Poročilo 2016

Pri letnem poročilu člane verjetno bolj zanima, kakšno je bilo preteklo leto za društvo. Manj jih zanima, kaj in kako je delal predsednik. Vsak član pa sam zase ve, kakšno je bilo leto zanj in kakšno korist je imel od društva.

Večkrat se je že zgodilo, da je kdo naravnost vprašal Kaj pa bom dobil, če se včlanim v SRD? Bolj ali manj obzirno mu odgovorim, da ne bo dobil nič konkretnega, lahko pa bo s svojim prispevkom obogatil društvo in s tem samega sebe, domovino in svet.

Spet moram za tiste, ki tega še niso slišali, ponoviti, da društvo nima operativnih teles. Še tajnika nima. Edini, ki je odgovorno prevzel obveznosti za vodenje finančnega poslovanja društva, je računovodja, ki opravi tudi nekaj adminstracije. Vso ostalo adminstracijo volontersko opravlja predsednik. Tudi vse drugo, kar se v društvu naredi, je prostovoljni in neplačan prispevek posameznikov, nikoli skupin. Med sestavine, ki oblikujejo podobo in pomen društva uvrščam predvsem napredek v vsoti posamičnih rodovnikov, katere člani in nečlani ponudijo v skupno kumulativno društveno datoteko. To kumulativo občasno obdela in indeksira eden od omenjenih prostovoljcev. Objavljena je na spletu in jo vsak dan obišče v povprečju 400 obiskovalcev. Ta obisk narašča. Leta 2013 je bil povprečni dnevni obisk 300. Postopen napredek lahko zasledujemo na spletni strani društva. Tudi za spletno stran imata zasluge zgolj dva skrbnika prostovoljca.

Po drugih pokazateljih pa utrip društva slabi. Na mesečnih srečanjih prisotnost rahlo upada. Še bolj pa upada število članov. Morda je največji upad v številu prispevkov, katere člani in nečlani pošljejo v objavo v društvenem časopisu. O upadanju lahko govorimo tudi po spremljanju števila oseb v kumulativni datoteki. Ta sicer narašča, vendar mnogo počasneje od naraščanja obsega posamičnih rodoslovnih datotek. Dajalcev je sicer več kot 200, vendar je morda 5 do 10 takih, ki občasno dodajo novosti v svoji zbirki. O tem nismo vodili sprotne evidence po letih. Število vpisov v tej datoteki še ni preseglo 1,5 milijona. Nič novo ni spoznanje, da imajo resnično vrednost samo rodovniki, ki so ponujeni na ogled. Rodovniki v domačih shrambah so kadavri. Nihče jih ne bo oživil, ko ne bo več mojstra, ki jih je ustvarjal.

Omenjati naše rutinske dejavnosti ni potrebno. Te imajo že več kot 20letno tradicijo in bodo, kot kaže na podoben način potekale še kakšno leto.

V letu 2016 je največji dogodek četrta mednarodna konferenca. Ameriški kolegi napovedujejo skupinski obisk v septembru. Pričakali in spremljali jih bomo kot smo tega vajeni. Verjetno bomo spet postavili tudi osveženo razstavo rodovnikov. Vedno je tudi odprt račun, na katerem se nabirajo prispevki katere namenjamo za ohranjanje arhivskega gradiva.

Še vedno ni zaključena slovenska genetska študija, kjer člani SRD izdatno sodelujemo in s tem prispevamo svoj delež k približevanju tistim narodom, ki nas za zadaj vsaj v tem prekašajo.

Naštel sem nekaj tistega, kar nastaja neorganizirano in spontano. SRD je poskrbelo za podobo slovenskega rodoslovja. Poznano je v domovini in v svetu. Ne pozna pa nas Mati Slovenija. Pozna nas samo toliko, da nas občasno za kaj pokliče, vpreže in morda potreplja. V jasli nam še ne poklada.

Vse večji problem pa društvu predstavlja nenehno rastoči arhiv in knjižnica. Zaresnega knjižničarja nimamo, arhivarja tudi ne, še najbolj pa nam primanjkuje prostora. Zato je bila pred dobrim letom podana pobuda za ustanovitev osrednje slovenske rodoslovne pisarne s knjižnico in arhivom. Možni sodelujoči dejavniki so zamisel prepričljivo podpirali, ni se pa našel način za uresničenje. Zamisli o ločenem arhivu in ločeni knjižnici ni združljiva z osnovno zamislijo. Za začetek je potreben prostor, istočasno pa oseba, ki bi bila vešča dela v taki pisarni. SRD lahko pri tem sodeluje zlasti v zagonski fazi.

Ker ni videti resnične odločenosti vsaj za zagotavljanje potrebnega prostora, je tudi SRD opustilo svoja prizadevanja in se s tem tudi otreslo odgovornosti za ohranjanje knjižnice in arhiva.

Tudi letošnje poročilo in program dela zaključujem kot vsako doslej. Še naprej bomo delovali po ustaljeni praksi. Upajmo, da enako uspešno.

Main page Contacts Search Contacts Search