Cilj projekta je bil izdelava skupnega računalniškega seznama imen v Uradnih listih (UL) od 1918 do 1941, s podatkom o lokaciji v PDF datoteki, ki so objavljene na spletni strani Sistory.si.
Prva faza - Izdelava seznama je zajemala imena zapisana v osebnih kazalih, ki so del kompleta uradnih listov. Preverila se je pravilnost in popolnost zapisa imena ter lokacije v zvezku UL, s pripisom podatka o pripadajoči PDF strani. Kot produkt projekta je nastal iskalnik imen po UL 1918-1941.

Sodelavci projekta: Gorazd Zupančič, Mojca Modic, Janez Toplišek in Matej Hohkraut (tehnična podpora).

V drugi fazi, ki še poteka, je potrebno prebrati vsak Uradni list posameznega letnika in dodati v seznam osebe, ki v imeniku tistega letnika niso navedene, so pa navedene v Uradnem listu. Zaradi velikega števila zvezkov Uradnih listov in obsega besedil v njih je zaželjeno sodelovanje članov SRD - prostovoljcev. Vabljeni k sodelovanju vsi, ki vas takšno delo zanima.

Kratka navodila za delo z iskalnikom [PDF]

 

 

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Rodoslovni indeks je sestavljen iz priimkov, imen, datumov in krajev rojstva, kar pomeni, da je nabor podatkov zelo omejen. Namenjen je začetnikom in rodoslovcem, ki bi želeli ugotoviti, ali so osebe, ki se pojavljajo v njihovih rodovnikih, že vpisane v kakšni drugi rodoslovni evidenci. Podatke za indeks donirajo člani in nečlani rodoslovnega društva, ki s svojim raziskovanjem želijo prispevati v skupno dobro in pomagati drugim stanovskim kolegom.

Do sedaj je v skupno bazo Indeksa svoje podatke prispevalo več kot 240 slovenskih rodoslovcev in skupaj zbralo preko 1.600.000 imen. Za tehnično izvedbo indeksa skrbi kolega Martin Mali. V primeru, da bi želeli sodelovati pri projektu nas kontaktirajete na društveni naslov.

Slovenski rodoslovni indeks najdete na povezavi http://www.genealogy.si/.

 

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Skupina članov društva je združila moči v projektu arhiviranja posnetkov nagrobnikov slovenskih pokopališč, ki so bogat vir rodoslovnih podatkov. Skupino vodi Jožek Košir (Cox) trenutno sodelujejo še rodoslovci Tino Mamić, Robert Fonda, Rajko Eržen, Tomaž Artel, Janez Modrijan, Mojca Modic, Leon Drame, Špela Kačar, Martina Vidmar Jana Pahovnik, Valter Valenčič, Miha Gorjup, Miro Javornik, Etka Lutman in Franko Florjančič.

Če se jim želite pridružiti, so za vas pripravili nekaj osnovnih priporočil zbranih v dokumentu Nekaj napotkov za fotografiranje pokopališč (pdf / posodobljeno 29/7/2019). V razpredelnici pokopališč (excel), si lahko ogledate seznam vseh pokopališč in podatke katera pokopališča so že dokumentirana. Ker je projekt živ in se podatki redno dopolnjujejo bodite pozorni na posodobitve obeh dokumentov.

Trenutno je v Geneanet bazi preko 685 slovenskih pokopališč.

Še nekaj napotkov za nalaganje grobov na portal GeneaNet.org.
Vsa morebitna vprašanja ali vaše prispevke lahko pošljete na društveni eletronski naslov srd@rodoslovje.si.

Povezave:
GeneaNet.org - podatke obdelane v projektu objavimo na portalu GeneaNet
Navodila za indeksiranje grobov na Geneanet.org (YouTube)

Iskalnik grobov po občinah (uradni občinski seznami)

Nagrobna simbolika (v angleščini)
Nagrobna katoliška simbolika II (v angleščini)

 

Ocena uporabnika: 5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Rodoslovci, ki nas posebej zanima uporaba genetike v genealogiji, smo se pričeli družiti v DNK krožku leta 2014. Primerjali smo različne vrste testov in različne ponudnike ter pri vseh ponudnikih kmalu ugotovili zelo nenatačno umeščanje slovenskih vzorcev med evropske populacije. Porodila se je ideja, da zorganiziramo čimveč testirancev slovenskega porekla na enem mestu, da bi s kritičnim številom morda nekoč utemeljili značilnosti slovenskih populacij in postavili Slovence med tipične etnične skupine Evrope tudi v genetskem rodoslovju.

V začetku leta 2019 smo pričeli zbirati rezultate testiranja DNK za rodoslovne namene s sodelovanjem javnosti. Posameznik, ki se s svojim rezultatom DNK testiranja pridruži projektni skupini Slovenian origin, oziroma izpolni spletni vprašalnik o poreklu prednikov, dobi strokovno pomoč pri rodoslovnem delu, razlagi rezultatov in geografskem pozicioniranju svojih rezultatov. Rodoslovno, geografsko in etnično umeščen rezultat DNK analize posameznika pa doprinese k skupnemu DNK bazenu za kasnejše natančnejše znanstvene populacijske analize. 

Za namen molekularno-genetskih rodoslovnih raziskav in populacijskega modeliranja se opiramo na genetske populacijske študije in pravila, ki jih uporabljajo profesionalni raziskovalci ter ponudniki storitev kot so FamilyTreeDNA in GedMatch modeli. Slovensko poreklo je treba dokumentirati vsaj do časa avstro-ogrskega cesarstva (pred 1918). Če ima posameznik svoje rezultate že objavljene na GEDmatch portalu, sporoči tudi to identifikacijsko številko.

Projekt vodi Vlasta Knapič, kot skrbniki pa sodelujejo Jasmina Stanojević, Matej Hohkraut in Peter Hawlina. Pridružite se kot člani s svojimi vzorci, povabite pa tudi tiste, ki so zainteresirani za testiranje, pa še ne vedo natančno kaj in kako. Napredne uporabnike pa vabimo tudi sodelovanju pri administriranju in razvoju projekta.

K sodelovanju vabimo tudi Slovence po svetu in v zamejstvu, ki si tako povečajo verjetnost ujemanja s svojimi sorodniki v matični domovini. Kot glavni kriterij za slovensko poreklo je dokumentirano rojstvo starih staršev dajalca, rojenih na ozemlju slovensko govorečega naroda. Če je dajalec rojen po letu 1965, se slovensko poreklo ugotavlja pri prastarih starših. Kot kraj porekla je mišljen kraj bivanja staršev v času rojstva dajalca vzorca. Kraj porekla je bil še v prejšnjem stoletju zelo pogosto enak kraju rojstva, razen če je bil npr. nekdo rojen v porodnišnici izven kraja bivanja. Sedaj so praktično vsi otroci rojeni v porodnišnicah, zato nas v projektu ne zanima nujno kraj rojstva, ampak kraj porekla.

Oblikovali smo slovenski in angleški vprašalnik za pridobivanje osnovnih informacij za zbirko podatkov o testiranju DNK za rodoslovne namene. Udeležba v projektu bo prispevala k odkrivanju etničnih pripadnosti, ki imajo korenine v geografskih regijah Evrope, kjer so slovenski govorci živeli v zadnjem tisočletju.

dnk silhuetaPoskrbljeno je tudi za varstvo podatkov. Ta projekt ne bo ustvaril nobenih podatkov o posamezniku, ki ga ta še ni dal v skupno rabo takrat, ko se je odločil za testiranje DNK. Omogočanje dostopa do posameznikovih rodoslovnih podatkov nam bo omogočilo nadaljnjo analizo, ali bi lahko bila slovenska populacija z določenimi značilnostmi uvrščena na seznam svetovnih referenčnih populacij. 

Projekt ‘Slovenski DNK bazen’ želi izkoristiti prednosti genetske zbirke podatkov pri FamilyTreeDNA, zato zainteresirane usmerjamo k uporabi njihovih storitev. Če še niste testirali vaše DNK za rodoslovne namene, začnite s Family Finder testom atDNA pri ponudniku storitev FamilyTreeDNA (testirajo vse tipe: atDNA, mtDNA in Y-DNA). Če želite testirati  vaši neposredni liniji: očetovo in materino, je to tako edini laboratorij, ki te teste opravlja dovolj dolgo, da ima dovolj veliko zbirko za primerjave. Na vaš Family Tree DNA profil lahko prenesete rezultate testiranja atDNA v drugih laboratorijih tako, da najprej uvozite neobdelano podatkovno datoteko o vaši avtosomni DNA, ki jo snamete iz 23andMe© , AncestryDNA™, ali MyHeritage™.

 ...

Ocena uporabnika: 5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
  popup1    popup2 
  popup3    popup4