Kako zdravo je tvoje drevo?

Jabolko ne pade daleč od drevesa, pravi pregovor. Na kratko pove, da smo prenekatere zunanje in notranje lastnosti prek genov dobili po svojih starših ali pa jih kasneje posnemali in prevzemali. Še lepše je to povedano po starem ljudskem verovanju, da nam rojenice in sojenice ob rojstvu napovejo in določijo usodo. V grški mitologiji, pa ne samo v grški, tej usodi nihče ni mogel ubežati.

V naših biltenih smo že večkrat povedali, da je izdelava rodovnika z imeni, kraji in datumi samo ogrodje, brez katerega ni mogoče nadaljevati s tistim, kar to ogrodje lahko nosi. Nosi pa lahko to ogrodje zelo veliko. Kolikor mu naložimo. Povedali smo tudi, da z uporabo sodobne tehnologije v eno samo datoteko poleg klasičnih rodovniških pregledov lahko dodajamo besedila poljubne dolžine, slikovno gradivo, kopije dokumentov, v zadnjem času pa še zvočne in video posnetke.

Ogrodje nam lahko služi za bolj ali manj resne analize, lahko pa tudi za bolj ali manj neresno poigravanje. Preštevanje prednikov in potomcev po različnih kriterijih se z računalnikom opravi v sekundah, brez njega se tovrstnega dela najbrž ne bi niti lotili. Izdelamo si lahko različne statistične izračune in grafične prikaze. Te lahko potem primerjamo s tipičnimi ali povprečnimi in podobnosti ali razlike po svoje razlagamo. Komur niso dovolj prikazi povprečne starosti ob poroki in smrti, pogostosti rojstev, porok in smrti po mesecih, povprečnega števila otrok v družinah prednikov ali potomcev in še česa, gre lahko morda preštevat, v katerem znaku so bili rojeni njegovi predniki.

Za primer bo služila oseba z imenom Eva. Ta ima do sedaj evidentiranih dvesto prednikov in še enega povrh, od teh je 146 različnih oseb, ostale se kot predniki pojavijo večkrat. Če bo kdo od bralcev naslednje statistike preverjal s seštevanjem, bo ugotovil navidezna neskladja. To je posledica dejstva, da za vse evidentirane prednike niso razpoložljivi popolni podatki, pogosto manjka dan, mesec ali leto rojstva.

Eva torej, ki je rojena v znamenju raka, je ugotovila, da so bili predniki, za katere so poleg imen poznani tudi datumi rojstva, rojeni v naslednjih znamenjih: 13 je bilo strelcev, 11 rib, po 8 škorpijonov in bikov, 7 ovnov, po 6 tehtnic in rakov, po 5 kozorogov, vodnarjev in devic in 4 levi. Po kitajskem pa 13 psov, po 9 bivolov, mačk in opic, 8 kač, po 7 zmajev in tigrov, 6 petelinov, po 5 konjev in podgan, 3 prašiči in 2 kozi.

Nekateri verjamejo v bioritem in bi morda želeli ugotavljati, v kakšni fizični, psihični in čustveni formi so bili njihovi predniki, denimo, ob smrti ali kakem drugem usodnem dogodku v njihovem življenju.

Ko je Eva preštevala imena svojih prednikov, je našla še štiri Eve, sicer pa so bila pogostejša imena takole razvrščena: Marija 17, Janez 14, Anton 7, Ana in Jurij 6, Katarina 5, Franc, Helena, Marjeta, Matija, Uršula, Luka in Jožef 4, Andrej, Frančiška in Tomaž 3 krat, ostala imena pa po dvakrat ali enkrat.

Zanimiv bi bil geografski prikaz krajev, kjer so bili predniki rojeni, kjer so živeli in kjer so umirali. Eva ima tudi v tem pogledu dokaj raztreseno sliko. Ravno tako zanimivo bi bilo drevo opremiti s kraji, kjer so se borili in umirali njeni dedje.

Za tri, včasih štiri, bolj poredko pet generacij prednikov, so ohranjene fotografije, za starejše včasih portreti. Iz njih je mogoče ugotavljati marsikaj, ne le podobnosti s potomci, čeprav je morda težko dognati pravo barvo las in oči, višino in telesno težo. Po fizionomiji pogosto lahko vsaj zaslutimo značaj. Obleka in oprema imata tudi svoje sporočilo. O njihovih navadah in razvadah nam fotografije povedo bolj malo. Zlasti grde razvade in nagnjenja se v posredovanju družinskega izročila dosledno zamolčijo, zato svojih različnih oblik požrešnosti in drugih grehov največkrat ne bomo mogli primerjati s predniki. Drugače je z njihovimi vrlinami, te se ne pozabijo tako hitro.

Zelo pogosto se med predniki pojavljajo enakosti ali podobnosti v nagnjenjih in poklicih. Tudi pri Evi je tako. Najdejo se dvo-, tro- in veččlenske verige raznovrstnih poklicev.

V naših krajih niti ne bi bilo posebno zanimivo prednike raziskovati po njihovi rasni pripadnosti, tudi po verski pripadnosti bi bila slika za večino nas dokaj enolična. Tako je tudi z omenjeno Evo. Vseh njenih skoraj 150 evidentiranih prednikov je bilo katolikov.

Malo drugače je pri narodnosti. Ne bom tvegal in se poznavalsko spuščal v še eno strokovno področje, vendar za naše namene lahko površno ugotovim, da na narodnost lahko s precejšnjo gotovostjo sklepamo že po priimkih raziskovanih oseb. Med Evinimi dokumentiranimi predniki ima slovensko zveneč priimek nekaj več kot dve tretjini.

Igraje lahko dobimo odgovor o povprečni starosti ob smrti. Za 141 Evinih prednikov je ta 57 let, najmlajši je umrl star 23 let, najstarejši pa 98. Enak pregled bi lahko naredili ločeno po spolih ali samo po določenih vejah in morda celo odkrili zanimivo posebnost. Taka je n.pr. porod že pri 13 letu ali še pri 45-em. Ista oseba, ki je rodila prvega otroka, ko je bila stara 13 let, je isto leto rodila še drugega in potem na vsako leto ali dve še enega, vse do petindvajsetega.

Ob tem navadno vsakdo hitro postavi vprašanje: za čem pa so umirali!

Vzrok smrti za starše ali prastarše morda še kdo pomni. Če bi hoteli ugotavljati za starejše, bi bilo treba poskusiti s knjigami umrlih, kjer so zapisovali vzrok smrti. Morda bi ga našli še v kakih drugih arhivih.

Doživeta (povprečna) starost in vzrok (zgodnje) smrti je lahko zanimiv. Ttudi ta lahko služi za ugotavljanje podobnosti, če ne celo usodne povezanosti z dednimi boleznimi.

S tem smo prišli do bistvenega vprašanja, ki ga nakazuje naslov in naj bi se nanašal na podedovane lastnosti, ki se manifestirajo v našem zdravju ali boleznih. Med ljudmi je razširjeno prepričanje, in stroka ga potrjuje, da vsaj delno podedujemo po starših in prek njih po njihovih starših in prastarših poleg nekaterih naštetih lastnosti tudi odpornost proti boleznim, po drugi strani pa tudi nagnjenost k boleznim, ki so pestile naše prednike.

Časopis LIFE prinaša v svoji aprilski številki (1995) v rubriki Odkritja prispevek z naslovom Živa dediščina. V njem obravnava nekaj primerov dednih obolenj z različnimi izidi. Govori o vsaj 2.000 dednih boleznih in o verjetnosti, da se te prenesejo na potomce. V članku zelo priporoča pravočasno ugotavljanje dednih bolezni pri starših ali ostalih prednikih in zatrjuje, da je zanemarjanje družinskih bolezni zagotovilo, da se bodo pojavile (v kasnejših generacijah). Navedene so tako prednosti, kot neprijetnosti in ovire, ki jih lahko pričakujemo pri izdelavi »medicinskega družinskega drevesa«. Članek se zaključuje s sporočilom, da raziskovanje zdravstvenega stanja prednikov lahko reši življenje potomcem, in dodaja še navodila za delo.

Za to delo, pravi avtor, morate združevati sposobnosti in znanja rodoslovca, detektiva in psihologa. Poizvedovati boste morali pri sorodnikih, pregledovati poročila o smrti in zdravstvene kartone. To zadnje ne bo lahko zaradi omejenega vpogleda. Priporoča potrpežljivost in vztrajnost. Naslednje podatke je potrebno ugotoviti za čim večje število prednikov:

  • Za umrle osebe datum, starost in vzrok smrti. Če vemo datum in kraj, bomo našli tudi mrliški list. Pozorni bomo zlasti na smrti v mladosti in zreli dobi.
  • Pri kateri starosti se je bolezen pojavila? Včasih ljudje obolijo deset ali več let pred smrtjo, podedovana rakasta obolenja nastopijo prej kot pridobljena.
  • Katere bolezni, kakšno zdravstveno stanje in katere operacije je imel? Tudi osebe, ki so doživele visoko starost, so lahko prebolele dedno bolezen, ki se lahko pojavi pri potomcih.
  • Ugotovi natančno diagnozo. "Srčna bolezen" ne zadostuje. Ugotovi posebnosti in način zdravljenja. Če je bil rak, je važno ugotoviti kje in kakšen je bil. Kakšni so bili prvi znaki!
  • Je oseba kadila, pretirano uživala alkohol ali mamila? Če je, je bolezen lahko posledica teh razvad in ni podedovana. Poizvedi, kako dolgo so trajale take razvade.
  • Ali so bili predniki mentalno bolni? Družina navadno prikriva primere zdravljenja v bolnišnicah za duševne bolezni, vendar se nekatere tovrstne bolezni "držijo' v nekaterih družinah. Vedenje o preteklosti lahko pomaga pri diagnozi in zdravljenju v sedanjosti.
  • Kolikokrat so bile prednice noseče in s kakšnim rezultatom? Tudi to je občutljivo področje, močno podvrženo prikrivanju in potvarjanju dejstev. Tudi nosečniške težave so lahko dedno prisotne. Važne so tudi informacije o porodnih defektih ali visoki smrtnosti novorojenčkov.
  • Kakšna je bila oseba po zunanjem izgledu? Fizične značilnosti so lahko pomembne. "Močne" osebe imajo pogosto visok holesterol, suhci z visokim holesterolom kažejo na genetski defekt (družinska hyperholesterolemija). Po drugi strani je možna dedna srčna bolezen, če je bil sorodnik čil in v formi, pa kljub temu zbolel za srčno boleznijo.
  • Kje je oseba živela in delala? Krivda za slabše zdravstveno stanje in bolezen je lahko posledica izpostavljenosti, ki jo predstavlja poklic ali okolje, ne dedovanje.

Tako svetujeta Carol Krause v svoji knjigi How healthy is your family tree in Allison Adato v omenjenem članku v Lifu. Kogar stvar resneje zanima, bo prebral članek ali celo knjigo. Možnosti genetske diagnostike so dostopne tudi v Sloveniji na oddelku za genetiko v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani.

Gotovo pa je vsakdo ob branju gornjih vrstic pomislil na konkretne primere v lastnem sorodstvu ali na primere med znanci. Tudi Eva bi lahko pripovedovala o primerih iz svojega sorodstva, pa kaj, ko pa je vse to bolje držati zase.

Sicer pa so korenine Evinega drevesa po dosedanjih vedenjih videti kar zdrave. (Če se le ne bo spet od kod priplazila kača).

Peter Hawlina 1995

 

 

Main page Contacts Search Contacts Search