Janez Sketelj: Program predavanja

Krščanstva od judovske sekte do državne vere Rimskega cesarstva
(od leta 300 do okrog 400 n.št)

Predavanje je dogovorjeno za 27. 10. 2015

V poljudnem in religiozno nevtralnem predavanju bom podal poglede sodobnih, teološko neobremenjenih, vendar akademsko zelo priznanih religiologov in zgodovinarjev na zgodnji razvoj krščanstev in cerkve od Jezusove smrti do leta 400 n.št. Poskusil bom eksaktno pojasniti mnoge pojme, ki so znani tako vernim kot nevernim ljudem, pa ne vedo, kaj res pomenijo, kako so nastali in kako se umeščajo v razvoj krščanske vere in cerkve. Pripeta vprašanja kažejo, na kaj pri tem mislim.

Ali je Jezus ustanovil krščansko vero ali cerkev? 
Kdaj se začne krščanstvo?
Kakšne so bile prve krščanske skupnosti?
Od kod izvirajo besede za cerkev v evropskih jezikih, kaj pomeni beseda »katoliška«?
Kdo je oče sedanjega krščanstva in zakaj?
Kako je Jezus postal Odrešenik in Božje jagnje in kaj to pomeni?
Kako je Jezus postal Bog?
Kaj pomeni trditev »Beseda je meso postala« in zakaj je moral biti Jezus hkrati tako pravičlovek kot Bog sin.
Kako je bilo z ortodoksijo in herezijo med razvojem krščanstva in kdo so bili gnostiki?
Zakaj so kristjane v rimskem cesarstvu preganjali?
Kaj je za krščanstvo naredil rimski cesar Konstantin in zakaj?
Zakaj je usoda krščanstva po Konstantinovi smrti še dvakrat visela na nitki in kaj imamo s tem Slovenci?
Kako je krščanstvo postalo uradna in edina državna vera rimskega cesarstva in kakšne so bile posledice tega za krščansko cerkev?
Kako je potekalo pokristjanjevanje v rimskem cesarstvu?
Kaj se je zgodilo s krščanstvom, ko je postalo vera širokih ljudskih množic?
Ali poznate Loretsko Madono?

Main page Contacts Search Contacts Search