Novi člani

Majerle Jože            1380 Cerknica                   Sinja Gorica 32
Orel Dušan              1110 Ljubljana                   Društvena 2
Jamšek Franc          1000 Ljubljana                   Štihova 20
Kregar  Barbara        1000 Ljubljana                   Legatova ulica 1
Pahor    Špela           6330 Piran                       Gortanova 27a
Zupančič Maruša       1000 Ljubljana                  Rožičeva 6
Koprivnik Žan             8270 Krško                      Pesje 20
Marinček Mojca         1000 Ljubljana                  Dolenjska c. 54
Dolhar  Franc             4000 Kranj                       Ješetova 89
Bradeško Janez         1125 Brdo-Vič                  Cesta XIX/11
Ličen Vladimir            6310 Izola                        Zupančičeva 1
Novinec Mirjana          6274 Šmarje pri Kopru      Gažon 25
Osrajnik Alojz    ¸       1231 Ljubljana Črnuče       Mlinska pot 8
Gregorin Mitja            1356 Dobrova                   Brezje 36
Kragelj Marko             1275 Šmartno pri Litiji      Zavrstnik 80

Vsem izrekamo dobrodošlico.


 

Koledar prireditev

Aktualni koledar prireditev je objavljen na društveni spletni strani http://rodoslovje.si.

Kdor želi dobivati aktualna društvena obvestila, naj se vpiše na spisek obveščanih na http://rodoslovje.si/index.php/sl/dopisna-lista

 

Main page Contacts Search Contacts Search