Janez Toplišek, pravnik, informatik in rodoslovec, rojen 24. oktobra 1941 v Brežicah, umrl 15. januarja 2019 v Trzinu, pokopan v Mengšu. Oče Maks, ded Janez in praded Anton izvirajo iz Raven pri Zdolah nad Krškim, mati Miroslava r. Potisk v Kočevju pa je po ženski liniji tudi štajerskega porekla (babica Uršula r. Hojnik iz Poljčan-Stanovsko, prababica Apolonija r. Brglez iz Slovenske Bistrice-Drumlažno).

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Ob pogrebu kolega Janeza Topliška sem ob izrečenem sožalju v imenu SRD omenil njegov glavni prispevek k nastanku in delovanju društva. Ob tem sem poudaril njegovo začetno odločenost, da naše nekajletno delovanje formaliziramo v društvu. Pripravil je vse potrebno za registracijo SRD in ga s tem lahko štejemo za glavnega ustanovitelja. Kot drugi pomemben prispevek sem posebej omenil vzdrževanje spletne strani Slovensko rodoslovje od leta 1997 dalje.

Po pogrebu so zbrani kolegi menili, da bi bilo treba misliti na zgoščen zapis delovanja društva. Veliko tega je bilo že narejenega, zapisanega in objavljenega. Največ v društvenem glasilu in v letnih poročilih. Vseeno tule podajam nekaj vidnejših sestavin.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna