Rezultati ankete o uporabi rodoslovnega softvera v Sloveniji (november 2017)

Kolega Toplišek je pred nekaj tedni povabil prejemnike obvestil po spisku RODOSLOVCI, da odgovorijo na nekaj vprašanj. Tu je njegovo poročilo. Morda bo ta objava spodbudila še kaj več sodelovanja. Za primerjavo si lahko preberemo, kako so sepodobne naloge pred nekaj leti lotili hrvaški kolegi.

Skupaj prejetih odgovorov: 48

Kot osnovni rodoslovni program uporabljam:

23 BK (Brother's Keeper) - 48%

12 FTB (Family Tree Builder - My Heritage) - 25%

4 FTM (Family Tree maker) - 8%

4 Gramps - 8%

1 Ancestral Quest

1 GenealogyJ

1 Legacy Family Tree

1 PAF

1 RootsMagic

  • Lahko rečemo, da večina uporablja BK, saj v anketi ni sodelovalo precej starih rodoslovcev, za katere je znano, da so uporabljali BK. Prevladuje ver. 6 oz. velika večina ažurira program z novorazvitimi verzijami.
  • Okrog tri četrtine slovenskih rodoslovcev uporablja samo dva programa (BK, FTB), kar je dobro za standardizacijo programskega okolja v Sloveniji oz. za svetovanje novim rodoslovcem.
  • Anketa bi morala bolj jasno opredeliti razliko med samostojnimi programi (off-line) in spletno objavo; zato je bilo nekatere odgovore težje analizirati.
  • Eden od anketiranih je poslal daljšo razpravo na temo ankete - ta je na koncu.
  • pri odgovorih glede My Heritage so odgovori nejasni, saj največkrat ne vemo, če je uporabnik mislil na FTB ali na spletni sistem My Heritage ali na oboje.
  • Pogosta je navedba, da je drugi uporabljani program Geni, vendar smo tega šteli med načine spletnega objavljanja podatkov.
  • Preseneča razmeroma visoko število različnih »drugih oz. pomožnih« programov, kar kaže, da rodoslovci tudi sami precej raziskujejo uporabnost programov.

Kot drugi oz. pomožni programuporabljam tudi:

6 FTB za lepše prikaze, iz radovednosti; mnogi so poskusili FTB (My Heritage), vendar se ga niso oprijeli zaradi različnih razlogov

5 BK (največkrat zaradi uporabe društvenih in drugih slovenskih podatkov)

2 MAC FamilyTree

2 GenBox

Ancestral Quest

Corel Draw za grafične obdelave izpisov

Daub AGES v 1.31 (hiter uvoz gedcom datoteke za posodobljen izpis grafov po posodobitvah baze)

DIA (za risanje rodovnikov)

Genealogica Grafica

Genoom

Gramps

lastno aplikacijo z SQL (preverjanje podatkov)
Legacy

Wintree (zaradi odličnega izpisa vsega sorodstva za neko osebo. Tudi preko 2500 oseb izriše zelo pregledno)

Za spletno objavorodovnika uporabljam:

8 Geni

5 MyHeritage

5 Geneanet

1 FamilySearch

Omenjenedobre in slabše strani dveh najbolj uporabljanih programov(bodisi kot prvi ali drugi uporabljani):

Program

+

-

BK

- enostavno delo, zadovoljivi pregledi

- še vedno zadostuje mojim potrebam, sem se navadil, ga zelo obvladam

- v novejšem času je redno posodabljan

- deluje v slovenščini

- ker ne deluje v spletu, so podatki bolj varni

- sodelovanje z drugimi rodoslovci v Sloveniji, pregledovanje GEDCOMov

- še vedno je najhitrejše delo z BK5

- neroden za uporabo, nima povezave s spletom

FTB

- za izrisovanje rodovnikov, zaradi lepših grafičnih prikazov

- je najbolj razširjen

- uporabljam iz radovednosti

- ponuja najboljši uporabniški vmestnik

- je enostaven in hitro razumljiv; enostavnosti in izgled

- omogoča možnost vnosa in vpogleda preko programa FTB ali preko spletnega mesta

- omogoča najti zadetke oz. ujemke iz drugih rodoslovnih programov

- odlična podpora in pomoč uporabnikom

- deluje v slovenščini

- išče povezave po spletu in ponuja zadetke po svetovnih bazah; povezava z datotekami na spletu

- pregledno, vizualno privlačno

- v ta program so me najprej uvedli

- pregleden, zlasti pri pregledu več generacij

- sinhronizacija PC in spletne zbirke

- uporabniku prijazen, omogoča večjezično obdelavo podatkov (izdelavo poročil in dreves) in spletno objavo v družabnem okolju, tako da podatke dopolnjujejo in pregledujejo tudi drugi sorodniki, ki imajo za to dovoljenje

- imela možnost tudi dobiti podatke iz raznih drugih virov (cenzusi, naturalizacija,smrti, rojstva,...)

- Sodelovanje s sorodniki po svetu; kljub temu možno lokalno družinsko drevo

- odkriti napačni podatki na My Heritage

- ni možen izhod (izpis) v tabeli Excel

1. Izpisi prednikov niso dovolj pregledni - zdi se mi, da ima Brohers keeper bolj skoncentrirane izpise, pri My heritage, pa je vse "bolj na široko", kar pri izpisih na papir ni najbolj priročno

2. Pri združevanju ljudi po krajih mi velikokrat program "kar crkne"

3. Po eni strani je fino, ker dobivam obvestila, v katerih drevesih se je kakšna od oseb iz mojega drevesa pojavila in morebitni novi podatki o njej in njenih sorodnikih, po drugi strani pa je tega preveč in sploh ne morem več slediti.

====================================================================

JANKO PREMELČ:

1.1. Uporabljam rodoslovni programMyHeritage

          (z online okoljem, ki ima lokalno enoto z matično bazo na PC in s sinhronizacijo z online ... - program  Family Tree Builder).   

1.2. Razlog(i) za ta izbor (našteti samo nekateri najpomembnejši) so:

 1.2.1.Po vsaj delnem spoznavanju nekaterih osnovnih programov vsekakor predstavlja moj izbor učinkovito rešitev konkretne situacije oz. scenarija, v katerem se nahajam, nenehni razvoj tehnologije in splošno iskanje ter tehtanje večjega števila kriterijev, z omogočenimi novimi koristnimi funkcionalnostmi...
Moj scenarij je tak, da imam še živeče sorodnike in prednike v Sloveniji, v Čilu, ZDA, Nemčiji, Avstriji... in vsi (ločeno po družinskih glavnih (bratransko-sestričnih) vejah želimo kar najaktivneje in hkrati
organizirano dograjevati družinsko drevo(in druga navezujoča drevesa).

1,2,2, Kriterijmožnosti delati online, ki se nanaša tako na (vtočki 1.2.1. omenjen moj konkretni scenarij kot pomembna (so)rešitev tudi za v Rodoslovnem društvu neprestano ponavljajoč problem o večanju deleža starejših rodoslovcev o kontinuiteti njihovega dela - ravno s tako animirano vključitvijo in s prenosom dela in raziskovanja na mlajše.

Lahko pa je to tudi rešitev problema, da imajo rodoslovci morda pravico v živo videti skupne podatke, ki so jih dali Rodoslovnemu društvu v skupno rabo. O odzivnih časih obdelav, o konkretizaciji neke skupne vsem v Rodoslovnem društvu dosegljive baze, o konkretnem SW ipd. na to temo se je, tako kot o drugih stvareh, še tudi potrebno (argumentirano) pogovoriti.

S FTB.MyHeritage lahko vsak član lahko doma na svojem računalniku tudi gradisvoje lokalno družinsko drevoin ga lahko ločenega prenese in s svojimi člani ločeno vzdržuje (in najman prav vsem pokaže) na svoji ločeni družinsko spletni strani. Na neki družinski spletni strani je lahko za isto ceno (glej 1.2.6 Cenovni vidik) več nepovezanih ali iz lokalnih povezanih družinskih dreves. Eno in drugo je urejeno tako, da ustrezna drevesa na ustreznih (tj. eni ali več !) spletnih straneh avtomatsko ali "ročno" sinhroniziramo. Neglede na še širše možnosti je smiselno, da je eno drevo, ki je hkrati na ustrezni družinski spletni strani, sinhronizirano samo z enim osebnim (tim. baznim) računalnikom. Omogočeno je seveda pregledovanje vseh online dreves. Ko vemo, da večina rodoslovnih programov omogoča tvorbo po več lokalnih dreves, tu to možnost izkoristimo dodatno za to, da za popolnejše (kompletno) prgledovanje nekega (npr. vsaj glavnega) družinskega drevesa vsakemu članu pošljemo sprotno dokompletirano stanje drevesa, tj. tudi z vključenimi osebami, ki jih nismo smeli vključiti na online družinsko spletno drevo.

1.2.3.Možnost raziskav je v okolju MyHeritagezelo neposredna in razvejana po izredno velikem številu virov, z možnostjo pridobivanja neposrednih digitaliziranih dokumentov.       

           

1.2.4. Upoštevanje rodoslovnih priporočil ter praktični hkratni odgovor na več pomembnih problemov, ki pestijo rodoslovce in o katerih govorimo oz. jih imamo (tudi vodstvo)  prav v Rodoslovnem društvu.

 Gre za dinamiko (zamenljivost) programov in dinamiko (zamenljivost oz. dopolnjevanje) priporočil.

Npr. o tem, da je pravi rodoslovec kljub skepsi nekaterih, lahko tudi tisti, ki se želi ravnati po priporočilih, jih morda tudi skupno (v kaki sekciji) preverjati oz. glede na razvoj po argumentiranih preverbah pogovoriti in morda dopolnjevati. Ampak, že priprava tega je lahko skupna, nikakor vsiljevanje posameznikov... 

1.2.5.Upoštevanje, da je izbor glavnega (oz. osnovnega "zajemalnega") programa dinamičen (tj. nikakor ni nezamenljiv)

Prav zato papotrebujemo dokaj stalne primerjave programovpo več objektivno izbranih in pretehtanih kriterijih. Poglavje "Računalnipka podpora" je na spletni strani Rodoslovnega društva vsake toliko časa sicer ažurirano, ni pa nekega bolj primerljivega objektivnega opisa po približno enotnih (za vse programe prikazanih) kriterijih, tudi če kateri od programov nekega kriterija ne izpolnjuje. Ne kot neko prisilo ali tekmovanje, kdo zbere več točk, ampak s korektno podanimi dejstvi za vsak program za vsak kriterij na čimbolj enak nezavajajoč ali navijajoč način.

Težko bo vsak rodoslovec poznal vse programe. Zato lahko postavitev kriterijev in take "s pravo mero" izdelane primerjave programov izdela le neka skupina.

Vsekakor pa menim, da lahko dolgoročno uporabljam druge  osnovne ("zajemalne") programe, a v tej dinamiki želim zadostiti (tudi dinamičnim) kriterijem in na objektivnejši podlagi tudi argumentirane primerjalno usklajene izkušnje sebe in drugih.

1.2.6.Cenovni vidikseveda ni zanemarljiv in se iz sicer iz precej širokega možnega poizvedovanja v osnovnem paketu z letnim doplačilom širi za uporabo in za podrobnejši dostop do osebnih podatkov in dokumentov iz zelo številčne iskalne baze.

Program FTB-MyHeritage uporablja(mo) s precejšnjim popustom za 5 let, seveda z možnostjo podaljšanja.  To rešujemo tako, da razširjena kompleksna iskanja, ki zahtevajo še letno doplačilo, izvajamo za tiste, ki želijo oz. so zanje stroški preveliki, organirizrano, vnaprej pripravljeno preko enega upravljalca. Iskanja so seveda tudi zavoljo (ne)dostopnosti do nekaterih pomembnih virov tudi predmet pomožne uporabe tudi drugih programov, tj. točke 2. Ampak ta cenovni vidik kot realna  cena programa FTB-MyHeritage - seveda samo kot eden od relevantnih kriterijev ! - je tudi v primerjavi z drugimi na prvi pogled cenejšimi programi zelo konkurenčen, saj moramo upoštevati letni strošek na enega zajemalca podatkov. So pa tu sicer (za vpoglede) vključeni lahko tudi vsi člani, omogočeno pa je še dodajanje osebnih prispevkov-prilog (fotografije, digitalizirani dokumenti, povezave...) in kljub splošno urejenimi opredelitvami še delni (dodatni) neposredni vpliv kot možnost dopolnitve za zaščito (ne)prikazovanje osebnih podatkov.

2.1. Event.drugi in ostali uporabljani programi

2.1.1. Zaenkrat specifičnih pomožnih programov aktivno ne uporabljam,

zavedam pa se, da so za podporo nekaterim specifičnim  funkcionalnostim, ki jih nekaterih še tako dober osnovni program iz različnih razlogov ne more, lahko zelo koristni.

Glede na svoj razpoložljivi čas sem jih vsaj delno nekaj že preizkušal. O njih se še želim še več podučiti in spremljam ustrezne aktualnosti o tem v Rodoslovnem društvu.

Predvsem so to programi za raziskovanje-dostop do večjih ločenih rodoslovnih baz - arhivov, za analize DNK, za specifične dopolnjene grafične prikaze...

Hvala za vaš trud, lep pozdrav, Janko Premelč, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Main page Contacts Search Contacts Search