Poročilo o delu za leto 2013

Letna poročila se iz leta v leto komaj kaj spreminjajo. Ves čas namreč delujemo na način, kakšen se je uveljavil še pred uradno ustanovitvijo društva, ko smo delovali kot krožek. Torej že dvajset let.
Vsak mesec imamo srečanje in tematsko predavanje. Izdajamo časopis in občasno uspemo realizirati manjši ali večji rezultat dela na posebni nalogi. Temu rečemo projekt. Projekti so zvečine rezultat dela posameznika ali manjše skupine. Uvrščamo pa jih v rezultate dela društva.
Kot rezultat dela društva v pravem pomenu besede je skrb za vzdrževanje referenčne datoteke oseb in porok, kjer sodeluje največje število članov in nečlanov. 193 dajalcev je prispevalo skupaj 1.285.000 oseb.
Po številčnosti je druga največja skupina tistih, ki so vplačali svoj prispevek za preslikavanje arhivskega gradiva.
Tudi pri rodoslovni konferenci je bilo udeleženih več posameznikov.
Pri vzdrževanju spletne strani so udeleženi trije.
Vse ostale projekte so opravili posamezniki samostojno.

Vsem se v imenu društva zahvaljujem
Peter Hawlina, predsednik

Program dela za leto 2014
Predvidevamo delo v enaki vsebini in obsegu. Vabljeni k sodelovanju!

Opomba: Če je gornje poročilo komu prekratko, lahko prebere še prispevek Slovensko rodoslovje.

Main page Contacts Search Contacts Search