Bilten rodoslovnega krožka (št. 2 maj 1994)

BILTEN RODOSLOVNEGA KROŽKA

LETO 1, ŠTEVILKA 2

MAJ 1994

DRUSTVO All KROZEK, SEKCIJA ALI KLUB, .

Kot vidite, se v marsičem še Iščemo. Številka 1 je nosila naslov Bilten rodoslovnega društva, danes govorimo o krožku, drugič bo morda spet nekaj tretjega. Še vedno se namenoma izogibam različnim formalizmom ln preizkušenim načinom dela. Vse dokler nas ne bodo razmere prisilile v bolj urejeno in sistematiztrano delovanje, bomo poskušali vztrajati na nekoliko improviziranem in zato toliko bolj svobodnem načinu sodelovanja. Brez članarine, brez predpisov, zato pa po vseh predpisih srednje kulturnega, spontanega sožitja ljudi, ki jih družijo
sorodni interesi. Dejstvo, da sta prvi dve številki izšli v dveh zaporednih mesecih, še ne pomeni, da bo bilten izhajal mesečno, verjetno pa bomo v juniju izdali še eno številko, pred dopusti pa se še enkrat sestali.

V TEJ ŠTEVILKI

začenjamo s povzetkom dogajanja na prvem sestanku. Nadaljujemo s ponovnim načenjanjem nekaterih že obravnavanih, pa še ne dorečenih tem. Obveščamo o novi verziji programa Brother's Keeper in prilagamo naročilnico. Zaključujemo z objavo najbolj prisrčnega pisma iz dosedanje korespondence. Objavljamo ga kot zrcalno sliko tistega, kar največkrat nastaja, ko sami pogumno poskušamo podobne stvari s tistim znanjem jezika, ki nam je ostalo iz srednje šole. Sam bom po tej izkušnji še bolj brzskrbno govoril in pisal v 'mojih' tujih jezikih

Posebej opozarjam na občni zbor društva HGV. Vabilo je na zadnji strani. Ravno zaradi tega zbora smo s to številko biltena pohiteli bolj, kot smo nameravali. Člani ste vabilo že prejeli, nečlani ste enako dobrodošli. Morda bo po občnem zboru mogoč kratek posvet našega krožka. 

PRVI SESTANEK SMO IMELI
20. 4. 94 v prostorih podjetja ITS Intertrade. Sestanek je vodil Peter Hawlina, ki je po pozdravu prisotne predstavil ali pa so se predstavljali sami. Od 39 vabljenih se jih je sestanka udeležilo trinajst, pet se jih je opravičilo. Menimo, da je tolikšna udeležba zadovoljiva in razveseljiva. 

Spomnimo se, da smo na podoben sestanek pred letom dni vabili deset Interesentov, prišel ni nihče. Poleg tega pa smo v razgovoru ugotovili, da je interes za zbiranje rodovniškeqa gradiva še precej bolj razširjen. Zato v bodoče lahko prfčakujemo precejšen porast zanimanja za to zvrst amaterskega udejstvovanja, ki pa lahko kaj kmalu preraste v lukrativno smer in se delno profesionalizira.

Valt Jurečič in Carl Villavicencio sta predstavila društvo Slovenski Sčit in napovedala občni zbor društva v drugi polovici maja. 

Predstavljene so bile najbolj pogoste in najbolj razširjene oblike delovanja podobnih združb v tujini. Z nekaterimi društvi smo že navezali vsaj začetne oziroma predstavitvene stike.

Poročali smo o udeležbi na štiridnevnem genealoškem srečanju nemškega društva Adler, ki je bilo v septembru 1993 v Gradcu. Udeležili so se ga tudi predstavniki drugih evropskih držav.

Predstavitev posamičnih ali skupnih aktivnosti je bila delno podana že v uvodni predstavitvi, kasneje smo dodali še nekaj značilnejših dejavnosti.

Omenjeni sta bili rodoslovni raziskovalni nalogi dveh kranjskih gimnazijk, Mojce Marin in Tine Križnar. Prva je že končana. Bila je odlično ocenjena, po doseženem prvem mestu na regijskem tekmovanju se je uvrstila še na republiškega.

Vabljeni Stanislav Južnič: se sestanka sicer ni mogel udeležiti, zelo na kratko pa je bila kljub temu predstavljena njegova aktivnost v zvezi z razstavami, ki jih je imel v Kostelu in Kočevju. Na razstavah 'Družinska drevesa kostelskih graščakov, duhovnikov, tržanov in tlačanov' je prikazaobširno gradivo, ki je nastalo kot rezultat njegovih nekajletnih raziskav.
Podobno je bila v njegovi odsotnosti omenjena obširna in bogata zbirka rodovniškega isorodnega gradiva, ki jo je ob svojem dolgoletnem proučevanju in dokumentiranju epitafov zbral Mariano Rugale. 

Nadja Gartner-Lenac se je kot sodelavka tržiškega muzeja predstavila kot strokovnjak, ki na podrocju tržiške župnije zbira ln raziskuje najmarkantnejse rodovniške sklope s posebniozirom na razštrjenost obrtniških poklicev, ki so se razširjali, združevali in prepletali predvsem družinskimi zvezami.
Pred dopusti bomo najbrž organizirali še en sestanek našega krožka. Takrat naj bi ila tudtretja številka biltena. To sporočamo zato, ker bo to prilnost, da pri njej sodelujete tudi vi s svojimi predstavitvami, prispevki in predlogi.

JAVNO - ZASEBNO
Koristno je, da se med seboj poznamo, vsaj po imenu. Za ta namen nameravamo v naslednji številki objaviti imena in naslove članov. Temu spisku bomo sčasoma dodali še druge inforrnaci]e. n. pr. ali se poslužuje računalnika, kateri program uporablja in podobno.
Ta ali oni morda ne bi želel, da so njegovi podatki objavljeni. Ce je tako, ga prosim, da tsporoči, v nasprotnem primeru bo v naslednjem biltenu objavljen skupaj z ostalimi.

SEM All NISEM
Nekatere posameznike smo vnesli med potencialne člane na priporočilo znanca. Ob tem nismo preverjali njegove pripravljenosti za sodelovanje. Če jih tovrstno delo in druženje v resnici ne zanima, jih prosim, da tudi to sporočijo. Ne bi jih radi po nepotrebnem imeli v evidenci in jih v bodoče tudi ne bomo več nadlegovali s pošto in vabili.
Sporočite torej čim prej, najkasneje pa do 10.6.94, pisno ali ustno, svojo morebitno željo, da vas izločimo iz spiska. Ravno tako pa bodo dobrodošli morebitni predlogi za vključitev novih interesentov. Tudi te dostavite do 106.

NOVA VERZIJA PROGRAMA BROTHER'S KEEPER
Vsi tisti, ki pri svojem delu že uporabljate BK5, takih nas je zdaj že vsaj ducat, boste morda porekli: kaj pa mi je treba še več od tega, kar že zdaj opravim z dosedanjo verzijo. Ni nujno, je pa priporočljivo nabaviti in uporabljati vse tisto, kar je avtor John Steed dodal in izboljšal. Po dosedanjih preizkusih sem se prepričal, da so novosti, vseh je preko 50, res uporabne.
Nova verzija je priložnost, da tudi sami naročite originalni paket. Prednosti rednih naročnikov so tudi v tem, da vas avtor redno obvešča o novostih in kasnejše verzije dobite brezplačno ali z manjšim doplačilorn. Prilagam obrazec za naročilo.

V PREMISLEK ZA NASLEDNJI SESTANEK bi poleg že navrženih tem predlagal tudi posvet o možnostih za začetek večjega projektaprenašanje arhivskih dokumentov na računalniške medije. Kolikor mi je znano, to v nekaterih zahodnih državah počne na sistematičen način, ki temelji na sodelovanju strokovnih služb in mnogih amaterjev, ki delajo brezplno. Prav zaradi tega projekta, bi bili predstavniki arhivov na naslednjem sestanku več kot dobrodošli.


Leta 1994 smo vzpostavili stik z ameriško skupino, kiatero je združevalo zanimanje za poreklo svojih slovenskih prednikov. Predsednik Al Peterlin nam je takole odgovoril.

Dragi Peter,

Kako ste kej? Hvala za vaši dolg pisem. Je bit zelo zanimiv. Naša družba bi rada bila bol znanjan of Slovensko Ščit (Slovenian Shield). Bi bili zelo veseli pomagati kje bi mogli. Naša družba plača malo pristojbine, zato mi na nobene računar banke (computer bank) oglasimo.
Je zelo dobra (computer software) program veljavena od LDS cerkev za malo denarja. Je najbolši v naj več rodovinah kroge. Je tudi zelo dobro (user friendly) computer software)program veljavno na "Shoneware" (netrgovski malo stroški vzor software).

To bo nardilo vas del v knjigo z kazalec in plošča (table of contents ves vrsto od use prednike in več. Jaz uporabim oba zavetika za IBM spravljiv stroje. Piši mi če bi radi imeli naslov da bi kopili enega ali oba tejga (software) programa. Sta oba obličena.

Vi imate osupno imenik prednike. Bi rad vidu vaš podatke podlaga. Moja stara mati je bila Hribar in so precej Grum sestrične in bratrance. Prosem nadeljavati vašo delo. Zgodovina je morda povest od civilizacija, pa zgodovina je res samo nitra kratka vsebina od malo ljudjevi življenje. Rodovinah je pa opeka (povest od en osebno življenje) ki dobusti zidanje biti graditan.

Če bi vi radi, bi jaz pomagu vam najti njeki poročilo od sorodnike v USA. Prosim daj mi vedit kako bi vam pomagu. Mi imamo več listine in vejmo kako iskati v arhiv tukaj. Morda vi morete uprašati "Slovensko Scit (Slovenian Shield ) da bi mi pisali. 
Vem od Raguson Press (Yugoslav) družba. Imajo use Hrvatško, Slovensko, Srbsko in druge. Mi imamo samo od Slovenija.

LDS cerkev je zelo dober izvor za listine. Najbolši, oni (microfilm) listine za nobene stroške. Želim da bi arhiv v Slovenija povabili LDS cerkev da bi(microfilm)listine tam. To pomaga odrešeti stare listine in da so veljavne za več ljudi. Prispevatam dostop naše listine k LDS. Eden more dati negove listine k LDS pot (computer package) zavitek ki oni prodajajo.

Lastnoročni pripis: 

Al Peterlin
Slovenian Genealogical Society
2018 Springdale Dr.
Martinsburg, WV 25401

Lahko odgovorite v angleščini. Vam bom zelo hvaležen, ker bolj ečitam in pišem v teh dveh jezikih.


 

Naročilnica za program Brother's Keeper

John Steed

6907 Childsdale
Rockford, MI 49341, U.S.A.

I have version 5.2 of Brother's Keeper. (March 1994)

  • I would like to become a Registered user. Enclosed is a check for $45 (u.s. check or Canadian check in U.S. funds) or MasterCard or VISA number and expiration date. Please send me the printed manual and the current version of the programs. ($45 includes all programs.)
  • I have data in Brother's Keeper version 4. Please send the CONVERT5 program also.
  • I have data in -- Genealogy on Display -- FHS --Linkages and would like a program to transfer the data to Brother's Keeper.
  • Send the program iSpanish, FrencSwedish German Finnish DanisNorwegiaPolish Dutch send the translation program so that I may translate to _______ (It lets you change the words built into BK such as Husband, Wife)

Where did you first get a copy of Brother's Keeper?
Friend - Store - Shareware Company - Genealogy Society - Computer User Group  - BBS

Iam using the program on the following type of equipment.

Computer brand

Do you have a modem?

Amount of RAM memor512K 640K 1 MEG 2 MEG 4 MEG+

Hard disk?  Yes - No           Do you have Microsoft Windows?  Yes - No

Diskette size preferenc3 1/2 7201.44meg  5 1/4  360K 
Monitor     monochrome   CGA   EGA   VGA   superVGA

Print
er   _______________________________________

Name   ________________________________________

Address _______________________________________

Country ________________________________________

Comments and suggestions:

(Thank you very much for responding.  John)

Main page Contacts Search Contacts Search