Nekoč v fari Hotič

Kolegica Alenka Juvan je izdala krajevno monografijo s tem naslovom.

ALENKA JUVAN

Nekoč v fari Hotič


Opisano je področje fare Hotič, ki obsega kraje: Bitiče, Jesenje, Spodnji in Zgornji Hotič, Vernek ter Zapodje. Opisane so znamenitosti v krajih ter začetki šolstva in gasilstva. Precej podatkov bodo našli rodoslovci, saj so opisane vse rodbine od konca 18. stoletja do konca prve svetovne vojne. Poleg tega, pa so zbrani tudi vsi priimki tega področja do začetka 21. stoletja. Opisana je problematika izseljevanja v obdobju pred 1. svetovno vojno ter naseljevanje rejencev iz sirotišnic v 19. stoletju. Na koncu pa je še nekaj zgodb iz pisanega življenja ljudi tega področja.

O vsebini veliko pove že kazalo:

Uvod 5
Naselja 7
Izvor in razlaga krajevnih imen 7
Opis krajev in znamenitosti 9
Bitiče 460 m.n. (na Bítičah, bítiški, Bítičani) 9
Jesenje 400 m.n. (na/v Jesénjah, jesénjski, Jesenjáni) 10
Kraško brezno 10
Spodnji Hotič 240 do 300 m.n. (v Hotiču, hotiški, Hotíčani) 11
Gradič v Spodnjem Hotiču 12
Gasilski dom in gasilsko društvo 13
Spominsko obeležje v Loki 16
Vernek 260 m.n. ( v Vernéku, vernéški, Vernéčani) 17
Srednjeveški grad v Verneku 17
Cerkev Janeza Krstnika v Verneku 20
Najstarejša hiša v Verneku 21
Zapódje 500 m.n. (v Zapódju, zapodjánski, Zapodjáni) 23
Grad Apfalter 23
Kamnolom 24
Zgornji Hotič 250 do 280 m.n. (v Hotiču, hotiški, Hotíčani) 27
Cerkev Svete Helene v Hotiču 27
Župnišče 30
Nova šola 31
Hotič v zemljiškem katastru 33
Popisi prebivalstva 38
Status Animarium (SA) župnije Hotič 41
Tržaški in ljubljanski najdenčki v naši župniji 43
Prepis domačij župnije Hotič 44
Domačije in družine v 19. stoletju 49
Zapodje 50
Gorni Petruhar, Zapodje 9 50
Lavrinc, Zapodje 10 51
Dolnji Rogelč, Zapodje 11 52
Gornji Rogelč, Zapodje 12 52
Škarjovc, Zapodje 13 53
Dolni Petruhar, Zapodje 22 54
Škarjovčeva koča, Zapodje 26 55
Vernek 56
Mežnar, Vernek 14 56
Pečan (Pčan), Vernek 15 57
Erjavc, Vernek 16 58
Južnik, Vernek 17 59
Bezjak, Pregel, danes Babnik, Vernek 18 60
Derčk, Vernek 19 61
Grošelj, Vernek 21 62
Jablančan, Vernek 23 63
Jesenje 64
Smole, Jesenje 64
Urhovc, Jesenje 2 65
Kovič, Češka, Jesenje 3 66
Doljni, Jesenje 4 67
Zabevc, Jesenje 5 68
Vertačnik, Jesenje 6 69
Kovičeva koča, Gričar, Jesenje 7 69
Jesenje 8 70
Govekar, Sravjekar, Špeličnik, Jesenje 20 70
Urhovčeva koča, Jesenje 24 71
Kavc, Jesenje 8 72
Močivnikar, Penar, Jesenje 24 72
Bitiče 73
Bičk, Bitiče 21 73
Jernačk, Bitiče 22 74
Lovše, Bitiče 23 75
Dovč, Udovč, Bitiče 24 76
Ocepek, Bitiče 25 77
Postrane, Bitiče 29 78
Zgornji Hotič 79
Zgornji Hotič 1 79
Zgornji Hotič 2 79
Prenk, Zgornji Hotič 3 80
Segač, Zgornji Hotič 4 81
Vapt, Zgornji Hotič 5 82
Zajc, Zgornji Hotič 6 83
Pavliha, Delovc, Zgornji Hotič 7 84
Dernovšek, Zgornji Hotič 8 85
Štekelj, Zgornji Hotič 9 85
Mežnar, Zgornji Hotič 10 87
Mehal, Zgornji Hotič 11 88
Sivčeva koča, Zgornji Hotič 12 88
Sivc, Zgornji Hotič 13 89
Rogač, Zgornji Hotič 14 90
Matič, Verbejšč, Zgornji Hotič 15 91
Zwirgel,Cvirgel, Zgornji Hotič 16 92
Klamfar, Zgornji Hotič 17 93
Matjavnik, Matjank, Zgornji Hotič 18 94
Primc, Zgornji Hotič 19 95
Verbanc, BIČK, Zgornji Hotič 20 96
Remar, Zgornji Hotič 26 97
Farovž, Zgornji Hotič 27 98
Šola, Zgornji Hotič 27 99
Pod hribom, Zgornji Hotič 28 100
Župnišče, Zgornji Hotič 28 100
Šuštar, Zgornji Hotič 30 100
Tone, Zgornji Hotič 32 101
Matevž, v Malnu, Zgornji Hotič 33 102
Zgornji Hotič 34 102
Zgornji Hotič 35 102
Gašper, Zgornji Hotič 36 102
Spodnji Hotič 103
Obreza, Spodnji Hotič 1 103
Doberlevčan, Spodnji Hotič 2 104
Matevž, Spodnji Hotič 3 105
Javeršek, Spodnji Hotič 4 106
Škalar, Spodnji Hotič 5 106
Hočevar, Spodnji Hotič 6 107
Škalarjeva koča, Spodnji Hotič 7 108
Končari, Spodnji Hotič 8 109
Gorenc, Spodnji Hotič 9 in Spodnji Hotič 10 110
Špan, Spodnji Hotič 11 110
Dimc, Spodnji Hotič 12 111
Dane, Spodnji Hotič 13 (12) 112
Klamfar, Spodnji Hotič 14 (13) 113
Klamfarjeva koča, Spodnji Hotič 15 (14) 114
Zurk, Spodnji Hotič 16 (15) 114
Renk, Spodnji Hotič 17 (16) 115
Šprinc, Spodnji Hotič 18 (17) 116
Danetova koča, Spodnji Hotič 19 (18) 117
Franček, Spodnji Hotič 20 (21, 22, 23) 118
Zaharija, Spodnji Hotič 118
Curkov Jaka, Spodnji Hotič 23 119
Malenski, Spodnji Hotič 21 (popravljeno 19) 119
Pregled priimkov od leta 1800 do leta 2000 120
Zapodje 120
Vernek 120
Jesenje 120
Bitiče 121
Zgornji Hotič 121
Spodnji Hotič 123
V beli svet 126
Seznam potnikov na ladji za Ameriko 128
Zgodbe, ki jih piše življenje 132
Črni z Boltije 132
Pozabljeni izumitelj 133
Umor v Verneku 134
Umor v Hotiču 134
Požar v Jesenjah 135
Smrtna žrtev splašenega konja 135
Učitelj Škafar 136
Ljubezen ne pozna meja 137
Ribolov na reki Savi 137
Skozi čas 139
Viri 141

Interesenti dobijo knjigo pri avtorici.

Main page Contacts Search Contacts Search