10. let rodoslovne skupine Velenje

15. 11. 2006 smo se v Velenju prvikrat sestali, da preverimo ali je tudi v našem okolju zanimanje za raziskovanje prednikov. V vseh teh letih, ko pregledujem sezname rodovnikov, lahko rečem, da tudi v Šaleški dolini in krajih okoli nje veliko družin ima rodovnike, da jih zanima zgodovina, da raziskujejo od kod so in kako so živeli pred sto ali več leti. Ob raziskovanju prednikov popišejo tudi potomce in s tem pustijo zanamcem veliko. Vse kar počnemo, počnemo zato, da bodo naši potomci vedeli od kod so, kdo so njihovi predniki in v kolikor širimo podatke še na zgodovinska dejstva, kako so živeli. Če rodovnik razdelimo med čim več sorodnikov ali če podatke stalno objavljamo na spletnem referenčnem indeksu oseb in porok, je naše delo imelo smisel.
V prvem desetletju sem rodoslovno skupino vodila ob podpori vodstva Knjižnice Velenje in pomoči strokovnjakov, zgodovinarjev iz Muzeja Velenje. Marca 2016 smo pred koncem srečanj v pomladanskem delu soglasno sprejeli, da skupino od 15. 11. 2016 naprej vodi Franc Retko, ob podpori tričlanskega odbora, ki ga sestavljajo Lado Planko, Tatjana Ferlin in Marija Skrt.
Člani rodoslovne skupine, ki šteje od 7-30 članov, uporabljajo različne rodoslovne programe. Jaz za rodoslovna raziskovanja uporabljam program Brother's Keeper. S tem programom sem izdelala večino računalniško obdelanih rodovnikov. Nekaj članov uporablja Family Tree Maker, nekateri pa se poslužujejo drugih oblik zapisovanja. Glede, da tudi Brother's Keeper ima pomanjkljivosti, ne želim na nikogar vplivati, oziroma mu vsiljevati svoje mnenje. Zame je zelo uporaben.
Nekaj ročno izdelanih rodovnikov ima neprecenljivo vrednost. Pomembno je tudi dejstvo, da nam Knjižnica Velenje omogoča tiskanje rodovnikov in prostor za razstave. Rodovniki so bili razstavljeni v Knjižnici Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, v krajevni skupnosti Konovo, Velenje, Plešivec pri Velenju, v občinski dvorani v Mislinji in v Šaleku pri Velenju. Razstavljeni so bili ročno izdelani rodovniki in tudi računalniško obdelani, vsak je bil po svoje unikaten. Po krajevnih skupnostih smo razstavljali predvsem rodovnike tistega kraja, pomeni, da so ljudje večino vpisanih poznali, kljub temu, da niso bili z njimi v sorodstveni vezi.
Predvsem zaradi tega, da, v kolikor po priimku prepoznate kakšno povezavo z vašo vejo, sem se odločila, da vse razstavljalce in naslove rodovnikov naštejem:
RODOVNIK DRUŽINE LAMBIZAR PO DOMAČE PLAHUTA IZ PLEŠIVCA - Damjana Auberšek
Banovšek-Tuševi in kako nastaja rodovnik – Franc Avberšek;
Cvenki - Valentina Verhovnik
CVETKI OB POROKI – 31. 5. 1958 – Marija Lenovšek
DEL RODOVNIKA RODBINE ATELŠEK IZ PRIHOVE PRI NAZARJU - Saša Oprešnik
DRUŽINE ANDREJC PO DOMAČE ARNEŽNIK (Valentina Vrhovnik)
RODOVNIK GOLTNIKOV IN MAZEJEV - Ema in Stanko Goltnik
Ferdinand Rednak: KAKO SEM PRIČEL RAZISKOVATI NAŠ RODOVNIK
Gelca Fajmut: PRVI KORAKI V RODOSLOVJU
IVAN HRIBAR - SORODSTVO - Tatjana Ferlin
JERIČEVINA – Brina Jerič Zabukovnik
Joseph Kovatsh, Magdallena Straus - Valentina Verhovnik
Joseph Mraulag, Agnes Jezernik - Valentina Verhovnik
KROFLI IZ BABNEGA BRDA PRI SVETEM ŠTEFANU IN PECLJA PRI BUČAH - Avgust Tanšek
MAYERJI IZ ŠOŠTANJA - Miran Aplinc
MOJI SLOVENCI IN MOJI NEMCI – Jožica Kraiss
OŠTIR PO DOMAČE VRTAČNIK IZ ZGORNJIH BEVČ PRI VELENJU -Zvonka Špeh
PANTNER PO DOMAČE LAH IZ SELA PRI VELENJU - Zvonka Špeh
Polh, Mech - Slavka Mijoč;
POROKE / »OHCETI« - Franc Retko
PORTRET VERDNIKOV – Blanka Ogrizek
PORTRETI – Irena Guček
POTOMCI JAKOBA PRODNIKA - Sajko
Predniki Matije Kovača - Valentina Verhovnik
Predniki Slavke Kolmanič
PREDNIKI URŠKE FERLIN - Tatjana Ferlin
RAHNETOVA RODBINA IZ ŠENBRICA - Pavla Špeh
RODBINA BLAŽA POTOČNIKA IN HELENE ČREP - Marija Skrt
RODBINA DEBERŠEK Z DEBERCE - Sonja Pušnik
RODBINA FERDINANDA KRENKERJA IN MARIJE TAMŠE IZ GRAŠKE GORE - Ludvik Krenker in Olga Pustatičnik
RODBINA GREGORJA ŠPIKA - Dragica Podpečan
RODBINA KOVAČ Z DEBERCE NA KONOVEM - Marija Skrt
RODBINA KREJAN – POTOČNIK - PODJAVORŠEK – Marija Skrt
RODBINA LAHOVNIK IZ VELENJA -Tone Lahovnik in Mirko Siter
RODBINA MARTINŠEK IZ ŠENBRICA - Franc Martinšek
RODBINA MEVC – DOMAČE MAROVT - Valentina Verhovnik
RODBINA PUNCER IZ LETUŠA - Božena Tanšek
RODBINA SKAZA IZ DRUCOVE - Mira Skaza in Barbara Karničnik
RODBINA STROPNIK - DOMAČE KAVRETI IZ ŠKAL – Karel Stropnik
RODBINA ŠPIK IN IDRIJSKA ČIPKA - Dragica Podpečan
RODOVNIK BIANCE PLEMKINJE ADAMOVICH DE CSEPIN- pripravila Mateja Medved Muzej Velenje
RODOVNIK DRUŽINE PLANKO - Lado Planko
RODOVNIK DRUŽINE PODVRATNIK - Andrej Podvratnik
Rodovnik Georga Rednaka - Ferdinand Rednak;
RODOVNIK JAKOBA KARNIČNIKA IZ HRASTOVCA - Jože Karničnik
RODOVNIK MARTINA PUSTATIČNIKA IZ PLEŠIVCA - Martin Pustatičnik
RODOVNIK RODBINE GROS - Božena Tanšek
RODOVNIK TEREZIJA KOVAČ
RODOVNO DREVO RETKO - Franc Retko
ROZALIJA, SANDA - SORODSTVO -Tatjana Ferlin
SLAVKA IN NJENI PREDNIKI – Marija Skrt
ŠAFERJI IZ SPODNJEGA ŠALEKA – Ida Jurko
TANŠKI IZ ŠKAL PRI VELENJU Z ZDOMCI - Avgust Tanšek
Zwenk, Josefa Micheletz - Valentina Verhovnik

V vseh teh letih smo velikokrat obiskali Škofijske arhive Maribor, prvič organizirano posebej za skupino s predstavitvijo arhiva, nekajkrat pa smo se organizirali za skupinski prevoz in naročilo knjig. S tem se povežemo in skupaj raziskujemo gradivo v matičnih knjigah ter bolj vešči pomagajo novincem. Kdor pa ima prednike iz Šaleške doline, lahko podatke poišče najprej na Velenjskem gradu, kjer imajo kar nekaj fotokopij rojstnih matičnih knjig in druge arhivske knjige. Zelo nam je žal, da Angela Fajmut, ki je iz Šmartna pri Slovenj Gradcu ne obiskuje več srečanj v Velenju, saj nam je bila v veliko pomoč pri učenju gotice. Ob deseti obletnici bi se rada spomnila tudi našega člana Franca Avberška, ki je s svojim načinom raziskovanja in prikaza rodovnika in družinskih slik navdušil za rodoslovje veliko svojih sorodnikov. Mi pa smo na Avberškovem ranču na Lopatniku preživeli kar nekaj zaključkov naših srečanj. Kljub temu, da sedaj ne more raziskovati, je žena Alenka Avberšek obljubila, da bosta nadaljevala z rodoslovnim delom, tako njegove, kot njene veje prednikov.
Letos smo se člani rodoslovne skupine Velenje pridružili genetski raziskavi Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Sodeluje lahko vsakdo s predniki, ki so zadnjih 200-300 živeli na Slovenskem, še zlasti, če nosijo priimke slovenskega izvora in so predniki živeli na deželi, vključno s hribovskimi območji.

Rodoslovci smo tudi člani Šaleškega Muzejskega in zgodovinskega društva Velenje. Želimo prispevati k popularizaciji in ohranjanju zgodovinskih stavb, nagrobnih spomenikov in ostalih zgodovinskih objektov ki jih načenja zob časa. Ni nam vseeno za nagrobnike na pokopališču Šmartno v Velenju, kjer je pokopana tudi Bianca Adamovich de Csepin, pokopališka kapela družine Harnoncourt-Unverzagt pa je že podlegla zobu časa, vendar še vedno upamo in spodbujamo njeno obnovitev. Vila Bianca, ki je biser na vhodu v Velenje, je bila obsojena na propad, vendar je mestna občina Velenje imela posluh in čut za obnovo, tako da upamo, da bo enako z ostalimi stavbami.
Vsaki tretji torek v mesecu smo in bomo še naprej organizirali v Knjižnici Velenje srečanja kjer bomo izmenjevali svoje izkušnje. Če ste doma v bližini, se nam pridružite.

Marija Skrt

Main page Contacts Search Contacts Search