Prispelo gradivo za Drevesa

Opomba urednika: Drevesa izidejo, ko se nabere prispevkov za vsaj 36 strani. Poleg ljubiteljskih prispevkov je zelo zaželeno, da ima vsaka številka vsaj nekaj strokovnih prispevkov. V začetku leta smo razmišljali, da bi izdali posebno tematsko številko namenjeno genetiki. Če bi v tem uspeli, bi lahko v letu 2013 izšli dve številki, redna in tematska.
V zadnjem času se je za eno in drugo številko nabralo že toliko gradiva, da bi lahko začeli zaključevati redakcijo in jih natisniti. Letni čas z dopusti je manj primeren, zato bomo z zaključkom redakcije počakali vsaj do septembra.
Zaradi menjave računalnika ni bilo mogoče obnoviti vseh sestavin starega računalnika. Zato prosim tiste, ki ste že dostavili gradivo za objavo, pa spodaj niste vpisani, da svoje prispevke pošljete ponovno. 
Tule bom skiciral možno vsebino obeh številk:

Redna številka
Uvodnik
Jurij Šilc: Župnija Sora ob terezijanskem popisu prebivalstva sredi 18. stoletja
Mitja Rosina: Koliko smo si Slovenci v sorodu?
Tino Mamić: Slovenci v vojskah 
Tino Mamić: Poročna pogodba
Tino Mamić: Skrivnost družine Ekstanič
Robert Fonda: Rodoslovne raziskave s pomočjo svetovnega spleta – 2. del, Korenine Dorothy Kamenshek
Tino Mamić: Kako je Američanka iz »Rodika v Avstriji« našla svoje sorodnike
Peter Hawlina: Referenčno gradivo za rodoslovce
Pater Hawlina: Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije XXXIX
Matej Ocvirk: Romski priimki na Slovenskem
Mitja Rosina: Koliko smo si Slovenci v sorodu
Marko ZuccatoOd kod Vitez Schildenfeld na Vranskem.
Marjan Paternoster: Rodoslovni aforizmi
Aleks Hribovšek: Mitološka bitja v heraldiki.
Edward Gobec: Slovenian American Inventors and Innovators
Silvo Torkar: Priimki Mahnič, Obid, Pretnar in Stanovnik
Marija Skrt: Poročilo o delu Velenjska sekcija
Novi člani
Poizvedbe

Sem še koga pozabil/izgubil/spregledal??

Tematska številka

Uvodnik
Damjan Glavač, Andrej Zupan: Genetska struktura slovenske populacije, kot jo razkrivajo polimorfizmi kromosoma Y in mitohondrijskega DNA
Irena Zupanič Pajnič: Genetika v pravosodju

Vlasta Knapič: Genetika 
Vlasta Knapič: Skrivnostna formula DNK zapisa - povezava biologije, informatike in rodoslovja
Vlasta Knapič: Po sledi Y kromosoma: Od kod prihajamo in kam gremo
Robert Fonda: 
Z genetiko po poti mojih prednikov
Tony Popish: y-DNA Project documenting Germanic migration to southeastern Europe and into Slovenia
Peter Hawlina: Peto obdobje rodoslovja

Peter Hawlina: TV novelas
Peter Hawlina: Priimek kot genetski marker
Peter Hawlina: Genetska raziskanost
Pater Hawlina: Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije XXXX
Marjeta Manfreda: Slovenski genetski bazen
Matej Ocvirk: Genetika v osnovni šoli
Predavanja o genetiki

 

Sem še koga pozabil/izgubil/spregledal??

Main page Contacts Search Contacts Search