Skrivnost družine Ekstanič

Družinske zgodbe so zanimive. Polne mitov, skrivnosti in vprašanj. Rodoslovec običajno v arhivu hitro ugotovi, da je kakšen mit prenapihnjen. A včasih arhivi odgovora ne dajo…

Zanimiva je zgodba primorske, istrske družine Ekstanič. Gre za edinstven priimek, ki je nastal šele pred nekaj desetletji, in ga ima na vsem planetu samo ta družina. Njegov prvi nosilec je bil Viljan Ekstanič, ki je zgodbo o nastanku priimka in svojem poreklu odnesel s seboj v grob. Danes ne vemo niti za točen datum njegovega rojstva, kaj šele za kraj. Uradni podatki v dokumentih pa se razlikujejo. Viljan (Vili) se skrivnostno pojavi takoj po koncu druge svetovne vojne v Raši pri Labinu na Hrvaškem, kjer se poroči in ustvari družino.

Molk do konca

O svojem življenju med drugo svetovno vojno, ki je očitno ključno vplivala na življenje družine, ni nikoli hotel govoriti. Tudi o sorodnikih ne. Znal pa je zelo dobro nemško. Nekoč je omenil le teto, ki naj bi živela v okolici Brežic. A je ni hotel nikoli iti obiskati niti vzpostaviti stikov. Šele na smrtni postelji je sinu zaupal imena svojih staršev in sorojencev. Sin si jih je zapisal: oče Frederik, mati Frajn, sestre Ester, Gertruda, Rahela, brata pa Hans in Adolf.

Viljanovi potomci so v zadnjih letih začeli brskati po arhivih, da bi našli kaj več o poreklu družine. Najprej so v poročnem listu (v Labinu 18.10.1947) našli podatek, da se je Viljan najprej pisal Ekštajen. Gre za slovanski prepis nemškega priimka Eckstein.

Eckstein je priimek nemških Judov. Kako smo prepričani, da je tudi  družinaFredericka Ecksteinajudovska? Najprej zato, ker je večina Ecksteinov Židov. Glavni dokaz so tipična hebrejska imena, ki jih v nejudovskih družinah predvojne Nemčije lahko iščemo z lučjo pri belem dnevu. To velja posebej zaEstherin še boljRachel. Zaradi antisemitizma pa je tudi Frederick Eckstein verjetno skušal z imeni ne izzivati podivjanih nacionalsocialistov in je zato otrokom dal tudi tri povsem nemška imena:Gertrud, HansinAdolf. S slednjim je lahko malce prikril sledi židovskega porekla, saj je bilo to smrtno nevarno. Morebiti pa je nemška imena moral dati zaradi pritiska?

Imena, ki jih je Viljan zaupal pred smrtjo, bi glede na njihovo uporabo v nemščini in hebrejščini prepoznali vsa, razen enega.Frajn, ime matere, namreč ni podobno nobenemu znanemu imenu v nemščini, hebrejščini ali jidišu. V slednjem, hebrejskem jeziku s številnimi nemškimi izrazi, ki so ga govorili nemški Judje, bi še najbolj podobno ime našli kotFreydealiFrayda.

Ecksteinov je ogromno…

Po svetu najdemo ogromno Ecksteinov. Seveda (si) niso vsi Ecksteini v sorodu. Zaradi razširjenosti in pogostnosti je veliko bolj verjetno, da so posamezne rodbine dobile priimek samostojno.

Priimek je nemškega izvora. Eckstein pomeni v nemščini vogelni kamen.Eckpomeni vogal,steinpa kamen. Priimek je nastal verjetno, ker so nekemu človeku pripisali lastnosti vogelnega kamna (trden, ključen, pomemben). Druga možnost pa je, da gre za kamnoseka ali zidarja, ki je dobil priimek zaradi svojega poklica. Najdemo ga predvsem v Nemčiji in nekdanji Avstro-Ogrski.

Danes je priimek razširjen po vsem svetu. Samo v ZDA je okoli 2500 Ecksteinov. Najdemo tudi novejše različice priimka:Echstein, Eckstine, Exteine. V enciklopediji pa najdemo tudi nekaj svetovno znanih Ecksteinov med športniki, tudi olimpijci. Najbolj znan je nogometaš Dieter Eckstein(r. 1964), ki je nastopal tudi za nemško reprezentanco. Znani so tudišeEmma Eckstein (1865–1924, avstrijska psihoterapevtka in ena prvih pacientk Sigmunda Freuda),Ernst Eckstein (1845–1900, nemški humorist, pesnik in pisatelj),Hermann Eckstein (1847–1893, južnoafriški rudniški magnat in bankir) in holivudska igralkaHalllie Eckstein(r. 1962), ki si je priimek spremenila v Todd.

Eckstein NO 5 je nemška najstarejša še vedno živa znamka cigaret. Proizvajati jih je začel nemški JudAbraham M. Ecksteinv Göttingenu (1854). Na vsaki škatlici v značilni zeleni barvi je geslo »Echt und recht« (resnično in prav).

                      

Oglas za cigarete iz časa Vilijevega otroštva in novejši oglas

Med žrtvami holokavsta najdemo veliko Ecksteinov. Denimo poslovnežHeinrich Eckstein(1891-1942) po rodu iz Šlezije, ki je pripadal generaciji Viljanovih staršev, je umrl le nekaj kilometrov stran od Berlina, kjer je živel z družino, v koncentracijskem taborišču za politčne zapornike Sachsenhausen. 

Eckstein je še danes ime številnih lokalov. V Berlinu najdemo tudi hotel s tem imenom. Že pred izbruhom druge svetovne vojne pa najdemo antisemitski izgred nad trgovinoSamuela Ecksteinav Bratislavi. V dnevih ob razglasitvi neodvisnosti Slovaške, zaveznice nacionalsocialistične Nemčije (marec 1940), so napadli lokal in ga razbili. Na ohranjeni fotografiji so vidne razbite izložbe in mimoidoči opazovalci dogajanja.

Trgovina v Bratislavi po razdejanju marca 1939

Ecksteine najdemo tudi v nekdanji Jugoslaviji. Tako je jugoslovanski državljan Georg Eckstein, ki je bil rojen (1924) v Velikem Bečkereku  (danes Zrenjanin) v Vojvodini, sredi vojne v Ženevi uspel dobiti državljanstvo San Salvadorja. Uspel je uresničiti sanje mnogih Židov, ki so iz Nemčije in z njenih okupiranih področij skušali preko nevtralne Švice pobegniti pred holokavstom.

Potrdilo o državljanstvu Georga Ecksteina, ki je ušel holokavstu

A vendar je med Ecksteini tudi veliko Nemcev, ki niso Judje. Tako najdemo Ecksteine ne samo med žrtvami holokavsta, ampak tudi med nacističnimi oficirji. Soimenjaka našega Viljana,Willlija Ecksteina(1918-1986) tako najdemo kot štabnega vodnika (Oberfeldwebel) 50. pehotne divizije nemške vojske, ki se je med drugo svetovno vojno boril na mnogih evropskih bojiščih. Ali pa soimenjaka Vilijevega očeta Friedericha: večkrat odlikovaniFritz Eckstein(1923-1979) je bil aktiven član nacistične stranke pred vojno in se nato med vojno boril tudi na Balkanu v 12. tankovski diviziji Hitlerjugend.

…Ekstaničev pa ne

Zapis priimkaEkstanič, kot je bil Viljanov zadnji uradni priimek v dokumentu leta 1992, najdemo tudi v drugih različicah.  V vojaški knjižici je toEkštanić(1950), v poročni listnini pa Ekštajen(1947).

Zaradi odličnega znanja nemščine lahko domnevamo, da so Viljanovi predniki nemško govoreči Judje. Torej iz Nemčije, lahko pa tudi Avstrije in nekdanjih dežel Avstro-Ogrske. Glede na nedvomno težke razmere, v katerih je živela družina Viljanovih staršev v času vzpona nacionalsocialistov na oblast, lahko razumemo njegova(njegovo) nezaupljivost do oblasti, kar je privedlo do prikrivanja prave identitete. Razumljivo je tudi, da ni zaupal tudi povojnih (povojnim) jugoslovanskim komunističnim oblastnikom, ki so v tistem času v zapore in delovna taborišča zapirale na tisoče nedolžnih ljudi. Nemška manjšina v Sloveniji pa je praktično izginila: najprej poboji, potem izselitev. Če je človek doživel preganjanje in bil na robu smrti, tega ni nikoli pozabil. Zaradi strahu so se mnogi zavili v molk. Verjetno to velja tudi za Viljana Ekstaniča.

Kraj Viljanovega rojstva je še vedno neznanka. V dokumentu o državljanstvu (1992) piše: »Ekstanič Viljan, rojen 14.08.1928, Novi fort. Seksen, ZR Nemčija.« V datum rojstva pa ne verjamejo najbolj Viljanovi sorodniki, ki pravijo, da je izgledal precej starejši.

Nemčija ali Ukrajina …

Kaj pomeni Novi fort., kljub večurnemu iskanju po internetu, nismo mogli ugotoviti. »Seksen« je nedvomno pokrajina Saška, a ne vemo, katera:Niedersachsen(Hannover),Sachsen-Anhalt(Magdeburg) aliSachsen(Dresden). Mogoče pa gre celo za ime koncentracijskega taborišča Sachenhausen. Poglejmo natančneje vse štiri možnosti.

Niedersachsenali Spodnja Saška je zvezna dežela na severozahodu Nemčije. V njen prid govori dejstvo, da je kot država rojstva navedena »ZR Nemčija«. Druge tri možnosti so namreč v nekdanji Nemški demokratični republiki (NDR). Tudi danes tam živi veliko Ecksteinov.

Sachsen ali Saška bi bila precej verjetna možnost, če ne bi ležala v nekdanji Vzhodni Nemčiji. Še danes najdemo tam precej Ecksteinov. Gre za deželo, kjer živi manjšina Lužiških Srbov. Morebitno znanje tega slovanskega jezika bi lahko bil dodaten razlog, da si je Viljan po vojni za novo domovino izbral slovansko državo. Drugi argument je ime Novi: morebiti gre za kak toponim v lužiški srbščini. Sicer pa kraja, ki se začenja s Fort med kraji, kjer živi manjšina, nismo našli.

Sachsen-Anhaltali Saška-Anhalt je zvezna dežela v osrednji Nemčiji, nekdanji Vzhodni Nemčiji (NDR). Tudi tu živi več sto Ecksteinov.

Sachsenhausenje bilo delovno koncentracijsko taborišče, nekaj kilometrov severno od Berlina, v katerem se Vili sicer ni mogel roditi, saj je nastalo šele po njegovem rojstvu (1936). Možno pa bi bilo, da je bil tam zaprt, in da se je tam priučil poklica avtomobilskega električarja. Za tiste čase je bil to zelo redek poklic, v Sachenhausnu pa so izdelovali letala in izdelke za znano podjetje z belo tehniko AEG. V taborišču so bili zaprti tudi otroci, na katerih so nacistični zdravniki delali medicinske poskuse.

V nobeni pokrajini v Nemčiji pa ni nobenega kraja, ki bi bil kakorkoli podoben imenu »Novi fort.«

Fort v nemščini pomeni utrdbo, grad. Mogoče pa je to ime izbral hudomušno, kot nekakšen izmišljeni Novi grad. Viljan je namreč imel smisel za humor. Na to hipotezo nas napeljuje nedvomna besedna igra pri imenu rojstnega kraja na poročnem listu, ki ni v Nemčiji, ampak v Ukrajini. Majdorf. Čeprav na vzhodu današnje Ukrajine obstaja toponim Maydorf, pa je to le ledinsko ime sredi njiv. Možno pa bi bilo, da je bilo ime izmišljeno: Maidorf bi v prevodu pomenila Moja vas.

… ali kar Slovenija?

V času poroke Vilija Ekštajena in Gasparine Butarić je bila Nemčija nepriljubljena. V komunistični Jugoslaviji so se v prvih povojnih letih želeli znebiti vseh Nemcev in to s prisilno izselitvijo več deset tisoč pripadnikov nemške manjšine tudi dosegli. Oblast je antisemitizem uradno obsojala, kljub temu pa mnogi novi oblastniki nad Židi niso bili navdušeni. V času pred informbirojem (1948) je bila Sovjetska zveza in vse, kar je bilo ruskega, zelo priljubljeno. Zato bi bilo povsem možno, da je Viljan skušal zakriti nemško poreklo in ga nadomestil z izmišljenim imenom iz bratske socialistične Ukrajine.

Leta 1950, dve leti po političnem razdoru med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo, pa je Viljan zato v vojaški knjižici lahko navedel kot kraj rojstva Nemčijo. V knjižici je kraj »Novi Fort, srez Brežica, NRS«. Fort v nemščini pomeni utrdbo ali grad. Možna razlaga bi bila: Novi Grad v srezu Brežice. Srez je nedvomno izraz za sodni okraj. NRS pa je leta 1950 bila srbska kratica za Narodno Republiko Slovenijo (v slovenščini LRS ali Ljudska Republika Slovenija).

Slovenske oblasti, ki so odločale o podelitvi državljanstva Viljanu Ekstaniču, so verjetno kratico NRS površno prepoznale kot srbsko kratico za Zvezno republiko Nemčijo, ki se glasi SRN. Za končni dokaz bi bilo treba natančno pregledati vse matične knjige med leti 1910 in 1935 v Radečah, kamor spada zaselek Novi Grad.

Obrnili smo se na dr. Mitjo Ferenca, ki je natančno proučeval zgodovino kočevskih Nemcev. A na ta priimek pri svojem delu ni naletel. Ferenc je pogledal tudi v knjigo nemškega konzulata v Ljubljani iz leta 1943 z imenikom Nemcev, preseljenih po italijansko-nemškem sporazumu s Kočevskega v Zasavje, na novo južno mejo Nemčije, a tega priimka noter ni našel. Enak odgovor smo dobili tudi iz Posavskega muzeja v Brežicah. S tem priimkom se nista srečala niti zgodovinar mag. Renato Podbersič, ki zelo dobro pozna zgodovino Židov na Slovenskem, niti antropolog in zgodovinar dr. Klemen Boeta Jelinčič, avtor knjige Kratka zgodovina Judov.

Judovski arhivi

Obrnili smo se še na judovske arhive in arhive holokavsta. V popisu Judov Dravske banovine (objavljen na portalu Sistory) med 5500 imeni ni nobenega Ecksteina ali Ekštajna. Tudi na seznamu žrtev druge svetovne vojne v Sloveniji na istem portalu (zaenkrat je v seznamu polovica vseh žrtev, 48.000) tega priimka ne najdemo.

Pregledali smo še nekaj spletnih arhivov žrtev holokavsta (www.yadvashem.org,www.bundesarchiv.de/gedenkbuch, www.yewishgen.org), našli precej Ecksteinov, tudi Friederichov, a nobenega, ki bi bil pravi. Obrnili smo se na jeruzalemski svetovni center za raziskovanje holokavsta Yad Vashem. Za nas so pregledali nekaj podatkovnih baz, a našega Friedericha Ecksteina niso našli.

V prihodnosti bi se to utegnilo spremeniti. Na internetu je vsak dan več rodoslovnih podatkov. Ker imamo približna imena celotne družine in okvirna leta življenja, imamo upanje, da bomo sčasoma našli pogrešano družino Viljana Ekstaniča. Priporočamo in se vnaprej zahvaljujemo tudi za kako informacijo na to temo s strani slovenskih rodoslovcev..

Tino Mamić  

Poročni izpisek Vilija Ekštajena, rojenega v Majdorfu v Ukrajini

Vojaška knjižica Viljana Ekstanića

Main page Contacts Search Contacts Search