prva02
Župnija Sora ob terezijanskem popisu...
Župnija Sora ob terezijanskem popisu prebivalstva sredi 18. stoletja Jurij šilc Marija Terezija je 13. oktobra 1753 izdala reskript, ki je za avstrijske dežele odrejal, naj župniki svojim...
Biti slovenske krvi, bodi Slovencu v...
“Veličanstvo, prvi Rim je padel, drugi Rim (Carigrad) je padel, tretji, Moskva, stoji in četrtega Rima ne bo!” Tako se je poklonil menih Filoteos svojemu carju, samodržcu vesoljne Rusije Vasiliju...
Novo genetsko drevo maternih linij...
Podjetje Family Tree DNA (Gene by Gene, Ltd. US) je 24. marca 2017 obvestilo stranke, da so dali v uporabo prenovljeno drevo haploskupin mitohondrijske DNK, imenovane mtDNA Build 17, ki je po...
Biti slovenske krvi, bodi Slovencu v...
To je verz iz opusa pesnika Jovana Vesela Koseskega. V drugi polovici prejšnjega stoletja je bilo popularno geslo in vodilo slovenskih narodnostnih buditeljev. Zlasti takratni shodi - tabori -niso...
Main page Contacts Search Contacts Search