Iskanje grobov

Znano je, da so nagrobniki in posredno pokopališka evidenca dragoceno rodoslovno gradivo. Slovenci smo sicer nagnjeni k zelo skrbnemu urejanju grobov. Ta navada največkrat močno skrajša 'življenjsko dobo' nagrobnika in s tem izginejo ne le lepi nagrobniki; z njimi propadejo tudi vklesani podatki o umrlih.

Na srečo so podatki o pokopanih osebah ohranjeni vsaj v evidencah posameznih pokopališč. Kolikor vem, je v Sloveniji (popolnoma?) spletno dostopna evidenca pokopanih na ljubljanskih pokopališčih za približno zadnjih sto let. Arhivsko gradivo ljubljanskih pokopališč je mogoče raziskovati v Zgodovinskem arhivu Ljubljana.

Koliko je na podoben način spletno ali arhivsko dostopn ostala Slovenija, bo najbrž težko pregledno in natančno predstaviti. Kot primer vzorne spletne evidence lahko omenim Grosuplje.

Na spletu najdemo tudi spletno pokopališče En memoro. Poskušal sem s kakimi desetimi osebami z znanimi podatki. Brez zadetkov! Razlog mi ni znan.

Prav nam lahko pride že seznam pokopališč z naslovi. Za nekatere je podstavljena tudi spletna stran s kontaktnimi podatki.

V prav majhnem delu smo prisotni tudi v svetovni evidenci grobov. V tej evidenci je nad 100 milijonov vpisov. Za začetek je vredno pobrskati v spisku 137 pokopališč.

Bralce vabim k sodelovanju, da ta priporočila v vsakem oziru skupaj dopolnjujemo.

Main page Contacts Search Contacts Search