Cilj projekta je bil izdelava skupnega računalniškega seznama imen v Uradnih listih (UL) od 1918 do 1941, s podatkom o lokaciji v PDF datoteki, ki so objavljene na spletni strani Sistory.si.
Prva faza - Izdelava seznama je zajemala imena zapisana v osebnih kazalih, ki so del kompleta uradnih listov. Preverila se je pravilnost in popolnost zapisa imena ter lokacije v zvezku UL, s pripisom podatka o pripadajoči PDF strani. Kot produkt projekta je nastal iskalnik imen po UL 1918-1941.

Sodelavci projekta: Gorazd Zupančič, Mojca Modic, Janez Toplišek in Matej Hohkraut (tehnična podpora).

V drugi fazi, ki še poteka, je potrebno prebrati vsak Uradni list posameznega letnika in dodati v seznam osebe, ki v imeniku tistega letnika niso navedene, so pa navedene v Uradnem listu. Zaradi velikega števila zvezkov Uradnih listov in obsega besedil v njih je zaželjeno sodelovanje članov SRD - prostovoljcev. Vabljeni k sodelovanju vsi, ki vas takšno delo zanima.

Kratka navodila za delo z iskalnikom [PDF]

 

 

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
  popup1    popup2 
  popup3    popup4