Izvleček iz popisa domačij iz leta 1814 za župnijo Poljane

Izvleček iz popisa domačij iz leta 1814 za župnijo Poljane. Po popisu župljanov (status animarum) prepisal Peter Hawlina    
Kraj št. vulgo gospodar preb.  
Poljane 1 župnišče   10  
Poljane 2 kaplanija, mežnija Janez Notar, cerkovnik in učitelj 5  
Poljane 3 Hiščar Janez Alič 3  
Poljane 4 Šundkar Blaž Demšar 3  
Poljane 5 Jurček na Koncu Jurij Kalan 10  
Poljane 6 Podpečnar na Koncu Janez Alič 11  
Poljane 7 Per Pavletu na Koncu Pavel Perko 4  
Poljane 8 Čude Jurij Ušeničnik, Gašper Bizjak 13  
Poljane 9 Gašper Gašper Perko 7  
Poljane 10 Ausšlak Andrej Ušeničnik 24  
Poljane 11 Prodovc Primož Jesenko 7  
Poljane 12 za Prodam Primož Jesenko 8  
Poljane 13 Bašauc Primož Potočnik 5  
Poljane 14 Predmošanovc - Bajta pod skalo Jurij Benedičič 9  
Poljane 15 Na Grič - Kobalova bajta Matevž Kobal 3  
Poljane 16 Kobau Matevž Kobal 8  
Poljane 17 Kamnar Gregor Klobovs 3  
Poljane 18 Zrinc Jurij Demšar 16  
Poljane 19 Vidmar Lovrenc Inglič 13  
Poljane 20 Planinšek Lovrenc Inglič 9  
Poljane 21 Posavec Franc Guzel 21  
Poljane 22 Rešik Gregor Perko 7  
Poljane 23 Zavratar Gregor Miklavč 6  
Poljane 24 Podpečnar   Ignac Alič 7  
Poljane 25 Posavec Franc Guzel 1  
Poljane 26 Ramovš Sebastjan Demšar 5  
Poljane 27 Kosem Jožef Tavčar 11  
Poljane 28 Šacar Urban Tavčar 8  
Poljane 29 Kupc Matija Jesenko 22  
Poljane 30   Jernej Perko 2  
Poljane 31 Per Jurju - zavratam Jurij Tavčar 6  
Poljane 32 Jernač pod skalo Jernej Demšar 5  
Poljane 33 Pasje grapa Valentin Jesenko 6  
Poljane 34   Anton Ferlan 5  
Poljane 35   Gregor Perko  
Poljane   Vseh    157  
Dobje 1 Županova bajta Florjan Kržišnik 10  
Dobje 2 Predmošan  Franc Benedičič 14  
Dobje 3 Predmošan, Supan, Maire Florjan Kržišnik 12  
Dobje 4 Dobenčan Blaž Demšar 10  
Dobje 5 Dobenčanova bajta Blaž Demšar 5  
Dobje 6 Demenčič Jurij Ferlan 11  
Dobje 7 Košanc Jakob Dermota 8  
Dobje 8 Strojčouš Simon Potočnik 7  
Dobje 9 V bajt Janez Dolenc 8  
Dobje 10 Per Matiji Matija Ferlan 9  
Dobje 11 Svančarjova hiša Jurij Jeran 2  
Dobje   Vseh    57  
Hotovlja 1 Žagar Janez Dolenc 8  
Hotovlja 2 Šarovc Valentin Bogataj 3  
Hotovlja 3 Petruza Janez Vidmar 13  
Hotovlja 4 Dovjak Pavel Šubic 10  
Hotovlja 5 Jurmanše Jurij Fortuna 6  
Hotovlja 6 Rešik Jurij Kržišnik 6  
Hotovlja 7 Predc[1] Urban Prosen 10  
Hotovlja 8 Fortuna Jurij Fortuna 7  
Hotovlja 9 Per Francet Gregod Dolinar 7  
Hotovlja 10 Slabe Gašper Frlic 5  
Hotovlja 11 Muha Luka Kalan 7  
Hotovlja 12 Pečelar Matevž Bonča 7  
Hotovlja 13 Presečenk Marko Potočnik 5  
Hotovlja 14 Krivar Pavel Krmel 6  
Hotovlja 15 Per Mihu Mihael Stržinar 5  
Hotovlja 16 Oblak Martin Frlic 6  
Hotovlja 17 Jere Gašper Polanc 5  
Hotovlja 18 Orel Mihael Košir 7  
Hotovlja 19 Brejan Gregor Miklavč 8  
Hotovlja 20 Lužar Andrej Jamšek 10  
Hotovlja 21 Balantač Jurij Kisovec 11  
Hotovlja 22 Kenkar Ignac Debelak 5  
Hotovlja 23 Žlajf Gašper Oblak 6  
Hotovlja 24 Ovničk Matija Mrak 6  
Hotovlja 25 Plankc Jernej Šubic 6  
Hotovlja 26 Štuc Jernej Jereb 7  
Hotovlja 27 Balantačova - Kisovčova bajta Jurij Kisovec 10  
Hotovlja 28 Kočar Matevž Oblak 15  
Hotovlja 29 Kašandrouš Martin Dolinar 3  
Hotovlja 30 Ramovš Janez Stanovnik 3  
Hotovlja 31 Presečemkova bajta Marko Potočnik 3  
Hotovlja 32 Per kočoric - Kočerela Uršula Lavtar 6  
Hotovlja 33 Per Škarjovcim Jakob Jakob Bogataj 3  
Hotovlja 34 Plesc Andrej Mrak  
Hotovlja 35 Fortunc Boštjan Fortuna  
Hotovlja   Vseh    188  
Volča 1 Hribovc Luka Dolenc 19  
Volča 2 Na Derč, Drčar Janez Ferlan 3  
Volča 3 Mrak Franc Mrak 11  
Volča 4 Mrakova bajta Franc Mrak 6  
Volča 5 Tone Anton Dolenc 10  
Volča 6 Tonetova bajta Anton Dolenc 6  
Volča 7 Trnovc Jurij Peternel 4  
Volča 8 Alč Janez Jelovčan 12  
Volča 9 Mežnar Uršula Jelovčan 5  
Volča 10 Per Francet - Per Jernej Jernej Kokal 11  
Volča 11 Per Dolencu Andrej Dolenc 3  
Volča 12 Jakel Boštjan Jezeršek 11  
Volča 13 Jakelnova bajta Boštjan Jezeršek 8  
Volča 14 Kržiš Gregor Dolinar 6  
Volča 15 Tonetova bajta Anton Dolenc 3  
Volča 16 Poulin - Kainc Pavel Krainc 3  
Volča 17 Novohišar Mihael Dolenc 3  
Volča 18 Per Miklavžu Nikolaj Terpin 4  
Volča   Vseh    75  
Podobeno 1 Povlič Ignac Štibil 12  
Podobeno 2 Per Martinu Jernej Dolenc 11  
Podobeno 3 Košak Tomaž Peternel 8  
Podobeno 4 Martinova bajta Jernej Dolenc 6  
Podobeno 5 Zgojnar Anton Dolenc 7  
Podobeno 6 Burnik Tomaž Demšar 7  
Podobeno 7 Močiunkar Janez Oblak 4  
Podobeno 8 Per Mihu Valentin Tavčar 8  
Podobeno 9 Mihova bajta Valentin Tavčar 3  
Podobeno   Vseh    41  
Delnice 1 Ajtar Jernej Dolenc 6  
Delnice 2 Zajc Jurij Jelovčan 5  
Delnice 3 Degarin Luka Murn 8  
Delnice 4 Jile Matevž Cerar 7  
Delnice 5 Jiletova bajta Primož Križnar 6  
Delnice 6 Remc Lovrenc Mrak 11  
Delnice 7 Per Šimnu Janez Košir 7  
Delnice 8 Šimnova bajta   6  
Delnice 9 Jeler Tomaž Kokal 7  
Delnice 10 Jelerjova bajta Tomaž Kokal 4  
Delnice 11 Tonetova bajta - Jurjov maln Anton Demšar 4  
Delnice 12 Per Jurju - Per Tonet Anton Demšar 10  
Delnice 13 Podprevovc Janez Kokal 6  
Delnice 14 Torek Luka Lukančič 8  
Delnice 15 Mačeradenk Primož Mrak 4  
Delnice 16 Kucler Jakob Kos 4  
Delnice 17 V Jevodnih lazeh - Remcova bajta Lovrenc Mrak 4  
Delnice   Vseh    88  
Lom in Zakobiljek 1 Per Permožu Primož Demšar 4  
Lom in Zakobiljek 2 Per Urbanc Pavel Pintar 8  
Lom in Zakobiljek 3 Per Fortun Tomaž Žust 6  
Lom in Zakobiljek 4 Per Kolaru Jakob Prevc 6  
Lom in Zakobiljek 5 Per Franck Martin Dolenc 5  
Lom in Zakobiljek 6 Per Vodam - Pušar Valentin Demšar 7  
Lom in Zakobiljek 7 Vodamova bajta Valentin Demšar 3  
Lom in Zakobiljek 8 Per Nacetu Ignac Jeraša 3  
Lom in Zakobiljek 9 Per Fat, Per Urbanu, Per Anžonu Janez Dolenc 15  
Lom in Zakobiljek 10 Per Žusu Urban Krek 10  
Lom in Zakobiljek 11 Per Jelovčen Anton Demšar 10  
Lom in Zakobiljek 12 Per Rešik Matija Bohinc 17  
Lom in Zakobiljek 13 Per Luku Gregor Kržišnik 12  
Lom in Zakobiljek 14 Per novi hiši - Pod Zakobilkam Andrej Oblak 7  
Lom in Zakobiljek   Vseh    78  
Lovsko brdo 1 Platiša, Šacar Tomaž Kisovec 5  
Lovsko brdo 2 Platiša  Tomaž Kisovec 8  
Lovsko brdo 3 Teminc Gregor Frelih 13  
Lovsko brdo 4 Kervine Anton Stanounik 5  
Lovsko brdo 5 Spolovičar Primož Lunar 10  
Lovsko brdo   Vseh    29  
Žabja vas 1 Sok Matevž Rant 5  
Žabja vas 2 Žgajnar Matevž Pintar 9  
Žabja vas 3 Suvančar Matevž Kočar 5  
Žabja vas 4 Čik Tomaž Alič 5  
Žabja vas 5 Strojer, Per Anžon Janez Jelovčan 6  
Žabja vas 6 Šiskar Luka Inglič 8  
Žabja vas 7 Maček Ignac Guzel 5  
Žabja vas 8 V Lužah Matevž Dolinar 5  
Žabja vas 9 V Lužah Uršula Bonča 3  
Žabja vas   Vseh    50  
Srednja vas 1 Jakovc Janez Inglič 11  
Srednja vas 2 Jakovčeva bajta - Kopiš   0  
Srednja vas 3 Peteln Franc Oblak 9  
Srednja vas 4 Petelinova bajta Franc Oblak 7  
Srednja vas 5 Jernejc - Svetkarč Jernej Peternel 6  
Srednja vas 6 Petelinova bajta - Na Selih Franc Oblak 9  
Srednja vas 7 Anderjanc Nikolaj Košir 6  
Srednja vas 8 Anžonovc Janez Čadež 11  
Srednja vas 9 Čude, Karnc Jurij Ušeničnik  11  
Srednja vas 10 Jageršenk Boštjan Dolenc 7  
Srednja vas 11 Jageršenkova bajta Jurij Mohorič 2  
Srednja vas 12 ____ Lovrenc Dolinar 7  
Srednja vas 13 Globočk Blaž Debelak 4  
Srednja vas 14 Anžonova bajta Janez Čadež 7  
Srednja vas 15 Anderjancova bajta Nikolaj Košir 11  
Srednja vas 16 Tičenk Lovrenc Maček 6  
Srednja vas 17 Petelenk Valentin Terpin 5  
Srednja vas   Vseh    75  
Dolenje Brdo 1 Koritkar Tomaž Čadež 7  
Dolenje Brdo 2 Krivcova bajta Tomaž Resoza 2  
Dolenje Brdo 3 Jurman Florjan Cerar 6  
Dolenje Brdo 4 Jernač, Per Čušk Jernej Cerar 4  
Dolenje Brdo 5 Kmet Ignac Božnar 7  
Dolenje Brdo 6 Krivic Tomaž Resoza 8  
Dolenje Brdo 7 Žerovc Ignac Bogataj 7  
Dolenje Brdo 8 Blažova bajta Blaž Bogataj 1  
Dolenje Brdo 9 Per Tonet Anton Likar 4  
Dolenje Brdo 10 Kočar Ignac Dolenc 0  
Dolenje Brdo 11 Šetinc Nikolaj Demšar 8  
Dolenje Brdo 12 Per Anšaj Gregor Bizjak 4  
Dolenje Brdo 13 Žlebeder Blaž Demšar 13  
Dolenje Brdo 14 Žlebedrova bajta Blaž Demšar 5  
Dolenje Brdo 15 Košanc Jurij Tavčar 7  
Dolenje Brdo 16 Per Grogcu Gregor Demšar 5  
Dolenje Brdo 17 Muha Luka Rešek 5  
Dolenje Brdo 18 Na Ločilk, per Anžonu Andrej Pintar 8  
Dolenje Brdo 19 Koritkar Tomaž Čadež 4  
Dolenje Brdo 20 Kasaret Martin Erjavc 3  
Dolenje Brdo   Vseh    95  
Gorenje Brdo 1 Peteln Janez Demšar 9  
Gorenje Brdo 2 Kajžar Janez Peternel 3  
Gorenje Brdo 3 Per Jkopč, Per Grogu Gregor Kokel 9  
Gorenje Brdo 4 Mrak Matevž Demšar 9  
Gorenje Brdo 5 Jurež Andrej Jesenko 8  
Gorenje Brdo 6 Režen Gašper Demšar 7  
Gorenje Brdo 7 Voučar Tomaž Košir 5  
Gorenje Brdo 8 Maklauš Matevž Krek 4  
Gorenje Brdo 9 Šurk Simon Krek 5  
Gorenje Brdo 10 Martank Luka Šubic 6  
Gorenje Brdo 11 Matuzel Jakob Oblak 5  
Gorenje Brdo 12 Per Jožetu Jožef demšar 6  
Gorenje Brdo 13 ____ Blaž Mrak 5  
Gorenje Brdo   Vseh    60  
Vinharje 1 Jernucel Jožef Alič 7  
Vinharje 2 Kočar Blaž Kos in Marija (Berčič) 7  
Vinharje 3 Nace, Jakob Ignac Miklavč 9  
Vinharje 4 Adam Tomaž Frlic 13  
Vinharje 5 Andrej Andrej Dolinar 6  
Vinharje 6 Pušar Jurij Krek 9  
Vinharje 7 Pušarjeva bajta Jurij Krek 0  
Vinharje 8 Nacetova bajta Ignac Miklavč 2  
Vinharje 9 Na Raspotji Gregor Stržinar 5  
Vinharje   Vseh    37  
Bačne 1 Jesenko Maruša Jesenko Peternel Berčič 14  
Bačne 2 Jesenkoba bajta   5  
Bačne 3 Bačnar Maruša Peternel 7  
Bačne 4 Bačnarjova bajta   8  
Bačne 5 Polenšek Anton Debenc 10  
Bačne 6 Polenškova bajta Anton Debenc 4  
Bačne 7 Keržiš Andrej Krek 6  
Bačne 8 Berdar Jakob Jezeršek 15  
Bačne 9 Berdarjeva bajta Jakob Jezeršek 5  
Bačne 10 Potočnik Jurij Gantar 9  
Bačne 11 Bačnarjev maln   4  
Bačne 12 Na Voučnah Jakob Mohorič 6  
Bačne 13  
Bačne   Vseh   48  
Kremenk 1 Planinšek Ignac Peternel 10  
Kremenk 2 Steržinar Jurij Božnar 10  
Kremenk 3 Steržinarjeva bajta Jurij Božnar 5  
Kremenk 4 Hobousk (Gobovšk) Ignac Sedej 7  
Kremenk 5 Boštjenc Urban Čepin 9  
Kremenk 6 Perko Tomaž Stanovnik 9  
Kremenk 7 Berloženkova bajta Matevž Bogataj 2  
Kremenk 8 Berloženk  Simon Bogataj 7  
Kremenk   Vseh   32  
Bukov vrh 1 Kosmac Anton Jankovič 8  
Bukov vrh 2 Kosmačova bajta Anton Jankovič 5  
Bukov vrh 3 Rout Jožef Potočnik 11  
Bukov vrh 4 Oblakova ali Kisovčova bajta Ignac Oblak 3  
Bukov vrh 5 Kisovec Ignac Oblak 13  
Bukov vrh 6 Per Grogu Gregor Čadež 4  
Bukov vrh 7 Dernovc Matija Jelovčan 15  
Bukov vrh 8 Dernouškou maln Matija Jelovčan 5  
Bukov vrh 9 Kisoučou maln Ignac Oblak 4  
Bukov vrh 10 Milost Jakob Dermota 7  
Bukov vrh 11 Hotovnik Janez Platiša 8  
Bukov vrh 12 Na Planinc Valentin Demšar 4  
Bukov vrh 13 V Kamen Janez Kržišnik 11  
Bukov vrh 14 Kamenškova bajta Janez Kržišnik 4  
Bukov vrh 15 Na Mah, Kožuhova bajta Ignac Debelak 5  
Bukov vrh 16 Per Platišu Jožef Kržišnik 11  
Bukov vrh 17 Platišova bajta Jožef Kržišnik 2  
Bukov vrh 18 Ahternk Lovrenc Kržišnik 8  
Bukov vrh 19 Per Mežnarju Marija Kržišnik 10  
Bukov vrh 20 Mežnarjova bajta   2  
Bukov vrh 21 Bukovc Jurij Demšar 12  
Bukov vrh 22 Bukovcova bajta Jurij Demšar 0  
Bukov vrh 23 V Zakoti, Mežnarjova bajta    4  
Bukov vrh 24 Skoblova kajža Jurij Kržišnik 4  
Bukov vrh 25 Skoblova bajta Jurij Kržišnik 6  
Bukov vrh 26 Skobu Jurij Kržišnik 13  
Bukov vrh 27 Na Kusovim Štefan Peternel 6  
Bukov vrh 28 Kosovčova bajta Štefan Peternel 4  
Bukov vrh 29 Borštar Jakob Oblak 8  
Bukov vrh 30 Borštarjova bajta Jakob Oblak 3  
Bukov vrh 31 Golar Matija Ferlan 6  
Bukov vrh 32 Per malen Matija Ferlan 0  
Bukov vrh 33 Dolinski maln   5  
Bukov vrh 34 V Dolinah Andrej Krmel 19  
Bukov vrh 35 Rupar Jakob Rupar 12  
Bukov vrh 36 Ruparjova bajta Jakob Rupar 4  
Bukov vrh 37 Kouter Mihael Rovan 6  
Bukov vrh   Vseh   138  
Kovski vrh 1 Kožuh Ignac Debelak 9  
Kovski vrh 2 Kovskar Jurij Potočnik 8  
Kovski vrh 3 Četrtnik Pavel Luznar 10  
Kovski vrh 4 Kovskarjeva bajta Jurij Potočnik 4  
Kovski vrh 5 Košakova bajta Matija Debelak 3  
Kovski vrh 6 Košak Matija Debelak 10  
Kovski vrh   Vseh   30  
Visoko 1 Visočen Jožef Kalan 12  
Visoko 2 Kernišnik Ignac Debelak 10  
Visoko 3 Kernišnikova bajta Ignac Debelak 2  
Visoko 4 Serniška bajta Jurij Košir 1  
Visoko 5 Serničar Jurij Košir 8  
Visoko 6 Velinšak Ignac Debelak 6  
Visoko   Vseh   24  
Log, Na Logu 1 Katernk Primož Kržišnik 6  
Log, Na Logu 2 Paver Gašper Debelak 5  
Log, Na Logu 3 Tonc Simon Debelak 4  
Log, Na Logu 4 Luka Luka Ažbe 10  
Log, Na Logu 5 Birt Luka Ažbe 6  
Log, Na Logu 6 Mlačan Nikolaj Lavtar 4  
Log, Na Logu 7 Tonk Janez Dolenc 4  
Log, Na Logu 8 ____  
Log, Na Logu 9 ____ Luka Šest  
Log, Na Logu 10 Mežnarjova bajta   0  
Log, Na Logu 11 Kumer na Hmelincu Jakob Čadež 11  
Log, Na Logu 12 Hmelinčar Lovrenc Šubic 9  
Log, Na Logu 13 Hmelinška bajta   2  
Log, Na Logu 14 Raglanov maln Matevž Kos 0  
Log, Na Logu 15 Raglan  Matevž Kos 7  
Log, Na Logu 16 Premetovčk Simon Miklavč 7  
Log, Na Logu 17 Premetovčk Lovrenc Luznar 0  
Log, Na Logu   Vseh   66  
Gabrška gora 1 Urban Jožef Sedej 7  
Gabrška gora 2   Jožef Sedej  
Gabrška gora 3 Pušar Matevž Mrak 8  
Gabrška gora 4   Matevž Mrak  
Gabrška gora 5 Routar spoden Jožef Dolenc 7  
Gabrška gora 6 Rovtar zgoren Jurij Šinik 6  
Gabrška gora 7 Routarska bajta Jurij Šinik 4  
Gabrška gora 8 Zabrdam Maruša Ažbe 6  
Gabrška gora 9 Mežnarjeva bajta   2  
Gabrška gora 10 Mežnar Primož Debelak 10  
Gabrška gora 11 V Borštu Andrej Luštrak 4  
Gabrška gora 12 V Groblah Tomaž Berčič 4  
Gabrška gora 13 Mežnarjou travnk Gregor Stržinar 3  
Gabrška gora 14 Na bajerju Andrej Luštrak 3  
Gabrška gora 15 V Kolišah Jurij Dolinar 2  
Gabrška gora   Vseh   54  
Smoldno 1 Jurjova bajta Jurij Debelak 3  
Smoldno 2 Per Jurju - Per Tonet Jurij Debelak 11  
Smoldno 3 Skobelč Valentin Kalan 6  
Smoldno 4 Skobelčova bajta Mihael Kozinc 3  
Smoldno 5 Lazar Janez Tušek 8  
Smoldno 6 Lazarjova bajta Janez Tušek 2  
Smoldno 7 Gorenji Podborštar Štefan Miklavč 5  
Smoldno 8 Bajta Podborštam Štefan Miklavč 3  
Smoldno 9 Spoden Podborštar Valentin Demšar 6  
Smoldno 10 Per Bajerju Matija Lukančič 4  
Smoldno   Vseh   33  
Jazbine 1 Podružnična hiša  
Jazbine 2 ____ Jurij Gartner 11  
Jazbine 3 Podrepelam Jurij Šest 4  
Jazbine 4 Grapar Gregor Jeraša 7  
Jazbine 5 Per Grog Gregor Rešek 10  
Jazbine 6 Košanc Florjan Frelih 5  
Jazbine 7 Per Francet, Per Jakobu Franc Potočnik 8  
Jazbine 8 Omejc Matevž Justin 6  
Jazbine 9 Rovišar Martin Tavčar 7  
Jazbine 10 Rovišarjova bajta Martin Tavčar 2  
Jazbine 11 Omejcova bajta Matevž Justin 5  
Jazbine 12 ____ Pavel Gartner 4  
Jazbine   Vseh   56  
Malenski vrh 1 Šest Jakob Demšar 6  
Malenski vrh 2 Kovnikar Jurij Demšar 7  
Malenski vrh 3 Simon, Skrajouc Simon Miklavč 6  
Malenski vrh 4 Luka Luka Bizjak 4  
Malenski vrh 5 Jožef Jožef Demšar 4  
Malenski vrh 6 Pasečenk Anton Demšar 9  
Malenski vrh 7 Balantin Blaž Guzel 6  
Malenski vrh 8 Anžon Maruša Demšar Pintar 11  
Malenski vrh 9 Primož, Andrejc Primož Mrak 6  
Malenski vrh 10 Dupelnk Ignac Peternel 11  
Malenski vrh 11 Bandit Gregor Kristan 2  
Malenski vrh 12 Štefan Štefan Demšar 5  
Malenski vrh   Vseh   52  
Dolenja Ravan 1 Rovišar Ignac Košir 7  
Dolenja Ravan 2 Martinu Martin Miklavč 10  
Dolenja Ravan 3 ____ Martin Miklavč 0  
Dolenja Ravan 4 Karlovčen Jernej Jereb  8  
Dolenja Ravan   Vseh   16  
Gorenja Ravan 1 Mercina, Anžovc Jernej Krajnik 9  
Gorenja Ravan 2 Tomaž Tomaž Dolenc 16  
Gorenja Ravan 3 Fortunc Nikolaj Fortuna 7  
Gorenja Ravan 4 Brisar Janez Tavčar  
Gorenja Ravan 5 Groga Fortunc Gregor Šubic 5  
Gorenja Ravan   Vseh   38  
Dolenja Žetina 1 Rančah Urban ?? Marija Peternel 12  
Dolenja Žetina 2 Škunder Jernej Krmel 12  
Dolenja Žetina 3 Per Nacet Ignac Krmel 8  
Dolenja Žetina 4 Ožband Jakob Jelovčan 11  
Dolenja Žetina 5 Pipa Tomaž Jeraša 14  
Dolenja Žetina 6 Gošar Janez Rupar 6  
Dolenja Žetina 7 Podblegaršenk Simon Jelovčan 7  
Dolenja Žetina 8 Podblegarškova bajta Primož Likar 3  
Dolenja Žetina 9 Vardenkova bajta Jakob Šubic  
Dolenja Žetina 10 Vardenk  Jakob Šubic 6  
Dolenja Žetina 11 Domačejkar Matevž Kristan 7  
Dolenja Žetina 12 Spreden niv Tomaž Pintar 4  
Dolenja Žetina 13 Zahaus Matija Oblak 3  
Dolenja Žetina   Vseh   73  
Gorenja Žetina 1 Brinovc Jožef Godec 19  
Gorenja Žetina 2 Per Dobret Simon Demšar 8  
Gorenja Žetina 3 Voglar na Krištancah Jakob Jelovčan 9  
Gorenja Žetina 4 Korošec Urban Tavčar 7  
Gorenja Žetina 5 Sok Matevž Kokel 10  
Gorenja Žetina 6 Lukova bajta Luka Stanovnik 4  
Gorenja Žetina 7 Merkušova bajta Valentin Možina 3  
Gorenja Žetina 8 Merkuš  Valentin Možina 19  
Gorenja Žetina 9 Merkužou Luka Luka Stanovnik 7  
Gorenja Žetina 10 Anšk Luka Miklavč 14  
Gorenja Žetina 11 Anškova bajta na Skabernčah Luka Miklavč 2  
Gorenja Žetina 12 Per Primoš Primož Tavčar 12  
Gorenja Žetina 13 Košanc Simon Demšar 6  
Gorenja Žetina 14 Kolavš Anton Šuštar 3  
Gorenja Žetina 15 Rančah, ta star Matevž Ažbe 1  
Gorenja Žetina   Vseh   71  
Jelovica 1 Košanc, Ažbir Janez Derlink 5  
Jelovica 2 Jelovčenova bajta Blaž Likar 2  
Jelovica 3 Jeloučen Blaž Likar 10  
Jelovica 4 Andrejc na Jelouc Andrej Jelovčan 8  
Jelovica 5 Andrejcova bajta Andrej Jelovčan 3  
Jelovica 6 Za Robam Gregor Jelovčan 8  
Jelovica 7 Novohišar   6  
Jelovica   Vseh   27  
Suša 1 Golešenk, Na golem laz Martin Godec 6  
Suša 2 Pe Anžic Ignac Dolinar 6  
Suša 3 Rezjak Lovrenc Krek 7  
Suša 4 Krekov maln Simon Tratnik 4  
Suša 5 Krek  Andrej Tratnik 12  
Suša 6 Per Matiji Matija Miklavč 10  
Suša 7 Pisanc Simon Bonča 10  
Suša 8 Novohišar Mihael Krek 5  
Suša 9 Na Vouvšah Franc Čadež 6  
Suša   Vseh   52  
Čabrače 1 Keržišnik Jakob Platiša 8  
Čabrače 2 ____ Jakob Platiša 0  
Čabrače 3 Logar Martin Šinkovec 6  
Čabrače 4 Logarjou Mlinar Martin Šinkovec 4  
Čabrače 5 Izgorc Anton Likar 8  
Čabrače 6 ____ Andrej Potočnik 7  
Čabrače 7 Jakob Jakob Peternel 6  
Čabrače 8 Paul Matevž Šubic 7  
Čabrače 9 Nace Martin Tavčar 9  
Čabrače 10 Mešč Valentin Justin 11  
Čabrače 11 Košanck Ignac Eržen 5  
Čabrače 12 Blaž  Blaž Bendižovec 3  
Čabrače 13 Hribovc Primož Peternel 7  
Čabrače 14 ____ Jožef Puc 5  
Čabrače   Vseh   75  
Volaka 1 Gradišar Jakob Čadež 5  
Volaka 2 Per Tinaču v Gradiš Velentin Likar 4  
Volaka 3 Bajtar pod Blegaršam Ignac Čadež 7  
Volaka 4 Fortuna Janez Kokel 5  
Volaka 5 Šinkovc Jakob Kokel 3  
Volaka 6 Per Hamol Tomaž Potočnik 2  
Volaka 7 Per Brun Lenart Kokel 7  
Volaka 8 Žlebeder v grap Jakob Oblak 3  
Volaka 9 Per Klemenu Matevž Šinkovec 6  
Volaka 10 Jelovčanova bajta   0  
Volaka 11 Šubicova bajta Ignac Šubic 5  
Volaka 12 Gričar Ignac Šubic 6  
Volaka 13 Per Košancu Janez Vidic 7  
Volaka 14 Per Balantencu, Andrejcu Andrej Miklavč 12  
Volaka 15 Na Kopišah, Andrejcova bajta Andrej Miklavč 2  
Volaka 16 Per Šimonu, Na Čerink Simon Miklavč 4  
Volaka 17 Goren maln, Blejc Valentin Rant 5  
Volaka   Vseh   60  
Debeni 1 Vandravc Ignac Steržinar 8  
Debeni 2 Teminc Jakob Maseg 10  
Debeni 3 Temincova bajta Jakob Maseg 5  
Debeni 4 Per Nacetu, Per Janezu Janez Bizjak 8  
Debeni 5 Petru, Jerneju Jernej Klemenčič 12  
Debeni 6 Jernejova bajta Jernej Klemenčič 3  
Debeni 7 Košanc Tomaž Bizjak 2  
Debeni   Vseh   35  
Dolenčice 1 ____ Matevž Ažbe 6  
Dolenčice 2 ____ Matevž Ažbe 13  
Dolenčice 3 Anžec Anton Maček 7  
Dolenčice 4 Malšen Anton Miklavč 9  
Dolenčice 5 Zamuda Jakob Mrcina 12  
Dolenčice 6 Babenk Anton Izda 11  
Dolenčice 7 Izda Ignac Izda 13  
Dolenčice 8 Degerin Jožef Pintar 10  
Dolenčice 9 Kočar Matevž Demšar 6  
Dolenčice 10 Mlinar, Senčar Anton Jelovčan 7  
Dolenčice 11 v Pekli Simon Dolenc 8  
Dolenčice 12 Poklan Mihael Oblak 6  
Dolenčice 13 Pustota Valentin Tavčar 8  
Dolenčice 14 Polenšek Valentin Tavčar 15  
Dolenčice 15 Kočar Janez Jelovčan 8  
Dolenčice 16 Šimon Simon Oblak 7  
Dolenčice   Vseh   103  
Javorje 1 Srakar Štefan Kokel 10  
Javorje 2 Urbanač Anton Miklavč 8  
Javorje 3 Kos Urban Kos 11  
Javorje 4 Oselčen Marko Rešek 5  
Javorje 5 Krek Janez Tavčar 9  
Javorje 6 Dermota Janez Štibil 9  
Javorje 7 Barbarč Andrej Jeran 4  
Javorje 8 Kamnar Primož Grošel 6  
Javorje 9 Baštic Matevž Jelovčan 4  
Javorje 10 Glebajs Janez Mrak 8  
Javorje 11 Birt Štefan Lukančič 19  
Javorje 12 Mrak Blaž Vodnik 12  
Javorje 13 Voglar   Luka Alič 8  
Javorje 14 Tonče Gašper Justin 10  
Javorje 15 Mežnija Matevž Kos 7  
Javorje 16 Hribovc Jernej Košir 9  
Javorje 17 Sukanc Simon Justin 6  
Javorje 18 Anš Boštjan Demšar 12  
Javorje 19 Bukovc Ignac Šubic 7  
Javorje 20 Brec Gregor Kisovec 4  
Javorje 21 Farouž Matija Ažbe 3  
Javorje 22 Kibele Matevž Grošel 3  
Javorje 23 Nadobičk Štefan Oblak 4  
Javorje 24 Stari Barbarč Lovernc Mrak 0  
Javorje   Vseh   146  
Murave 1 Andrejc Andrej Uršič 6  
Murave 2 Blaž  Blaž Tavčar 9  
Murave 3 Tomažin Štefan Pintar 9  
Murave 4 Peterc Štefan Alič 8  
Murave 5 Jeran Jurij Jeran  
Murave 6 Tomažinov maln Štefan Pintar  
Murave 7 Matkovšk Matevž Sudarč 4  
Murave 8 Urh Mina Bizjak 3  
Murave 9 Košanc Florjan Grošel 5  
Murave   Vseh   36  
Četena ravan 1 Košanc Ignac Jelovčan 8  
Četena ravan 2 Tavčar Matevž Tavčar 12  
Četena ravan 3 Urban  Ignac Debelak 7  
Četena ravan 4 Mežnija Simon Oblak 6  
Četena ravan 5 Ožbovt Ožbalt Tavčar 15  
Četena ravan 6 Davčen Janez Dolenc 7  
Četena ravan 7 Žgajnar Anton Demšar 7  
Četena ravan 8 Miha Mihael Debelak 8  
Četena ravan   Vseh   45  
Podvrh 1 Mathovš, Ožbaut Matevž Pintar 11  
Podvrh 2 Mlinar  Primož Jelovčan 6  
Podvrh 3 Jelovčanova bajta Blaž Možina 7  
Podvrh 4 Stergar Gregor Potočnik 11  
Podvrh 5 Jeloučen Blaž Možina 9  
Podvrh 6 Ocvirk Andrej Benedičič 7  
Podvrh 7 Baštic Janez Jesenko 3  
Podvrh 8 Močnik Jurij Gartner 6  
Podvrh 9 Matavžova, Osvavdova bajta Matevž Pintar 7  
Podvrh   Vseh   42  
Zapreval 1 Martinšek Andrej Jelovčan 6  
Zapreval 2 Birt Luka Pintar  
Zapreval 3 Andrejček Matevž Pintar 13  
Zapreval 4 Hribovšk Anton Tavčar 8  
Zapreval 5 Hribovškova bajta Peter Tavčar 4  
Zapreval   Vseh   31  
Mlaka 1 Pompež Štefan Ažbe 10  
Mlaka 2 Teminc Luka Dolinar 7  
Mlaka 3 Benedik Franc Lavtar 9  
Mlaka 4 Buh Anton Pečnik 10  
Mlaka 5 Jejlar Štefan Kokel 7  
Mlaka 6 Hribovčova bajta Anton Ambrožič 3  
Mlaka 7 Hribovc Anton Ambrožič 6  
Mlaka 8 Luka Luka Dolenc 6  
Mlaka 9 Čude Andrej Rupar 2  
Mlaka 10 Ovnič Jakob Oblak 6  
Mlaka 11 Ovničeva bajta Jakob Oblak 4  
Mlaka   Vseh   53  
Jarčje Brdo in Krivo Brdo 1 Jernaj Andrej Volčič 5  
Jarčje Brdo in Krivo Brdo 2 Balantič Urban Ažbe 7  
Jarčje Brdo in Krivo Brdo 3 Šinkovc Franc Polanc 8  
Jarčje Brdo in Krivo Brdo 4 Matajc Primož Oblak 11  
Jarčje Brdo in Krivo Brdo 5 Podmlačan Štefan Debelak 7  
Jarčje Brdo in Krivo Brdo 6 Mežnija Mihael Gartner 10  
Jarčje Brdo in Krivo Brdo 7 Drekar Simon Kisovec 8  
Jarčje Brdo in Krivo Brdo   Vseh   35  
  V vsej župniji    2501  
 
Peter, nisem zasledil Volče. Glede na moje podatke, bom napisal par sprememb, nekaj stvari pa moram še pogledati v petek, ko bom v arhivu.
 
 
Čabrače 10 - Mešič  
Dolenčice 12 Poklar  
Javorje 9 - Boštic  
 
Lp  Ivan  

[1]
Peter Hawlina:
Predz
Main page Contacts Search Contacts Search