'Popis prebivalstva' župnije Stara Loka 1783-1792

'Popis prebivalstva' župnije Stara Loka 1783-1792

Hafner Jožef

 Mlinar

Vešter

1

 

Hafner Jožef

 Parte

Vešter

2

 

Kemperle Mihael

 Šraj

Vešter

3

 

Gasser Franc

 Hren

Vešter

4

 

Lizher Andrej

 Drajnar

Vešter

5

 

Miklavčič Bartolomej

 Hudavernik

Vešter

6

 

---- ----

 Jergova kajža

Vešter

6

 

Schneider Bartolomej

 Jergovc

Vešter

8

 

Svoljšak Peter

 Zensk

Vešter

9

 

Cof Anton

 Slugovc

Vešter

10

 

Waherčič Tomaž

 Stupniher

Vešter

11

 

Jugovic Anton

 Bernik

Vešter

12

 

Vilfan Franc

 Adam

Vešter

13

 

Svoljšak Jožef

 Merkc

Vešter

14

 

Bukovic Johann

 Šink

Vešter

15

 

---- ----

 Šinkova kajža

Vešter

16

 

Franko Gašper

 Frankovc

Vešter

17

 

Franko Johann

 Andrejčik

Vešter

18

 

Benedik Matija

 Jurca

Vešter

19

 

Wenedik Gašper

 Ceglar

Vešter

20

 

Šraj Primož

 Primaž

Vešter

21

 

Jamnik Matija

 Škander

Binkel

1

 

---- ----

 ----

Binkel

2

 

Hafner Pavel

 Polanc

Binkel

3

 

Pokorn Lovrenc

 Martanca

Binkel

4

 

Langerholc Jožef

 Loverč

Binkel

5

 

Pokorn Jakob

 Arar

Binkel

6

 

Homan Georg

 Bernard

Binkel

7

 

Polajner Johann

 Martinar

Binkel

8

 

Svoljšak Luka

 Francon

Binkel

9

 

Hafner Marko

 Porenta

Binkel

10

 

Hartman Maruša

 Molj

Binkel

11

 

Šubic Mihael

 Ambruž

Binkel

12

 

Svoljšak Johann

 Štingelc

Binkel

13

 

Lotrič Jakob

 Aiznar

Binkel

14

 

Osterc Mat

 Jože

Binkel

15

 

Jamnik Matevž

 Tomažur

Binkel

16

 

Jugovic Tomaž

 Mihovčik

Binkel

17

 

Hartman Bartolomej

 Tevžovc

Binkel

18

 

Wohlgemuth Valentin

 Erbežnik

Trnje

1

 

Rešik Lovrenc

 Tončenk

Trnje

2

 

Bogataj Anton

 Petrovc

Trnje

3

 

Pokorn Martin

 Derčer

Trnje

4

 

Hafner Martin

 Blažon

Trnje

5

 

Bernik Johan

 Flinteš

Trnje

6

 

Porenta Gregor

 Matjaž

Trnje

7

 

Šink Johann

 Jakobc

Trnje

8

 

Hafner Georg

 Uratar

Trnje

9

 

Rešik Franc

 Lisec

Trnje

10

 

Krelj Gregor

 Krelj

Trnje

11

 

Tratnik Lovrenc

 Jurcek

Trnje

12

 

Svoljšak Anton

 Čik

Trnje

13

 

Šoler Bartolomej

 Hafner

Trnje

14

 

Hafner Marija

 Andreičik

Trnje

15

 

____ ____

 Farovš

Stara Loka

1

 

Wohlgemuth Johann

 Rihtar

Stara Loka

2

 

____ ____

 Marof

Stara Loka

3

 

Strahl Edward

 Grad

Stara Loka

4

 

Pokorn Peter

 Primc

Stara Loka

5

 

Pokorn Franc

 Čot

Stara Loka

6

 

Čot Anton

 Mačadnik

Stara Loka

7

 

Grohar Matevž

 Blažečkovc

Stara Loka

8

 

Plešic Martin

 Ferlečar

Stara Loka

9

 

Arhar Anton

 Blažetik

Stara Loka

10

 

Šink Gašper

 Gašper

Stara Loka

11

 

Mocher Tomaž

 Jakopč

Stara Loka

12

 

Arhar?? Masterl ?? Blaž

 Škerle

Stara Loka

13

 

Bernik Matevž

 Bernik

Stara Loka

14

 

____ ____

 Bernkova kajža

Stara Loka

15

 

Hafner Matjaž

 Sekal

Stara Loka

16

 

Lauter? Maruša

 Tončnik

Stara Loka

17

 

Inglič Anton

 Inglič

Stara Loka

18

 

Arnol Matevž

 Figelc

Stara Loka

19

 

Triler Franc

 Porenta

Stara Loka

20

 

Jamnik Georg

 Klamfar

Stara Loka

21

 

Kalan Štefan

 Kalanč

Stara Loka

22

 

Wohlgemuth Valentin

 Erbežnik

Stara Loka

23

 

???? Nikolaj

 Niklavž

Stara Loka

24

 

???? ????

 ____

Stara Loka

25

 

???? Valentin?

 Lukec

Stara Loka

26

 

???? Matevž

 Starman

Stara Loka

27

 

Mercina? Andrej

 Orataričnik Mesar

Stara Loka

28

 

???? Franc

 Papež

Stara Loka

29

 

???? ????

 Megusar

Stara Loka

30

 

____ ____

 Taučar

Stara Loka

31

 

Pikuš Valentin

 Petruznik

Stara Loka

32

 

Žagar Matevž

 Arhar

Stara Loka

33

 

Kermel Johann

 Partiž

Stara Loka

34

 

____ ____

 _____

Stara Loka

35

 

Bogataj Johann

 Pintar

Stara Loka

36

 

Hafner Gerog

 Jamnik

Stara Loka

37

 

Rešik Johann

 Tajne

Stara Loka

38

 

Karlin Florjan

 Kalanovše

Stara Loka

39

 

Vidmar Georg

 Punčar

Stara Loka

40

 

Mohar Jakob

 Kampelmohar

Stara Loka

41

 

Dermota Jakob

 Ledrar

Stara Loka

42

 

Šink Bartolomej

 Hudarevnik

Stara Loka

43

 

Demšar Franc

 Mongar

Stara Loka

45

 

Benkovič Valentin

 Matovžel

Stara Loka

46

 

____ ____

 Mežnija

Stara Loka

47

 

Stanonik Matevž

 Bimšar

Stara Loka

49

 

Dolinar Matija

 Bernak

Stara Loka

50

 

Berčič Johann

 Bižar

Stara Loka

51

 

____ ____

 Verban

Stara Loka

52

 

Jereb Luka

 Paule

Stara Loka

53

 

____ ____

 Medved

Stara Loka

54

 

Jeran Anton

 Čober

Stara Loka

55

 

Bergant Franc

 Ambružič

Stara Loka

56

 

Porenta Georg

 Bitenc

Stara Loka

57

 

____ ____

 Hostnik

Stara Loka

58

 

Pintar Jožef

 Alovc

Stara Loka

59

 

____ ____

 ????

Stara Loka

60

 

Hartman Jakob

 ????

Stara Loka

61

 

Arhar Johann

 Blažetik

Stara Loka

62

 

Berčič Johann

 Boštijanc

Stara Loka

63

 

Vilfan Anton

 Bilban

Stara Loka

64

 

____ ____

 Korošic

Stara Loka

65

 

Kalan Johann

 Kopčavar

Stara Loka

66

 

____ ____

 Kaplanija

Stara Loka

67

 

Selak Simon

 Nikelc

Stara Loka

68

 

Krell Franc

 Mujovčik

Stara Loka

69

 

____ ____

 Biže

Stara Loka

70

 

Potočnik Simon

 Poljanc

Stara Loka

71

 

Hafner Jakob

 Popirman

Stara Loka

72

 

Bernik Tomaž

 Matečik

Stara Loka

73

 

Kajzer Anton

 Balantič

Stara Loka

74

 

Kokal Franc

 Maln

Stara Loka

75

 

Projč Jakob

 Bide

Stara Loka

76

 

Žust Urban

 Maklaužek

Virlog

1

 

Humann Jožef

 Škreba

Virlog

2

 

Završnik Blaž

 Potočnik

Virlog

3

 

Logonder And

 Lengič

Virlog

4

 

Kalan Johann

 Šimnovc

Virlog

5

 

Rajger Matjaž

 Tončik Ognoič

Virlog

6

 

Jugovic Michl

 Balantač

Virlog

7

 

Porenta Luka

 Murč

Virlog

8

 

Pečnik Sebast.

 Jožef

Virlog

9

 

Karlin Primož

 Marka

Virlog

10

 

Svoljšak Jakob

 Tekauc

Virlog

11

 

Jamnik Valent

 Lukež

Virlog

12

 

Karlin Simon

 Lamp

Virlog

13

 

Žust Urban

 Francon

Virlog

14

 

Jereb Bartolomej

 Orel

Virlog

15

 

Rešik Johann

 Nacek

Virlog

16

 

Petrič ____

 Šraj

Virlog

17

 

Gaber Andrej

 Anškovc

Virlog

18

 

____ ____

 Škerle

Virlog

19

 

Gaber Gregor

 Groga

Virlog

20

 

Mihelič Tomaž

 Škrebovc

Virlog

21

 

Kunstl Marija

 Erbižovc

Virlog

22

 

Gaber Marija

 Francon

Virlog

23

 

Detela ____

 Ajman

Sv. Duh

1

 

isto

 isto

Sv. Duh

2

 

Cegnar Johann

 Češnar

Sv. Duh

3

 

Jesenko Marija

 Kovač

Sv. Duh

4

 

Cegnar Franc

 Košnik

Sv. Duh

5

 

Žitnik Johann

 Kopitar

Sv. Duh

6

 

Dolinar Anton

 Dolinar

Sv. Duh

7

 

Eržen Urban

 Povelk

Sv. Duh

8

 

Ložan Georg

 Mihec

Sv. Duh

9

 

____ ____

 Pavle

Sv. Duh

10

 

Porenta Primož

 Mohar

Sv. Duh

11

 

Jugovic Anton

 Lušina

Sv. Duh

12

 

Žontar Johann

 Matija

Sv. Duh

13

 

Hartman Martin

 Luka

Sv. Duh

14

 

Stanonik Johann

 Lukež

Sv. Duh

15

 

Triler Valentin

 Čik

Sv. Duh

16

 

Hafner Johann

 Brojan

Sv. Duh

17

 

Žontar Urban

 Peterc

Sv. Duh

18

 

Žontar Anton

 Tonc

Sv. Duh

19

 

Žontar Georg

 Savc

Sv. Duh

20

 

Svoljšak Tomaž

 Joženk

Sv. Duh

21

 

Vilfan Michl

 Strovc

Sv. Duh

22

 

Erbežnik Johann

 Valanč

Sv. Duh

23

 

Schiffrer Johann

 Kekelč

Sv. Duh

24

 

Ziherl Anton

 Keklova kajža

Sv. Duh

25

 

Ziherl Anton

 Kekel

Sv. Duh

26

 

Triler Franc

 Jekc

Sv. Duh

27

 

Pintar Franc

 Godec

Sv. Duh

28

 

____ ____

 Tinc Ješterl

Sv. Duh

29

 

Žontar Andrej

 Lukec

Sv. Duh

30

 

Frelih? Michl

 Luk'va kajža

Sv. Duh

31

 

Krek Jakob

 Potacal'va kajža

Sv. Duh

32

 

Jamnik Matevž

 Bernovsk

Sv. Duh

33

 

____ ____

 Kramer

Sv. Duh

34

 

Porenta Franc

 Anškovc

Sv. Duh

35

 

Žagar Johann

 Štefan

Sv. Duh

36

 

Ahčin Valentin

 Frangrat Ballant

Sv. Duh

37

 

Erbežnik Johann

 Verbanček

Sv. Duh

38

 

Kovačič Jakob

 Mežnar

Sv. Duh

39

 

Žontar Primož

 Jakel

Sv. Duh

40

 

Kuralt Primož

 Kruhar

Sv. Duh

41

 

____ ____

 Šara

Sv. Duh

42

 

Jankovič Matevž

 Lesičnik

Sv. Duh

43

 

Triler Jožef

 Šara'va kajža

Sv. Duh

44

 

Hartman Johann

 Matij'va kajža

Sv. Duh

45

 

Žontar Jožef

 Primož

Sv. Duh

46

 

Kermel Matjaž

 Kolar

Sv. Duh

47

 

Žontar Simon

 Lukec

Sv. Duh

48

 

Pokorn Johann

 Boštjan

Sv. Duh

49

 

Hafner Primož

 Sovc

Sv. Duh

50

 

Logonder Franc

 Čude

Sv. Duh

51

 

Porenta Primož

 Mohar'va kajža

Sv. Duh

52

 

Jenko ____

 Blaže

Sv. Duh

53

 

____ ____

 Povek'va kajža

Sv. Duh

54

 

Triler Jožef

 Mrak

Virmaše

1

 

Hafner Mihael

 Lukovc

Virmaše

2

 

Hribernik Franc

 Zidanc

Virmaše

3

 

Rihteršič Jožef

 Buh

Virmaše

4

 

Žontar Peter

 Hostnik

Virmaše

5

 

Hartman Gregor

 Ortman

Virmaše

6

 

Vodnik Martin

 Mohar

Virmaše

7

 

Jerlih Johann

 Triler

Virmaše

8

 

Triler Bartolomej

 Žajgel

Virmaše

9

 

Jenko Jožef

 Jugovc

Virmaše

10

 

Hribernik Valentin

 Mec

Virmaše

11

 

Kavčič Franc

 Žerovc

Virmaše

12

 

Porenta Andrej

 Erbežnik

Virmaše

13

 

Kuralt Jožef

 Pokornc

Virmaše

14

 

Kavčič Franc

 Mihelc

Virmaše

15

 

____ ____

 Erbežnik'va kajža

Virmaše

16

 

Miller Martin

 Jergovc

Virmaše

17

 

Bernik Matevž

 Blažovc

Virmaše

18

 

Bernik Michl

 Punčar

Virmaše

19

 

Žontar Franc

 Erbiž Tinc

Virmaše

20

 

____ ____

 isto

Virmaše

21

 

Pevc Johann

 Košanc

Virmaše

22

 

Kuralt Blaž

 Šmer

Virmaše

23

 

Porenta Jožef

 Kekel

Virmaše

24

 

isto

 isto

Virmaše

25

 

Porenta Sebastjan

 Benč

Virmaše

26

 

Kajzer Primož

 Javh

Virmaše

27

 

Masterl Anton

 Mežnar

Crngrob

2

 

Selak Anton

 Francon

Crngrob

3

 

Masterl Georg

 Pušavnik

Crngrob

4

 

Porenta Peter

 Štibernik

Crngrob

5

 

____ ____

 Mihc

Crngrob

6

 

Fik Franc

 Babnik

Crngrob

7

 

____ ____

 Markovc

Crngrob

8

 

Masterl Gašper

 Gašper

Crngrob

9

 

Hartman Jakob

 Martinček

Forme

1

 

Hartman Johann

 Jurenk

Forme

2

 

Eržen Matevž

 Kaižovc

Forme

3

 

Križner Meta

 Strovc

Forme

4

 

Dolinar Simon

 Fojkar

Forme

5

 

Hafner Johann

 Smole

Forme

6

 

Hafner Georg

 Fik

Forme

7

 

Vodnik Anton

 Brojc

Forme

8

 

Kozin? Luka

 Pavelč

Forme

9

 

Jurčič Valentin

 Jošt

Forme

10

 

Vilfan Franc

 Boštjan

Dorfarje

1

 

Košenina Jožef

 Vandrovše

Dorfarje

2

 

Cof Martin

 Jak

Dorfarje

3

 

Bogataj Franc

 Černivc

Dorfarje

4

 

Langerholc Valentin

 Per Jerno

Dorfarje

5

 

Berčič Johann

 Štingelc

Dorfarje

6

 

Kuralt Marija

 Pajštovca

Dorfarje

7

 

Cegnar Blaž

 Češnar

Dorfarje

8

 

Berčič Michl

 Jamnik

Dorfarje

9

 

Cof Johann

 Brojan'va kajža

Dorfarje

10

 

Cof Johann

 Brojan

Dorfarje

11

 

____ ____

 Dolinar'va kajža

Dorfarje

12

 

podrto

 

Dorfarje

13

 

Hafner Matjaž

 Lukovc

Dorfarje

14

 

Hafner Martin

 Štrancar

Dorfarje

15

 

Cof Luka

 Berbič

Dorfarje

16

 

Projč Matevž

 Šimnovc

Dorfarje

17

 

Hafner Franc

 Proj

Dorfarje

18

 

Kopač Helena

 Dolinar

Dorfarje

19

 

Hafner Blaž

 Lukovc'va kajža

Dorfarje

20

 

Ločnikar Florian

 Gorjanc

Dorfarje

21

 

Eržen Michl

 Kuševnik

Dorfarje

22

 

Triler Jakob

 Bendač

Dorfarje

23

 

Hafner Matevž

 Matavšek

Dorfarje

24

 

Pokorn Andrej

 Petričk

Dorfarje

25

 

Ravniher Franc

 Cule

Dorfarje

26

 

Hartman Franc

 Proj'va kajža

Dorfarje

27

 

Hafner Matevž

 Lukovc'va druga kajža

Dorfarje

28

 

Jenko Matevž

 Štrovc

Dorfarje

28

 

Miller Georg

 Lenc

Dorfarje

29

 

Bernik Jakob

 Žbalc

Dorfarje

30

 

Miller Pavel

 Isto kajža

Dorfarje

31

 

Golob Jakob

 Anž'k

Dorfarje

32

 

Žontar Gregor

 Lukovc

Dorfarje

33

 

Šink Valentin

 Hrastnik

Dorfarje

34

 

Kajzer Valentin

 Ješterl

Dorfarje

35

 

Porenta Georg

 Pauliš

Dorfarje

36

 

____ ____

 Pavle

Dorfarje

37

 

Berčič Mihael

 Blejc

Dorfarje

38

 

Berčič Ana

 Plašnjak

Dorfarje

39

 

Triler Mina

 Rotar

Dorfarje

40

 

____ ____

 Žajgel'va kajža

Dorfarje

41

 

Triler Georg

 Lužar

Dorfarje

42

 

Vidmar Franc

 Konjar

Dorfarje

43

 

Logonder Martin

 Franck

Dorfarje

44

 

Arher Peter

 Peter

Dorfarje

45

 

Triler ____

 Rotarjov Šoštar

Dorfarje

40

 

Dolenc Georg

 Rot

Žabnica

1

 

Novak Andrej

 Tončk

Žabnica

2

 

Lužan Martin

 Brojan

Žabnica

3

 

Schiffrer Johann

 Šifrer

Žabnica

4

 

Kuralt Johann

 Miklavž

Žabnica

5

 

Logonder Johann

 Jerga

Žabnica

6

 

Fik Jernej

 Mert

Žabnica

7

 

Porenta Johann

 Jurca

Žabnica

8

 

Hafner Jurij

 Povelc

Žabnica

9

 

Schiffrer Martin

 Urbančk

Žabnica

10

 

Kuralt Matevž

 Leben

Žabnica

11

 

Kuralt Peter

 Kert

Žabnica

12

 

Schiffrer Matevž

 Jamnik

Žabnica

13

 

Kuralt Johann

 Križaj

Žabnica

14

 

Schiffrer Jožef

 Rahunč

Žabnica

15

 

Pokorn Martin

 Rahol

Žabnica

16

 

Oman Andrej

 Lenc

Žabnica

17

 

Schiffrer Luka

 Anžic

Žabnica

18

 

____ ____

 isto

Žabnica

19

 

Strenner Krenner? Franc

 Bolcel

Žabnica

20

 

Hafner Johann

 Grogc

Žabnica

21

 

Kuralt Franc

 Jernač

Žabnica

22

 

____ ____

 Jernačeva kajža

Žabnica

23

 

Lužan Matjaž

 Maticel

Žabnica

24

 

____ ____

 Kmetelcova kajža

Žabnica

25

 

Sch Johann

 Kmetelc

Žabnica

26

 

Lužan Franc

 Kmet

Žabnica

27

 

Dolinar Johann

 Sluga

Žabnica

28

 

Hafner Johann

 Matavže

Žabnica

29

 

Dolinar Jožef

 Tomaž

Žabnica

30

 

Cegnar Lovrenc

 Arar

Žabnica

31

 

Homann Jožef

 Fik

Žabnica

32

 

Bernik Johann

 Jurka

Žabnica

33

 

Vilfan Andrej

 Mežnia

Žabnica

34

 

Porenta Matjaž

 Porenta

Žabnica

35

 

Kuralt Lovrenc

 Černe

Žabnica

36

 

Berčič Luka

 Mihic

Žabnica

37

 

Lužan Blaž

 Muzel

Žabnica

38

 

Kuralt Johann

 Podlipnik

Žabnica

39

 

Mueller Johann

 Jergelc

Žabnica

40

 

Kuralt Johann

 Verbančik

Žabnica

41

 

Dolinar Anton

 Bankovše

Žabnica

43

 

Pokorn Jakob

 Pokorn

Žabnica

44

 

Schiffrer Franc

 Grogorč

Žabnica

45

 

Dolinar Johann

 Doliner

Žabnica

46

 

Mueller Urban

 Polenc

Žabnica

47

 

Schiffrer Johann

 Tajne

Žabnica

49

 

Jugovic Johann

 Baižel

Žabnica

50

 

Omejc Anton

 Dolinarjeva kajža

Žabnica

51

 

Schiffrer Franc

 Gregorčeva kajža

Žabnica

52

 

Pokorn matevž

 Slekar

Žabnica

53

 

____ ____

 Farovš

Žabnica

54

 

Polenc Primož

 Fortunc

Žabnica

55

 

Kuralt Jožef

 Janček

Žabnica

56

 

Lužan Blaž

 Muzelnova kajža

Žabnica

57

 

Lužan Matevž

 Peršenk

Šutna

1

 

Benedik Jakob

 Štebalc

Šutna

2

 

Hafner Johann

 Matuvžova kajža

Šutna

3

 

Fik Johann

 Bena

Šutna

4

 

Berčič Franc

 Lačnik

Šutna

5

 

Vodnik Johann

 Brojan

Šutna

6

 

Oman Luka

 Oman

Šutna

7

 

Ravniher Matevž

 Mlečenk

Šutna

8

 

____ ____

 Hostnik

Šutna

9

 

Likar? Valentin

 Peterca

Šutna

10

 

Triler Lovrenc

 Soršek

Šutna

11

 

Pikuš? Sebastjan

 Boštjan

Šutna

12

 

Kmet Georg

 Krivic

Šutna

13

 

Kuralt Urban

 Jernač

Šutna

14

 

Jauh Gašper

 Batink

Šutna

15

 

Oman Jožef

 Šerčel

Šutna

16

 

Pokorn Johann

 Kmetelc

Šutna

17

 

Kuralt Michl

 Leben

Šutna

18

 

Porenta Johann

 Fortuna

Šutna

19

 

Cegnar Urban

 Cegnar

Šutna

20

 

Vilfan Andrej

 Šuštar

Šutna

21

 

Pokorn Martin

 Bolcel

Šutna

22

 

____ ____

 Rozman

Šutna

23

 

Jenko Blaž

 Martinc

Šutna

24

 

Homan Matjaž

 Podlesnik Lebena

Šutna

25

 

Arer Gregor

 Arar

Šutna

26

 

Potočnik Georg

 Kolenc

Šutna

26

 

Križnar Franc

 Strovc

Šutna

27

 

Stupnikar? Andrej

 Kajžovc

Šutna

28

 

____ ____

 Jamnik

Šutna

29

 

Eržen Johann

 Močnik

Šutna

30

 

____ ____

 Turk

Šutna

31

 

Fik ____

 Brivc

Šutna

32

 

Vindišer Lovrenc

 Primštal

Šutna

33

 

Ambrožič Uršula

 Trajbar

Šutna

34

 

Rakovic? Simon

 Kramar

Šutna

35

 

Berčič ____

 Andreičik

Šutna

36

 

Pokorn Franc

 Francon

Šutna

37

 

Ziherl Lovrenc

 Mlinar

Bitnje

1

 

Pečnik Anton

 Borštnik

Bitnje

2

 

Kuralt Johann

 Sok

Bitnje

3

 

Hren? Aleš

 Jakovc

Bitnje

4

 

Žontar Gašper

 Jur

Bitnje

5

 

Žagar Andrej

 Miklaus

Bitnje

6

 

Hirschenfelder Franc

 Goizel

Bitnje

7

 

Novak? Helena

 Bolč

Bitnje

8

 

____ ____

 Borštenca

Bitnje

9

 

Jenko Johann

 Mežnar

Bitnje

10

 

Triler Andrej

 Capun

Bitnje

11

 

Rajgelj Matevž

 Rožanc

Bitnje

12

 

Porenta Luka

 Bilban

Bitnje

13

 

____ ____

 Repnikova kajža

Bitnje

14

 

Porenta Tomaž

 Bende

Bitnje

16

 

Kokalj Gašper

 Repnik

Bitnje

17

 

Križner Johann

 Gregar

Bitnje

18

 

Wohlgemuth Tomaž

 Fortuna

Bitnje

19

 

Eržen Martin

 Bajžel

Bitnje

20

 

Rahunc? Matevž

 Gabernik

Bitnje

21

 

____ ____

 Mlinarjova kajža

Bitnje

23

 

Križner Georg

 Jurčik

Bitnje

24

 

____ ____

 Slekar

Bitnje

25

 

Gasar Simon

 Sončar

Bitnje

26

 

____ ____

 Starhinc

Bitnje

27

 

Hafner Urban

 Jurčikova kajža

Bitnje

28

 

Wohlgemuth Jakob

 Ančenk

Grenc

1

 

Triler Bartolomej

 Mihel

Grenc

2

 

____ ____

 Javh

Grenc

3

 

Triler Tomaž

 Čik

Grenc

4

 

Langerholc Luka

 Šbalc

Grenc

5

 

Pevc Johann

 Matevžek

Grenc

6

 

Mahoven? Marko

 Kopač

Grenc

7

 

Jugovic Anton

 Urban

Grenc

8

 

Jugovic Peter

 Johan

Grenc

9

 

Triler Georg

 Maslar

Grenc

10

 

Hafner Lovrenc

 Sokš

Grenc

11

 

Triler Mihl

 Oratar Martinčk

Grenc

12

 

Telban Urban

 Marti

Grenc

13

 

Demšar Franc

 Hobjan

Grenc

14

 

Hafner Mihl

 Kušterman

Grenc

15

 

Hafner Georg

 Jur

Grenc

16

 

Vilfan Martin

 Jurman

Križna Gora

1

 

Rauniher Matevž

 Andrejčik

Križna Gora

2

 

Završnik? Jožef

 Andrejčkova kajža

Križna Gora

3

 

Završnik Jožef

 Mežnar

Križna Gora

4

 

Pintar? Johann

 Alovc

Križna Gora

5

 

Vilfan Johann

 Joženk

Križna Gora

6

 

Okorn? Mihael

 Luskovc

Križna Gora

7

 

Rant Lovrenc

 Lorenc

Križna Gora

8

 

Kokalj Štefan

 Jakelj

Križna Gora

9

 

Vilfan Andrej

 Andrej

Križna Gora

10

 

Pogačnik Franc

 v Bercah

Križna Gora

11

 

Jurčič Johann

 Oratar

Križna Gora

12

 

Rauniher Matevž

 Kalan

Križna Gora

13

 

Rauniher Johann

 Srednik

Križna Gora

14

 

Rauniher Georg

 Srednikova kajža

Križna Gora

15

 

Završnik Martin

 Šuštar

Križna Gora

16

 

Brelih Andrej

 Tominc

Križna Gora

17

 

Peternel Martin

 Natrati

Križna Gora

18

 

Dolinar? Andrej

 Muja

Planica

1

 

Košir Primož

 Berčnik

Planica

2

 

Valentinčič Anton

 Jakopc

Planica

3

 

Valančič Johann

 Jamnik

Planica

4

 

Rant Luka

 Mežnar

Planica

5

 

Prevnik? Matevž

 Šoštar

Planica

6

 

Križaj Matevž

 Blažik

Moškrin

1

 

Langerholc Jakob

 Šteis

Moškrin

2

 

Jenko Johann

 Martin

Moškrin

3

 

Križnar Georg

 Pauličik

Moškrin

4

 

Demšar? Primož

 Nabrezovc

Moškrin

5

 

____ ____

 Jošt

Moškrin

6

 

Porenta Andrej

 Francek

Pevno

1

 

Langerholc Peter

 Gregorč

Pevno

2

 

Bozovičar Martin

 Maslar

Pevno

3

 

Alič Gregor

 Alič

Pevno

4

 

Proj Mihael

 Proj

Pevno

5

 

Porenta Georg

 Mežnar

Pevno

6

 

Proj Valentin

 Tone

Pevno

7

 

Jenko Luka

 Mihelovc

Pevno

8

 

Kalan Martin

 Oman

Pevno

9

 

Kalan Johann

 Štine

Pevno

10

 

Porenta Valentin

 Matjaž

Pevno

11

 

Vilfan Uršula

 Kajža

Pevno

12

 

Logonder Peter

 Fortuna

Pevno

13

 

Pečnik? Jožef

 Franček

Pevno

14

 

Žagar Georg

 Tinče v Popirnc

Pevno

15

 

____ ____

 Projova kajža

Pevno

16

 

Jamnik Peter

 Gorjanc

Stari Dvor

1

 

Križnar Matevž

 Tajne

Stari Dvor

2

 

Telban Štefan

 Hobjan

Stari Dvor

3

 

Vilfan Tomaž

 Maškon

Stari Dvor

4

 

Rupar Georg

 Jurkovc

Stari Dvor

5

 

Triler Andrej

 Jernejčk

Stari Dvor

6

 

Zakotnik Mihael

 Anzelc

Stari Dvor

7

 

Krek Georg

 Krek

Stari Dvor

8

 

Koenig Johann

 Kinh

Stari Dvor

9

 

Triler Lovrenc

 Jakopč Golob

Stari Dvor

10

 

Triler Valentin

 Kovaček

Stari Dvor

11

 

Triler Mihael

 Matecel

Stari Dvor

12

 

Triler Jakob

 France

Stari Dvor

13

 

____ ____

 Krekova kajža

Stari Dvor

14

 

Triler Valentin

 Matecel'va kajža

Stari Dvor

15

 

Zakotnik Mihael

 Anzelc'va kajža

Stari Dvor

16

 
         

Rekapitulacija

Stara Loka

76

   

Virlog

23

   

Trnje

15

   

Binkel

18

   

Vešter

21

   

Križna Gora

18

   

Planica

6

   

Moškrin

6

   

Pevno

16

   

Bitnje

28

   

Šutna

38

   

Žabnica

57

   

Dorfarje

28

   

Crngrob

9

   

Forme

10

   

Sv. Duh

54

   

Virmaše

45

   

Stari Dvor

16

   

Grenc

16

   

Vsota

500

   
       

 25. 8. 1838

       
   prepisal Peter Hawlina          
Main page Contacts Search Contacts Search