Hišna imena

O hišnih imenih (domača imena, vulgo imena) smo na srečanjih rodoslovcev večkrat govorili in objavljali v društvenem glasilu Drevesa.

V decembru 2013 so se na spletu pojavila Hišna imena na Gorenjskem. Tako integralne predstavitve problematike tega področja Slovenci še nismo imeli. Priporočamo podroben pregled vseh poglavij vse od uvodnega prek knjižic  do povabila za sodelovanje.

Podobne, vsakič nekoliko različne po namenu, vsebini in obsegu, imamo v ločenih rezultatih dela posameznikov.

Tule za vzorec navajamo nekaj primerov:

Hišna imena na Gorenjskem
Hišna imena v Podbrdu
Izvleček iz popisa 1812 za župnijo Poljane nad Škofjo Loko
Domača imena za Valburgo in Smlednik
Hišna imena v Stari Oselici
Hišna imena iz rodoslovne zbirke Petra Hawline

Peter Hawlina

Main page Contacts Search Contacts Search