Slovensko rodoslovno društvo

Slovensko rodoslovno društvo združuje posameznike, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z rodoslovjem. Ustanovljeno je bilo leta 1994. S svojo dejavnostjo je preseglo ljubiteljsko raven dela, saj predstavlja osrednje in edino telo, ki pokriva področje rodoslovja v Sloveniji. V svojem skoraj dvajsetletnem delovanju je slovensko rodoslovje dvignilo na primerljivo svetovno raven v vseh oblikah. Uporabljamo v slovenski jezik preveden rodoslovni program, uveljavili so se rodoslovni standardi in kodeks rodoslovca. Tega nimajo vsi narodi, tudi nekateri večji ne. Prepoznavni smo v domovini in po svetu z intenzivnimi stiki s sorodnimi društvi in posamezniki.

Člani se sestajajmo vsaj dvakrat mesečno. Vsak mesec pripravimo tematski večer s povabljenim strokovnjakom, skoraj vsako leto tudi z gostom iz tujine. Izdajamo rodoslovni časopis Drevesa, katerega izmenjujemo s sorodnimi društvi in ga dostavljamo nekaterim največjim svetovnim knjižnicam. Prirejamo predavanja, tečaje, razstave, konference. Prisotni smo v medijih. Izdali smo rodoslovni priročnik, ki je izšel tudi v hrvaškem prevodu. Med vidnejše rezultate našega dela uvrščamo mednarodne rodoslovne konference. Med temi izstopajo do zdaj dve, kateri smo organizirali in izvedli z ameriškimi kolegi. Letos bo Slovenijo tretjič obiskalo okrog 50 Američanov, ki raziskujejo svoje slovensko poreklo.

Te konference so samo najbolj viden rezultat našega mednarodnega sodelovanja. Veliko večja, čeprav ne tako očitna, je naša povezanost s posamezniki, ki potrebujejo strokovno pomoč. Ko takim najdemo izvor njihovih prednikov, jim s tem pripravimo teren za osebni obisk z določenim ciljem. Med najbolj znanimi primeri je letalski konstruktor Joseph Sutter, astronavtka Sunita Williams, senator Tom Harkin in množica manj znanih posameznikov, ki sami ali z družino tudi večkrat obiščejo Slovenijo.

Po osebnih obiskih in stikih z društvi v tujini, od tega trikrat v ZDA, smo se prepričali, da je ravno rodoslovje tisto področje, ki današnjo generacijo potomcev slovenskih izseljencev najmočneje druži. Rodoslovje je nova oblika povezovanja v obdobju, ko upada zanimanje za folklorne, kulturne in umetniške prireditve. Zaradi zanimanja za našo rodoslovno razstavo, smo pripravili še ameriško, ki je bila leta 2010 razstavljena v Slovenskem domu v Clevelandu.

Poleg rodoslovja se posvečamo tudi področjem, s katerimi je rodoslovje povezano. Med temi smo največ naredili na področju grboslovja, ki je v Sloveniji sramotno zapostavljeno, nerazumljeno in popačeno. Med področji, ki se tesno povezuje z rodoslovjem, je genetika. Tudi na tem področju smo v absolutnem, še toliko bolj pa v relativnem merilu, močno presegli mnogo večje narode.

Društvo ne dobiva družbene podpore. Vse finančne potrebe krijemo s članarino. Največji del stroškov predstavlja izdajanje časopisa Drevesa. Vse delo opravljamo volontersko.

Main page Contacts Search Contacts Search