Kratka predstavitev SRD

Slovensko rodoslovno društvo 
Lipica 7, 4220 Škofja Loka
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
www.rodoslovje .si
040 696370

Slovensko rodoslovno društvo združuje posameznike, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z rodoslovjem. Ustanovljeno je bilo leta 1995. S svojo dejavnostjo je preseglo ljubiteljsko raven dela, saj predstavlja osrednje in edino telo, ki pokriva področje rodoslovja v Sloveniji. V svojem dvajsetletnem delovanju je slovensko rodoslovje dvignilo na primerljivo svetovno raven v vseh oblikah. Uporabljamo v slovenski jezik preveden rodoslovni program, uveljavili so se rodoslovni standardi in kodeks rodoslovca. Tega nimajo vsi narodi, še nekateri večji ne. Prepoznavni smo v domovini in po svetu z intenzivnimi stiki s sorodnimi društvi in posamezniki. 

Med člani se je uveljavila uporaba računalnika. S tem je omogočena primerjava in izmenjava zbranih podatkov. Prek 200 članov je rezultate svojih raziskav ponudilo v društveno kumulativno datoteko, ki šteje prek 1,300.000 oseb. Iz te datoteke na spletu objavljamo referenčni indeks, kateri privablja obiskovalce z vseh kontinentov.

Člani se sestajajmo vsaj dvakrat mesečno. Vsak mesec pripravimo tematski večer s povabljenim strokovnjakom, skoraj vsako leto tudi z gostom iz tujine. Izdajamo rodoslovni časopis Drevesa, katerega izmenjujemo s sorodnimi društvi in ga dostavljamo nekaterim največjim svetovnim knjižnicam. Prirejamo predavanja, tečaje, razstave, konference. Odzivamo se na povabila k aktivni udeležbi na tematskih posvetih v domovini in tujini. Prisotni smo v medijih. Izdali smo več rodoslovnih priročnikov, od katerih je eden izšel tudi v hrvaškem prevodu. Med vidnejše rezultate našega dela uvrščamo mednarodne rodoslovne konference. Med temi izstopajo tri, katere smo organizirali in izvedli z ameriškimi kolegi. Leta 2012 je Slovenijo tretjič obiskalo osemdeset Američanov, ki raziskujejo svoje slovensko poreklo. 

Te konference so samo najbolj viden rezultat našega mednarodnega sodelovanja. Veliko večja, čeprav ne tako očitna, je naša povezanost s posamezniki, ki potrebujejo strokovno pomoč. Ko takim najdemo izvor njihovih prednikov, jim s tem pripravimo teren za osebni obisk z določenim ciljem. Med najbolj znanimi primeri je letalski konstruktor Joseph Sutter, astronavtka Sunita Williams, senator Tom Harkin in množica manj znanih posameznikov, ki sami ali z družino tudi večkrat obiščejo Slovenijo.  

Po osebnih obiskih in stikih z društvi v tujini, od tega štirikrat v ZDA, smo se prepričali, da je ravno rodoslovje tisto področje, ki današnjo generacijo potomcev slovenskih izseljencev najmočneje druži. Rodoslovje je nova oblika povezovanja v obdobju, ko upada zanimanje za folklorne, kulturne in umetniške prireditve. Zaradi zanimanja za našo rodoslovno razstavo, smo pripravili še ameriško, ki je bila leta 2010 razstavljena v Slovenskem domu v Clevelandu.

Poleg rodoslovja se posvečamo tudi področjem, s katerimi je rodoslovje povezano. Med temi smo največ naredili na področju grboslovja, ki je v Sloveniji sramotno zapostavljeno, nerazumljeno in popačeno. Med področji, ki se tesno povezuje z rodoslovjem, je genetika. Tudi na tem področju smo v absolutnem, še toliko bolj pa v relativnem merilu, močno presegli mnogo večje narode.

Društvo ne dobiva družbene podpore. Vse finančne potrebe krijemo s članarino. Največji del stroškov predstavlja izdajanje časopisa Drevesa. Vse delo opravljamo volontersko. Za naše delovanje je neprecenljivo gostoljubje Svetovnega slovenskega kongresa, katero je  že v prvih letih našega delovanja prepoznalo pomen našega delovanja in obojestransko korist, katero lahko dokazujemo z nekaterimi vidnejšimi in mnogimi neopaženimi dejavnostmi. SSK in SRD delujeta v naravni simbiozi.   

Peter Hawlina, predsednik SRD

Main page Contacts Search Contacts Search