora, o mores)
Vasja Butina: Priročnik za rodovnikarje v "help" datoteki
Anton Kos: Kaj delamo

1996/ Letnik 3; št. 2
Peter Hawlina: Uvodnik; Sorodstvena razmerja; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (II); Kaj delajo - Rodoslovne raziskave s pomočjo računalnika v Avstriji; RAST - RAziskovalski STiki; Poročila
Lucijan Adam: Iz Radovljiškega urbarja za leto 1579
Bogdan Kolar: Status animarum kot arhivsko gradivo
Janez Zalokar: Slovenski rodovnik
Miha Naglič: Priprava za uvod v rodoslovje
Lojze Kobi: Župniki kot rodoslovci v 19. stoletju
Stanislav Južnič: Župniki kot rodoslovci v 19. stoletju
Marijan Kranjc: Kaj delamo, Odmevi - Naši francoski predniki
Jurij Kraigher: O srečanjih Kraigherjev
Janez Toplišek: Nekaj poizvedb oz. odzivov po Internetu

1996/Letnik 3; št. 3, 4
Peter Hawlina: Uvodnik; Izkušnje z delom v Family Research centru; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (II); Pravična delitev; RAST - RAziskovalski STiki; Poročila; Pregled dosedanje vsebine; Naslovi knjižnic, ki prejemajo časopis Drevesa
Jože Žontar: Rodoslovje kot komponenta Mormonske cerkve
Jerome H. Grasser: Varovanje (rodoslovnega) arhivskega gradiva
Lojze Kobi: Delo Rodoslovne družbe v državi Utah
Marjana Kos: Družinski arhiv - kako ga voditi in hraniti
Janez Keber: Raziskovanje priimkov v Sloveniji
Lucijan Adam: "Kranjci" iz arhiva vecedomskega urada za Kranjsko; Kaj delamo
Nenad Novaković: Rodoslovje in varstvo osebnih podatkov
Janez Toplišek: Diskusijska lista za uporabnike programa Brother's Keeper; Slovenski prevod programa Brother's Keeper; Varnostno kopiranje rodoslovnih podatkov
Tone Logar: Možnosti za raziskovanje vojnih žrtev
Tomaž Mancini: Obisk v knjižnici škotskega rodoslovnega društva
Jelka Anžič: Kako je nastala naša kronika Buhovi s Stirpnika
Dagmar Slekovec: Vtisi po enoletnem sodelovanju v Slovenskem rodoslovnem društvu

1996/Letnik 3; št. 3, 4 priloga
Peter Hawlina: Gorenjske rodbine; Potomci Štefana Mazolla
Jože Gašperšič: Mazolli
Janez Cvirn: Meščanska poroka
Nadja Gartner Lenac: Stanovske poroke
Nenad Novaković: Gorenjska - zibelka mogočnih rodov

1997/Letnik 4; št. 1
Peter Hawlina: Uvodnik; Socialna genealogija in zgodovinska demografija v sodelovanju z rodoslovjem; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (II); Sistemi oštevilčevanja; Raziskave po naročilu; Kolikšne so naše zbirke; Črkarska zmeda; Knjige hiš v Škofji Loki - recenzija; Koliko praprababic živi v Sloveniji; Kaj delajo - Eastman's Online Genealogy Newsletter; Pisma bralcev - odziv na očitek o poseganju v privatno sfero; Telefonski imeniki na Internetu; RAST - RAziskovalski STiki; Poročila
France Štukl: Prispevki k poznavanju domačih imen v zvezi z upravnimi funkcijami
Matevž Košir: Katastrski operat in zemljiška knjiga 
Lucijan Adam: "Kranjci" iz arhiva vecedomskega urada za Kranjsko
Johan Galjot: Biti slovenske krvi bodi Slovencu v ponos
Marta Berginc: Kaj delamo
Lidija Rebolj: Kaj delamo

1997/Letnik 4; št. 2, 3
Peter Hawlina: Uvodnik; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (II); Kaj sem videl (na potovanju po Ameriki); Kaj povedo grobovi; Manjkajoči datumi; Druga konferenca na temo Prenos arhivskega gradiva; Nekateri obsežnejši rodovniki; Vzorci iz tujine; Ničvredne ponudbe; Preslikave Mormonske cerkve; Kaj nudi sodobna tehnologija; RAST - RAziskovalski STiki; Poročila; Obveznosti članov
Marjan Drnovšek: Izseljevanje Slovencev; kdaj, od kod, kam, zakaj
Silvo Torkar: O priimkih v Baški dolini
Stane Adam: Miniature iz plemiškega rodoslovja (I.)
Lucijan Adam: "Kranjci" iz arhiva vecedomskega urada za Kranjsko
Vasja Butina: Pradomovina Kostelskih Uskokov
Johan Galjot: Biti slovenske krvi bodi Slovencu v ponos
Virginia A. Catalano: Za koreninami
Mojca Ravnik: Status animarum v nekaterih etnoloških raziskavah
Tomaž Pisanski: Status animarum v računalniku
Anton Tomažič: Internet - Idealen medij za rodoslovce
Lojze Kobi: Nekateri obsežnejši rodovniki
Leon Drame: Prenos statusa animarum na elektronski medij
Marija Cerar: Kaj delamo

1997/Letnik 4; št. 4
Peter Hawlina: Uvodnik; Priimki ki nastopajo v Lazarinijevi rodoslovno zbirki; Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (II); 17. bataljon, ki ga vid'la več ne bom; Informatiko določa oblast; Monografije slovenskih župnij; Kaj delajo - Antonija Šifrer s sodelavci; RAST - RAziskovalski STiki; Marija Stanonik: Štiri matere - ena ljubezen (recenzija); Janez Šmitek: Kroparske rodbine (recenzija); Pregled vsebine dosedanjih številk časopisa Drevesa
Andrej Mrvar: Pajek - program za analizo obsežnih omrežij
Vladimir Batagelj: Pajek - program za analizo obsežnih omrežij
Ema Umek: Civilne matične knjige na slovenskem ozemlju pred letom 1946
Božo Otorepec: Od kod ime Ljubljana
Dragan Matič: Zgodnji rodoslovni viri
Stane Adam: Miniature iz plemiškega rodoslovja (I.)
Andrej Stergulc: Družinski priimki v Bovcu - 1700-1947
Vasja Butina: Izdelava in oblikovanje lastne spletne strani
Janez Kos: Rod Marije Javeršek, matere Josipa Broza - Tita
Ema Umek: Rod Marije Javeršek, matere Josipa Broza - Tita
Alojzij Pavel Florjančič: Razvojno drevo človeka
Branka Lapajne: Useful Tips for Conducting Genealogical Research in Slovenia; Kako se lotiti rodoslovnih raziskav v Sloveniji
Dagmar Slekovec: James C. Davis: Vzpon z dna (recenzija)
Franci Rihtaršič: Priimek Čufar (odmev)

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
  popup1    popup2 
  popup3    popup4