Koliko je vredno rodoslovno raziskovalno delo

Bral sem poročilo o požaru. Lastnik je bil najbolj zaskrbljen za fotografije in rodoslovno dokumentacijo, šele po tem za vse drugo. Smo se sami že kdaj zamislili, kaj nam je poleg lastnega zdravja in zdravja naših sorodnikov najbolj vredno? Rodoslovci in vsi drugi varuhi družinske zgodovine bi zagotovo družinski arhiv po pomembnosti uvrščali više kot bi večina uvrščala materialne dobrine. Rodovnik in družinski arhiv je torej predvsem subjektivna vrednost. Vrednost ali celo dragocenost je za tistega, ki pač zna to ceniti. Taki smo v manjšini. Zavedati se moramo, da bodo zanamci večino rezultatov našega dela enostavno zavrgli. Saj se v naši zapuščini niti ne bodo znašli. Saj se še sami ne znajdemo v svojih arhivih. Rezultati naših rodoslovnih raziskav so skoncentrirani v rodovnikih. Ti so danes pretežno v elektronski obliki. Njihovo hranjenje je po eni strani enostavno in tako rekoč zastonj. Zaradi tehnoloških sprememb pa ni zelo trajno in je treba pravočasno poskrbeti za prilagajanje novim standardom. Če sami ne bomo poskrbeli za to prilagajanje, bodo naši zanamci zavrgli tudi elektronske nosilce zapisov kot so bile nekoč take in drugačne diskete in so danes USB in drugi prenosni pogoni, CD-ji in DVD-ji. Podobno kot je danes skoraj nemogoče predvajati glasbo s starih gramofonskih plošč. Vsak rodoslovec se mora tudi zavedati, da bo spoznanje o koristnosti njegovega dela za sodobnike in potomce zagotovljeno samo, če je rezultat njegovih raziskav izdelan po rodoslovnih standardih. Svojski način dela posameznikov je uporaben samo njim samim. Torej nikomur! Enako je z rezultatom tistih raziskav, ki jih rodoslovec ne ponudi javnosti. Tak rodovnik je vreden manj kot nič. Če torej hoče rodoslovec zagotoviti ohranjanje rezultatov svojega dela tudi po svoji smrti, si mora najti ustreznega skrbnika. Če ga ni med sorodniki, bo morda še bolj zanesljivega našel med komercialnimi ponudniki. Ponudba skrbništva nad datotekami je široka in zelo cenena. Na izbiro so tudi mnoge ustanove, ki sprejemajo najraznovrstnejšo (rodoslovno) robo. Najbolj značilen format dostavljanja rodoslovne datoteke v 'svetovne zbirnike' je GEDCOM zapis naši rodoslovnih podatkov. Tega lahko kadar koli po elektronski pošti oddamo v plačljivo ali brezplačno hranjenje organizacijam, katerim smemo zaupati. In ker je postopek preprost, cenen ali brezplačen, lahko vsebino svojih datotek prenesemo na eno, dve ali več takih svetovnih skladišč. Varnost in trajnost rezultatov svojega dela smo s tem zagotovili mnogo bolje od vseh domačih načinov hranjenja. Zlasti, če smo datoteke poslali v hrambo v različna skladišča, ki niso podvržena enakim tveganjem. Nismo pa s tem odgovorili na v naslovu zastavljeno vprašanje. In tudi ne bomo. Kdo lahko oceni vrednost rezultatov ljubiteljskega dela, za katerega so bila porabljena leta? Ima tržno vrednost gobelin, za katerega je bilo potrebnih desetine, če ne stotine ur? Navadno nima niti vrednosti porabljenega materiala, kaj šele dela. Podobno je z rodovniki. Enako z družinskimi kronikami. Avtor zanje porabi v letih merjen čas. Ko delo zaključi in natisne, ga mora podariti sorodnikom. Ti ga sicer sprejmejo, ga pa komaj kdo prebere in le redki primerki bodo ohranjeni za daljši čas. Se bomo torej strinjali, da rezultati rodoslovnih raziskav nimajo nobene vrednosti? V veliki večini je tako, da rodoslovne zbirke niso tržno blago. Rodovnika praviloma ni mogoče prodati. Je že kdo pomislil, da bi svojemu dediču zapustil svoj arhiv? Saj bi se mu s čim takim samo zameril. Morda kdo ve za izjeme. Gotovo so, vendar jih je zelo malo. Tega se moramo zavedati zlasti tisti rodoslovci, ki si pri svojem delu ne postavljamo omejitev in z raziskavami ne nehamo pri evidentiranju prednikov in sorodnikov, ko jih naberemo nekaj ducatov ali največ par sto. Raziskovalci sami pa se zavedamo neprecenljive vrednosti našega dela za nas same, naše sorodnike in zlasti potomce, za Slovenijo in človeštvo. 

Peter Hawlina

Opomba: O podobni vsebini sem že objavil prispevek v Drevesih 2002/3-4 pod naslovom Kako drago je rodoslovje.

Main page Contacts Search Contacts Search