prva02

Domov

Župnija Sora ob terezijanskem popisu prebivalstva sredi 18. stoletja

Župnija Sora ob terezijanskem popisu prebivalstva sredi 18. stoletja

Jurij šilc

Marija Terezija je 13. oktobra 1753 izdala reskript, ki je za avstrijske dežele odrejal, naj župniki  svojim ordinarijem takoj pošljejo sezname vseh svojih župljanov, medtem ko naj ordinariji posredujejo podatke deželnim vladam in te naprej na dvor. S tem je državna uprava pridobila podrobnejši pregled o prebivalstvu, obenem pa potrebne podatke za reforme, ki jih je pripravljala vladarica.

V župniji Sora je 1754 župnik Boštjan Pogačar pripravil »popis duš po pripadnosti gospostvom, imenih in starosti v posameznih vaseh župnije Sora na Kranjskem v ljubljanski škofiji«, ki ga danes hrani Kapiteljski arhiv v Ljubljani (NŠAL, KAL 116/7). Transkribiran in poenoten popis je predstavljen v nadaljevanju.

 

Župnija Sora na Kranjskem

Dol (Doll)                                                                                                               Skupaj 64 duš

Podložniki samostana klaris v Škofji Loki

$1      Kmet Tomaž Žerovnik 40, žena Ana 37, otroci Tomaž 25, Urban 18 in Marjeta 15, pastirica Urša 10.

$1      Kmet Janez Štrekelj 50, žena Marina 40, otroci Peter 18, Matej 15, Mina 13 in Jera 6, dekla Mina 15. Gostači: Tomaž Jesenko 40, žena Urša 35, hčeri Mina 8 in Helena 1.

$1      Ovdovela kmetica Marina Podviz 60, otroka Luka 27 in Špela 25, pastir Jakob 8 in berač Lovrenc Podviz 50.

$1      Kmet Jurij Tehovnik 70, žena Urša 60, Uršina sestra Katarina 62, Jurijev sin Tomaž 27, žena Barbara 25 in sin Franc 1, Tomažev brat Jernej 20 in sestri Helena 24 in Mica 22 ter pastirica Helena 10. Gostači v njihovi kajži: Peter Kavčič 27, žena Helena 22, hčeri Helena 3 in Neža 1, vdova Jera 50 in njena hči Špela 27.

$1      Kmet Jurij Štrekelj 37, žena Neža 28, sin Blaž 5, Jurijeva mati Urša 60, samski brat Gašper 35, dekla Helena 21 in pastirica Mina 15. Gostači: Blaž Bilban 36, žena Marina 37, hčerki dvojčici Eva in Neža 6.

Podložniki župnišča v Sori

$1      Kmet Miha Jamnik 28, žena Mina 25 in sin Jernej 1, hlapec Matej 23, dekli Urša 17 in Helena 15 ter pastirica Mina 10.

Podložniki podružnične cerkve sv. Mihaela v Dolu

$1      Kajžar Jakob Škerl 40, žena Maruša 30 in sin Primož 6.

$1      Mežnar Jurij Štrekelj 40, žena Urša 30, hčeri Neža 9 in Mina 7. Gostačica Katarina Smole 60.

Draga (Draga)                                                                                                     Skupaj 120 duš

Podložniki župnišča v Stari Loki

$1      Kmet Luka Šinig 52, žena Lucija 45, otroci Simon 20, Jernej 18, Mina 16, Magdalena 14 in Lovrenc 12. Gostači:Jakob Bohinc 35, žena Špela 30, otroka Jera 6 in Matej 4, vdova Marina Bohinc 50 in hči Urša 20.

$1      Kmet Tomaž Podviz 40, žena Helena 35, otroci Matej 15, Jera 14, Mina 12, Helena 11, Mica 8, Špela 6, Marko 4, Miha 2 in Jože 1. Gostači: Urban Jelen 50, hčer Špela 20 in mož Miha 30.

$1      Kmet Gregor Lušina 50, žena Agata 35, otroci Nikolaj 19, Katarina 13, Jernej 10, Mina 7, Tomaž 4, Špela 4 in Janez 2, hišna dekla Marjeta 20.

$1      Kmet Matija Rozman 50, žena Helena 30, otroci Jurij 16, Gregor 14, Helena 13, Luka 12, Simon 10, Urban 8 in Jože 6, svak Primož 50 in dekla Marjeta 40. Gostači: Anton Gaber 30, žena Marina 30, otroka Jurij 6 in Špela 4.

$1      Kmet Urban Gaber 40, žena Helena 28, otroci Gašper 16, Urban 14, Eva 12, Marina 10, Jurij 9, Maruša 8 in Jernej 6. Gostači: Andrej Kokalj 40 in otroka Marina 18 in Tomaž 7, Miha Dolhar 20 in žena Neža 17.

$1      Kmet Tomaž Štrekelj 49, žena Marina 47, hčer Helena 16 in mož Urban Jenko 20, dekla Maruša 17 in pastir Gašper 10.

Podložniki župnijske cerkve sv. Štefana v Sori

$1      Kmet Martin Šnajder 20, žena Jera 18, hči Neža 1, Jerina mati Urša Jamnik in sestri Urša 20 ter Mina 14, hlapec Miha 17 in pastirica Urša 10. Gostači: Anton Tomec 28, žena Neža 20 in hčer Špela 4, Valentin Šintovec 28, žena Urša 24, otroka Jera 6 in Anton 4.

Podložniki ljubljanskega škofijskega gospostva Goričane

$1      Kmet Pavel Kušar 45, žena Neža 40, otroka Janez 17 in Mina 8, dekli Neža 16 in Jera 15 ter pastirica Eva 10. Gostači: Simon Smovc 40, žena Marina 35, otroci Jernej 15, Andrej 10 in Mina 5.

$1      Kajžar Valentin Košenina 35, žena Mina 26, otroka Štefan 6 in Mina 1.

$1      Kajžar Matej Bohinc 30, žena Špela 20 in hči Urša 3, Matejeva mati Špela 50 in sestra Helena 25.

$1      Kajžar Luka Podviz 36, žena Marija 34, otroci Urša 17, Primož 16, Špela 6, Jera 5, Neža 3 in Anton 1.

$1      Kajžar Valentin Kopač 24, žena Katarina 22, sin Gregor 2 in brat Katarininega očeta Gašper Smovc 64.

Goričane (Görtschach)                                                                                        Skupaj 165 duš

Grad Goričane

$1      Oskrbnik Janez Jakob Duševec 30, žena Ana Marija 24, ribič Gregor Marn 30, žena Mina 24, uradnik Gregor Tomažin 40, žena Jera 38 in hčer Helena 9, hlapec Gašper Dobnikar 35, žena Špela 26, sinova Jakob 4 in Martin 1, hlapec Jakob 20, čuvaj Marko 38, žena Mina 25, otroci Mina 10, Mica 2 in Janez 1, majerica Marjeta 20 in dekli Katarina 17 in Špela 15.

Podložniki ljubljanskega škofijskega gospostva Goričane

$1      Samski kmet Pavel Luštrek 22, mati Marina 60, sestra Jera 18, hlapec Jernej 14 in pastirica Mina 12.

$1      Kmet Gregor Košenina 25, žena Mina 18, otroci Urša 7, Jakob 6, Helena 3, Janez 1, Gregorjev brat Luka 18, sestra Mina 12 in dekla Mina 18. Gostačica Urša N. 18.

$1      Kajžar Boštjan Košenina 48, žena Helena 35 in sin Ahac 10 ter Helenin brat Luka 26.

$1      Kajžar Andrej Šuštaršič 39, žena Špela 60, sin Janez 18 in Andrejeva sestra Mina 63.

$1      Kajžar Jurij Luštrek 30, žena Mina 28, otroci Jera 6, dvojčka Valentin in Doroteja 4. Gostača Pavel Košenina 30 in Maruša 20.

$1      Kajžar Andrej Čertanec 40, žena Helena 40, otroci Luka 22, Mina 18, Matija 16 in Gregor 14.

$1      Kajžar Martin Klobavs 40, žena Helena 30, otroci Jernej 12, Mina 8, Simon 4 in Franc 2. Martinova mati Marina 60.

$1      Kajžar Janez Eterbergar 40, žena Doroteja 30, otroci Mina 17, Urban 10, Marjeta 4 in Primož 3, Janezova mati Marjeta 70, dekla Neža 15. Gostači: Anton Glajc 50, žena Špela 40, otroci Anton 12, Maruša 8 in Urban 6, Martin Čertanec 30, žena Jera 30, sinova Jakob 5 in Lovrenc 1, Valentin Mravlje 25.

$1      Kajžar Matija Glajc 40, žena Neža 32, sinova Luka 14 in Matej 9. Gostač Valentin Tehovnik 50.

$1      Ovdovela kajžarica Špela Orel 46 in sinova Matej 17 ter Jakob 14.

$1      Kajžar in kovač Jože Kopač 54, žena Maruša 40, hlapca Jože 20 in Gregor 18, hišna dekla Helena 18 in pastirica Uršula 12.

$1      Ovdovela kajžarica Špela Srov 50, otroci Neža 25, Valentin 19, Jera 18 in Urša 4, pastir Gregor 7.

$1      Kajžar Jakob Štupnikar 24, žena Urša 24 in hčer Urša 4, Uršin oče Tomaž 50 in pastir Gregor 7.

$1      Kajžar Miha Gaber 40, žena Neža 30 in sin Jakob 3. Gostača Peter Pogovec 25 in žena Mina 20.

$1      Kajžar Jurij Štupnikar 26, žena Mina 24 in hčer Urša 2, Minina mati Špela 50, pastirica Špela 8.

$1      Kajžar Lovrenc Sitar 50 in žena Urša 50. Gostačici Katarina Koštov 35 in Neža Kramar 50.

$1      Kajžar Gregor Srov 40, žena Jera 43, sinova Jurij 20 in Janez 18. Gostačica Marina Videš 50.

$1      Kajžar Martin Porenta 40, žena Marina 43, sinovi Urban 22, Jernej 7 in Gregor 4. Gostačica Ana Porenta 90.

$1      Kajžar Urban Kopač 40, žena Marina 40, hčere Maruša 12, Špela 6 in Marjeta 2.

$1      Kajžar Tilen Orel 40, žena Špela 30 in hčer Mina 9.

$1      Mlinar Urban Pogovec 60, žena Špela 50, hčeri Barbara 30 in Mina 20, hlapec Janez 18.

$1      Kajžar Pavel Golar 40, žena Marjeta 25, otroci Urban 9, Mina 6, Mica 4 in Urša 2, berač Jernej Jurina 70 in žena Neža 50.

$1      Kajžar Gregor Gale 40, žena Marina 35, otroci Maruša 15, Lovrenc 12 in Mica 5. Gostača Boštjan Košenina 30 in žena Urša 28.

$1      Kajžar Urban Jereb 50, žena Jera 50, otroci Martin 20, Helena 18, Andrej 15 in Matej 10.

Gosteče (Gostezh)                                                                                                  Skupaj 95 duš

Podložniki freisinškega škofijskega gospostva Škofja Loka

$1      Kmet Tomaž Plešec 40, žena Ana 40, hčere Jera 12, Mina 4 in Mica 1, hlapec Matej 20, dekla Katarina 20 in pastirica Urša 16. Gostači: Martin Polanc 40, žena Špela 40 in hčer Helena 6.

$1      Samski kmet Jernej Kalan 29, mati Katarina 73, brata Andrej 42 in Štefan 35, sestri Marjeta 31 in Helena 27, pastirica Mina 20.

$1      Kmet Jurij Proj 54, žena Ana 40, hlapec Jožef 25, dekli Mina 24 in Maruša 20, pastir Anton 10 in pastirica Špela 8.

$1      Kmet Martin Golar 30, žena Urša 22, otroka Anton 2 in Mina 1, hlapec Miha 20, dekli Mica 20 in Agata 17, pastir Luka 15 in pestunja Mina 11.

$1      Ovdovela kmetica Terezija Lušina 35, sinovi Jakob 16, Franc 9, Andrej 4, hlapec Andrej 22, dekli Urša 22 in Mica 19 ter pastirica Maruša 18. V hiši župnijskega grunta so gostači: Boštjan Tomel 45, žena Marjeta 40 in sin Urban 1, vdova Špela Košenina 60 in sin Primož 20, Urša N. 45 in sin Jakob 5.

$1      Kmet Pavel Košenina 25, žena Mina 22, sin Valentin 2, Pavlov brat Jakob 22 in pastir Matej 8.

$1      Kmet Luka Polanc 40, žena Neža 27, hčere Mina 7, Neža 5, Marjeta 2 in Mica 1, hlapec Simon 20, dekli Magdalena 16 in Helena 15, pestunja Mina 13, pastir Primož 12. Gostači: Jože Kumšel 40, žena Marjeta 35, otroci Jakob 17, Katarina 15 in Anton 10.

$1      Kajžar Gašper Štrekelj 27, žena Špela 26, otroka Boštjan 3 in Mina 2, Gašperjeva mati Helena 56.

$1      Kajžar Matej Prevodnik 40, žena Mica 28, otroci Gašper 6, Jernej 2 in Mina 1. Gostačica Neža Hebam 90.

Podložniki župnijske cerkve sv. Jurija v Stari Loki

$1      Kmet Primož Jamnik 50, žena Neža 40, otroci Urban 20, Luka 17, Mina 15, dvojčka Valentin in Jera 10 ter Mica 4.

Podložniki podružnične cerkve sv. Andreja v Gostečah

$1      Mežnar Matej Gaber 59, žena Marjeta 46, otroci Jurij 18, Eva 17, Andrej 16 in Mina 12.

Ladja (Ladia)                                                                                                         Skupaj 48 duš

Podložniki župnišča v Sori

$1      Ovdovela kmetica Marina Kopač 40, sinova Štefan 26 in Simon 24, hišna dekla Mina 20, pastirica Helena 14. Gostači: Martin Čarman 40 in žena Eva 40, Martin Šuštarček 30, žena Maruša 30 in sin Matej 15.

$1      Kajžar Matija Kopač 48, žena Katarina 50 in sin Lovrenc 20.

$1      Kmet Anton Hafner 30, žena Maruša 35, otroci Magdalena 16, Jernej 15, Mina 11, Mica 9, Maruša 6 in Urban 4.

$1      Kajžar Jurij Marn 30, žena Lucija 24 in hčer Mina 2, pastirica Helena 8. Gostačica Maruša 50.

Podložniki ljubljanskega škofijskega gospostva Goričane

$1      Kmet Andrej Kopač 40, žena Mina 25, otroci Tilen 8, Martin 5, dvojčka Boštjan in Neža 1, Minin brat Gregor 20. Gostačici vdova Špela 40 in hčer Helena 4.

$1      Kmet Jurij Jenko 40, žena Neža 30, otroci Štefan 10, Matej 8, Janez 6 in Katarina 4, Nežina mati Neža 60.

Podložniki podružnične cerkve sv. Petra na Ladji

$1      Mežnar Miha Rakar 52, žena Maruša 30, otroci Jurij 15, Helena 13 in Jernej 7. Gostačica Urša N. 50.

Medvode (Zwischenwässern)                                                                                Skupaj 88 duš

Podložniki ljubljanskega škofijskega gospostva Goričane

$1      Kmet Anton Trebar 60, žena Marija 50, otroci Mica 8, Jakob 6 in Helena 2, hlapec Martin 30.

$1      Kajžar Miha Guzi 40, žena Mina 34, otroka Neža 15 in Jože 12, kovač Jurij N. 25, njegov brat Janez 16, hlapci Valentin 25, Matej 23, Miha 22 in Martin 19, dekle Lucija 27, Jera 18 in Helena 16, pastirica Mina 13. Gostači: Tomaž Klemenčič 50, žena Neža 40, hčere Eva 20, Ana 5 in Marjeta 3, Maruša N. 50.

$1      Ovdoveli kajžar Jurij Zupan 30, otroka Matej 9 in Mica 7, nečakinja Jera 14, hlapca Gregor 19 in Primož 16, dekli Helena 18 in Helena 16, pastirica Urša 12.

$1      Kajžar Matej Kavčič 44, žena Helena 40, otroci Katarina 16, Urša 13, Anton 10, Mica 8 in Jože 6. Gostač Jakob Podviz 50.

$1      V kranjski hiši so gostači: pisar Andrej Rozman 30, žena Terezija 28 in sin Ignac 2, Janez Pretner 30 in žena Helena 20, Luka Dornik 50, žena Marina 54 in hčer Neža 20.

Podložniki deželnih stanov

$1      Kmet Peter Kavčič 24, žena Mina 18, Petrova mati Barbara 46, hlapec Jakob 19, dekla Špela 20 in pastirica Ana 12.

Podložniki gospostva Smlednik

$1      Kajžar Jernej Jarc 24 in žena Marjeta 20, Jernejeva ovdovela mati Jera 50, brata Gregor 18 in Janez 16, hlapca Anton 40 in Lovrenc 24, dekli Marjeta 20 in Maruša 16, pastirica Maruša 10. Gostači: Luka Bohinc 25, žena Mina 23, sinova Jernej 3 in Simon 1, pestunja Lucija 8, Jera N. 8.

Podložniki podružnične cerkve sv. Nikolaja na Jeprci

$1      V kajži so gostači: Urban Petrovc 35, žena Eva 30, otroci Blaž 9, Mina 6 in Špela 2 ter Lovrenc Kozjek 45.

Podložniki podružnične cerkve sv. Janeza Krstnika v Preski

$1      Kajžar Lovrenc Žlebnik 50, žena Jera 34, otroci Janez 15, Helena 13, Mica 12 in Mina 3, hlapec Blaž 20, dekli Helena 20 in Špela 16.

Osolnik (Ossounegg) z okolico                                                                             Skupaj 66 duš

Podložniki freisinškega škofijskega gospostva Škofja Loka

$1      Ovdoveli kmet Jože Čarman 60, otroci Marko 20, Janez 14, Jera 13, Tomaž 8 in Špela 7, dekla Maruša 20 in pastir Martin 7.

$1      Kmet Gašper Čarman 50, žena Jera 44, sinova Jože 16 in Primož 12, Gašperjev brat Nikolaj 40, sestra Marina 30, dekla Helena 15 in pastir Jurij 8.

$1      Kmet Matija Čarman 30, žena Jera 25, otroci Tomaž 13, Mina 10, Luka 7 in Mica 4, pastirica Mica 6.

Podložniki ljubljanskega škofijskega gospostva Goričane

$1      Kajžar Blaž Gantar 30, žena Katarina 30, Blaževa mati Maruša 50, pastirja Jurij 13 in Anton 11. Gostači: Jurij Čarman 40, žena Mina 30, hčere Urša 10, Špela 8 in Mina 6.

$1      Kajžar Andrej Srov 20 in žena Neža 17, dekla Neža 12. Gostači: Gašper Srov 30, žena Urša 28, otroka Jurij 4 in Marjeta 2.

Podložniki gospostva Fužine

$1      Kmet Miha Govekar 39, žena Helena 39, otroci Nikolaj 16, Janez 14, Mica 12 in Urša 6.

$1      Kmet Martin Dernovšek 40, žena Marina 30, otroci Jera 16, Mina 14, Urša 9, Primož 6 in Matija 3.

$1      Kajžar Ožbolt Burnik 30, žena Marjeta 30, otroka Valentin 6 in Jera 4, dekla Neža 18.

Podložniki Raspovega benefija v Kamniku

$1      Kmet Matija Bukovec 40, žena Maruša 26, sinova Jurij 7 in Jakob 4, dekla Agata 17 in pastirica Marina 8. Gostača Jakob Čarman 20 in brat Urban 15.

Preska (Preiska)                                                                                                  Skupaj 166 duš

Podložniki ljubljanskega škofijskega gospostva Goričane

$1      Kmet Martin Sever 55, žena Jera 53, hčeri Jera 15 in Špela 8, hlapec Gregor 17, dekla Mina 23. Gostači: Jurij Dolinar 60, žena Jera 40, otroci Jera 10, Jurij 3 in Anton 1, vdova Urša 40, Helena N. 30.

$1      Kmet Tomaž Kopač 40 in žena Mina 40, dekla Marina 23 in pastirica Ana 15. Gostači: Jurij Kopač 40, žena Mina 40 in sin Matej 10, Jože Kopač 25 in žena Jera 24, Jera 50.

$1      Kajžar Valentin Bertoncelj 40, žena Špela 22, otroci Jera 15, Urban 14, Jurij 12, Mina 5, Primož 3, Anton 2 in Marko 1.

$1      Kajžar Janez Bučan 50, žena Maruša 30, otroci Matej 7, Jakob 4 in Pavel 2. Gostačici Marina 60 in Maruša 40.

$1      Kmet Jakob Cvajnar 22, žena Mina 26, otroka Matija 6 in Mina 1, hlapec Urban 20, dekla Špela 20, pastirica Špela 12. Gostači: Jurij Kopač 35, žena Maruša 35 in sin Valentin 5.

$1      Kmet Luka Kos 32, žena Maruša 27, otroci Luka 8, Helena 6, Mina 4, Marjeta 2 in Polona 1, hlapec Tomaž 15, dekli Maruša 20 in Urša 15. V kajži so gostači: Martin Kopač 40, žena Magdalena 35, otroci Valentin 12, Mina 7, Neža 5 in Urša 2, Gašper Kos 40, žena Špela 40, otroka Matija 8 in Mina 6.

$1      Kmet Jakob Bojt 34, žena Marjeta 23, hčeri Neža 3 in Urša 1, Jakobov oče Urban 60, brata Gašper 40 in Urban 26 ter sestra Neža 20, dekli Špela 18 in Neža 17. V kajži so gostači: Štefan Bertoncelj 34, žena Helena 30 in sinova Andrej 6 in Primož 1, Luka Bučan 45, žena Jera 30, otroci Jera 8, Tomaž 7 in Urša 1, Katarina N. 60.

$1      Kmet Jernej Jarc 40, žena Mina 30, otroci Helena 16, Andrej 15, Mina 13, Lucija 10, Peter 7 in Maruša 2. Gostača Jakob Jarc 60 in žena Jera 70.

$1      Kmet Tomaž Jamnik 22, žena Mina 21, otroka Neža 3 in Nikolaj 1, ovdoveli Minin oče Jurij Burgar 60, hlapec Matija 17, dekli Barbara 18 in Mina 15, pestunja Maruša 25. V kajži so gostači: Jernej Bradaček 40, žena Maruša 40 in hčer Neža 2, Jernejev oče Jurij 60, Jernej Žlebnik 40, žena Maruša 45 in hčer Neža 6.

$1      Kmet Jurij Srov 56, žena Helena 40, otroci Matej 18, Špela 15 in Eva 13.

$1      Kmet Martin Cvajnar 49, žena Jera 49, otroci Lovrenc 25, Mina 18, Špela 16, Martin 15, Jože 9, Valentin 7 in Helena 4. V kajži so gostači: Jernej Podobnikar 30, žena Neža 28, otroci Gregor 9, Martin 7, Lovrenc 3 in Helena 2, Andrej Potočnik 40, žena Helena 28, hčere Helena 8, Mica 4 in Mina 1, Urša N. 28.

$1      V Martanovi kajži so gostači: Jože Srov 40, žena Mina 35, hčere Barbara 7, Mina 4 in Helena 2, Jakob Kos 30, žena Marjeta 25, otroka Mina 6 in Lovrenc 1.

$1      V Terbarjevi kajži so gostači: Matej Kopač 35, žena Helena 30, otroci Primož 15, Pavel 6, Mina 5 in Jernej 2, Miha Luštrek 45, žena Jera 45 in sin Matej 10, pastir Tomaž Burgar 50.

Podložniki podružnične cerkve sv. Janeza Krstnika v Preski

$1      Mežnar Janez Triler 50, žena Barbara 40, otroci Peter 22, Valentin 18, Mina 15 in Lovrenc 12.

Pungert (Baumgarten)                                                                                         Skupaj 106 duš

Podložniki freisinškega škofijskega gospostva Škofja Loka

$1      Kmet Anton Hostnik 38, žena Jera 35, otroci Valentin 11, Špela 8 in Anton 2, Antonova sestra Helena 28, hlapec Jakob 22, dekli Marina 23 in Mina 20. Gostača Matija Kavčič 60 in žena Marija 52.

$1      Kmet Luka Jarc 27, ovdovela mati Maruša 51, sestra Helena 20, brat Janez 16, hlapec Pavel 30, dekla Maruša 20. Gostači: Primož Trbojec 27, Lenart Mohorčič 46 z ženo Marjeto 47 in sinovoma Lukom 8 in Matejem 6 ter Helena Koprivec 20.

$1      Kmet Janez Hostnik 50, žena Urša 50, otroci Valentin 25, Janez 18, Mina 16 in Jera 13. Gostači: Lovrenc Sušnik 21, Tomaž Sušnik 27 z ženo Nežo 42, Valentin Mezek 50, Urban Košenina 15, Gregor Rešen 19 z materjo Heleno 51 in Tomaž Kalan 50.

$1      Kmet Matija Štrekelj 50, žena Jera 50, otroci Lovrenc 22, Gregor 18, Barbara 16, Špela 14, Helena 12, Mina 10 in Maruša 6.

$1      Kmet Simon Polanc 79, žena Katarina 61, otroci Franc 36, Jakob 25 in Andrej 20, dekli Mina 25 in Jera 18.

$1      Kmet Janez Dolinar 69, žena Špela 60, otroci Jurij 22, Mina 18 in Marjeta 15, pastir Jože 14.

$1      Kmet Luka Hostnik 48, žena Špela 27, otroci Andrej 10, Jera 6, Boštjan 3 in Mica 1, hlapec Jakob 21 in dekla Urša 22. Gostačica Barbara Štrekelj 20.

$1      Kmet Matija Šinig 30, žena Urša 24 in sin Urban 1, Uršin oče Jurij Kreh 65 in mati Špela 66, hlapec Andrej 25, hišna dekla Maruša 30 in dekla Mina 35. Gostači: Janez Podoben 40 z ženo Jero 50, Tomaž Polanc 40, žena Maruša 30, hčere Marina 7, Maruša 5 in Jera 3.

$1      Kmet Gregor Gaber 30, žena Špela 27, otroci Urša 5, Janez 2 in Miha 1, hlapec Simon 25, dekla Marjeta 20 in pastirica Magdalena 12.

$1      Kajžar Jakob Norigoj 50, žena Eva 39, otroci Tomaž 10, Anton 8 in Jera 3.

$1      Kajžar Miha Koprivec 35, žena Lucija 29, otroci Matija 8, Marija 3 in Agata 2. Gostači: Urban Prevodnik 50, žena Helena 48, otroka Jurij 7 in Marija 3, Marina Toni 70.

Sora (Zäyer)                                                                                                         Skupaj 258 duš

Župnišče

$1      Župnik Boštjan Pogačar 62, kaplan Frančišek Benegalia 40, subsidiar Tomaž Baloh 32, kuharica Špela Kramar 54, glavni hlapec Anton 27, hlapec Gregor 30, glavna dekla Mina 47, dekla Urša 30 in pastirica Mina 20.

Podložniki Raspovega benefija v Kamniku

$1      Kmet Jože Plešec 30, žena Jera 27, otroci Andrej 13, Urban 9, Valentin 6, Mina 5 in Urša 1, hlapec Lovrenc 20, dekla Marjeta 19 in pastirica Marjeta 10. Gostačica Marina Maček 30.

$1      Kmet Jakob Štirn 56, žena Marina 54, sin Tomaž 32 z ženo Mino 22, Jakobov sin Janez 12, dekla Mina 22 in pastirica Jera 9. V kajži so gostači: Jože Špeh 40, žena Jera 36, otroci Mina 7, Jurij 3 in Valentin 1, Miha Modrijan 40, žena Jera 30 in hčer Jera 3.

$1      Ovdoveli kmet Matija Dolinar 56, otroci Gregor 26, Andrej 24, Katarina 20 in Mina 18, dekla Špela 15 in pastirica Mina 9.

$1      Kajžar Jernej Gale 36, žena Urša 37, otroka Matej 9 in Maruša 6.

Podložniki župnišča v Sori

$1      Kmet Tomaž Kušar 45, žena Magdalena 35, otroci Jernej 16, Neža 14, Urša 11, Mina 9, Janez 7 in Matej 1 ter dekla Helena 22.

$1      Ovdovela kajžarica Špela Kopač 40, otroci Urša 25, Helena 20, Maruša 18 in Lovrenc 10. Gostači: Simon Dernovšek 40, žena Magdalena 40 in hčer Mina 18, Urban Klemenčič 35 in žena Mina 28, Valentin Pintar 26 in žena Mina 30, Neža Jurman 60.

$1      Kajžar Matej Knific 50, žena Jera 30, otroci Urša 9, Jakob 5 in Mina 2, Jerin oče Jože Sušnik 60 in mati Urša 50 ter sestra Neža 28. Gostača: Martin Kos 50 in žena Urša 46.

$1      Kajžar Andrej Orel 50, žena Urša 47, otroci Janez 20, Magdalena 16, Jakob 10 in Urša 7. Gostačica Marjeta Nater 23

Podložniki župnijske cerkve sv. Štefana v Sori

$1      Kmet Jože Plešec 32, žena Marina 28, otroci Anton 5, Mica 3 in Helena 1, Jožetova ovdovela mati Helena 50, hlapec Matej 15, hišna dekla Polona 18 in pastirica Mina 12. Gostači: Miha Plešec 50, žena Marjeta 40, otroka Jera 8 in Jakob 6.

$1      Mežnar Marko Tehovnik 47, žena Maruša 33, otroci Jože 14, Špela 11, Jera 8 in Mica 6. Gostačica Urša Čarman 50.

Podložniki gospostva Brdo pri Lukovici

$1      Kajžar Jakob Križaj 40, žena Marina 45, otroka Blaž 16 in Jera 14, Marinina sestra Marjeta 40.

$1      Kajžar Matej Starman 40, žena Helena 25, otroci Matej 13, Mina 5, Barbara 2 in Mica 1.

Podložniki župnišča v Stari Loki

$1      Kmet Blaž Ambrožič 50, žena Mina 30, otroci Tomaž 13, Jernej 9, Štefan 7, Špela 5 in Valentin 2, hlapec Miha 50. Gostač Valentin Lončar 70. V kajži so gostači: Jože Dolinar 70, žena Marina 50 in hčer Špela 20, vdova Maruša Luštrek 60, Luka Klemenčič 30 in žena Maruša 25.

$1      Ovdoveli kajžar in mlinar Jože Plešec 60, sin Jakob 30 z ženo Magdaleno 21 in hčerjo Špelo 1, Jožetov sin Jurij 22 in hčeri Neža 32 ter Mina. Gostačica Helena Krušec 40.

$1      Kajžar Lovrenc Krmelj 40, žena Mina 40, otroci Lovrenc 20, Jera 18 in Jernej 10. Gostači: Jurij Kramar 42, žena Maruša 35, otroci Valentin 8, Mina 3 in Neža 2, Urša N. 35.

$1      Kmet Luka Dolinar 48, žena Helena 30, otroci Jurij 12, Mina 6, Neža 4 in Marko 3, hlapec Anton 20 in dekla Helena 20. Gostači: vdova Špela Štrekelj 30, hčeri Špela 6 in Mina 4.

$1      Kajžar Matija Dolinar 40, žena Mina 30, sinova Jože 5 in Gašper 2. Gostači: Valentin Pohleven 30, žena Katarina 30, otroci Simon 6, Mina 4, Karel 3 in Martin 2.

Podložniki gospostva Radovljica

$1      Kajžar Matej Berdnik 25, žena Mina 24 in hčer Mina 2, Matejeva mati Magdalena 50. Gostačica Eva Podviz 53.

Podložniki samostana klaris v Škofji Loki

$1      Kmet Lovrenc Hostnik 47, žena Marija 45, otroci Jera 14, Mina 9, Jakob 7 in Marjeta 3, hlapec Janez 18, dekla Mina 16. Gostači: Jakob Krmelj 52, žena Maruša 49 in hčer Jera 19, vdovec Adam Kozjek 40 in hčeri Mina 7 in Magdalena 4.

$1      Kmet Matija Kopač 50 in žena Mina 27, Matijeva sestra Helena 53, hlapec Jože 21, dekli Mina 21 in Neža 13 ter pastirica Mina 10.

$1      Kajžar Urban Štrekelj 70 in žena Urša 80. Gostačici: Jera N. 40 in Mina N. 30.

Podložniki ljubljanskega mestnega špitala

$1      Kmet Jurij Kos 64, žena Marina 60, otroci Simon 30, Jurij 26, Anton 25 z ženo Mico 24, Špela 19 in Urban 16 ter pastirica Jera 15.

Podložniki ljubljanskega škofijskega gospostva Goričane

$1      Kajžar Luka Bertoncelj 48, žena Mina 45, sinovi Gregor 20, Simon 10 in Urban 7. Gostači: Blaž Peternel 30, žena Helena 30 in sin Jakob 1, Simon Jarc 26, žena Urša 24 in sin Andrej 1, Jera Jarc 22, Barbara Krmelj, vdova Jera Podviz 90.

$1      Kajžar in mlinar Tilen Žlebnik 30 in žena Urša 25, Tilnov brat Jernej 25 in sestre Špela 20, Mina 16 in Helena 13.

$1      Kajžar Miha Maček 28, žena Maruša 24 in sin Jakob 1, pastir Anton 6. Gostači: Matej Luštrek 62 in žena Eva 49, Luka Luštrek 26, Gregor 20, Mina 24, Maruša 15.

$1      Kajžar Urban Čertanec 32, žena Mina 33, sinova Jurij 7 in Andrej 1. Gostača Neža Jereb 30 in vdovec Jakob Kopač 80.

$1      Kajžar Miha Podviz 25, žena Mina 24, hči Jera 1, Mihov oče Jakob 50, mati Neža 49 in brat Jože 12.

$1      Kajžar Urban Luštrek 25, žena Neža 30, Urbanova mati Marjeta 50 in sestra Eva 30. Gostača Jernej Kos 50 in Helena 50.

Spodnja Senica (Spodna Seniza)                                                                           Skupaj 96 duš

Podložniki župnišča v Sori

$1      Kmet Jože Štrekelj 31, žena Mina 17 in hčer Jera 1, Minina mati Ana 40, sestra Marjana 8 in brat Martin 5, hlapec Urban 35.

$1      Ovdovela kajžarica Maruša Kristan 40, otroci Andrej 15, Mina 12, Jera 8 in Mica 5.

Podložniki freisinškega škofijskega gospostva Škofja Loka

$1      Kmet Martin Kristan 32, žena Ana 32, otroci Mina 16, Boštjan 12 in Magdalena 5.

$1      Kmet Jurij Čarman 30, žena Marina 30, otroci Ana 17, Marina 15, Jože 9, Jurij 5 in Urban 4, Martinova sestra Jera 60.

$1      Kmet Jože Košenina 30, žena Mina 25, otroci Jože 4, Primož 2 in Jera 1, Jožetova mati Marija 60, brata Urban 25 in Jurij 19, dekla Špela 15 in pastirica Jera 8.

$1      Kmet Jože Golob 60, žena Eva 60, otroci Jurij 26, Miha 24, Jakob 20 in Urša 18, pastirica Mina 10. Gostači: Matija Pukler 50, žena Helena 45 in sin Jurij 15.

$1      Kmet Jakob Košenina 30, žena Jera 25, otroci Primož 5, Štefan 4 in Helena 1, Jakobov brat Anton 32. Gostači: Matija Zupanc 40, žena Eva 40 in sin Jakob 9.

$1      Kmet Anton Kajžar 60, žena Maruša 60, otroka Jakob 22 in Urša 15, pastirica Mina 10. Gostači: Jože Kajžar 55, otroka Valentin 15 in Urša 14.

$1      Samski kmet Jernej Dernovšek 24, mati Marina 60, sestra Eva 20, brat Miha 14 in pastirica Helena 10.

$1      Kmet Jakob Veber 30, žena Eva 23, sinova Jurij 4 in Primož 1, Jakobov mati Maruša 60, Evine sestre Helena 18, Mica 12 in Jera 10, hlapec Janez 19. Gostača: Miha Košenina 40 in žena Helena 40.

$1      Kajžar Jurij Cerar 25, žena Katarina 30, pastir Gašper 10. Gostačica Neža N. 50.

$1      Kajžar Matija Žerovnik 53, žena Jera 40, sinova Jurij 20 in Blaž 18.

$1      Kajžar Urban Kopač 30, žena Špela 26, hčeri Mina 5 in Jera 3. Gostača: Jernej Kos 24 in žena Špela 20.

$1      Ovdoveli kajžar Jurij Pukler 65, hčer Mina 24, mož Urban Košenina 30, sin Andrej 4.

Studenčice (Studenzhizh), dolina Ločnice (Lozhniza) in Trnovec (Dernouz)   Skupaj 216 duš

Podložniki ljubljanskega škofijskega gospostva Goričane

$1      Kmet Jernej Bernard 60, žena Urša 50, otroci Matija 22, Tomaž 18 in Maruša 9, dekli Jera 30 in Maruša 21, pastir Matej 11 in beraček Jurij 4. Gostači: Blaž Verbek 25, žena Barbara 22 in hčer Helena 2, Simon Dobnikar 24, žena Špela 22 in sin Jože 1.

$1      Kmet Jurij Dernovšek 25, žena Maruša 28, otroci Mina 7, Jakob 5 in Barbara 1, hlapec Valentin 20, dekla Maruša 22 in pastir Jakob 15.

$1      Kmet Blaž Marn 40, žena Marina 21 in sin Urban 2, Blaževa stara mati Neža 70, hlapec Urban 17, dekla Barbara 17 in pastir Andrej 9.

$1      Samski kmet Adam Srov 25, brat Jakob 27, dekli Maruša 20 in Marjeta 18, pastir Jakob 12.

$1      Kmet Gašper Bernard 22, žena Helena 27, pastorek Andrej 13, otroci Helena 11, Martin 9, Matej 7 in Blaž 2, hlapca Jernej 18 in Primož 17, dekle Magdalena 20, Mina 13 in Maruša 9 ter pastir Jakob 14. V kajži so gostači: Miha Piš 40, žena Eva 30 in sinovi Matija 9, Janez 7 in Jurij 2, Matej Sova 20 in mati Maruša 40.

$1      Kmet Gregor Krmelj 60, žena Urša 60, otroci Matej 28, Gašper 16 in Neža 14, pastir Andrej 8. Gostača Jurij Potočnik 40 in žena Marina 40.

$1      Kmet Luka Srov 60, žena Jera 46 in hčer Maruša 4, hlapec Matija 18, dekla Mina 17 in pastir Tomaž 10.

$1      Kajžar Gregor Srov 50 z ženo Marušo 40 in hčerjo Marušo 20.

$1      Kajžar Luka Dernovšek 30, žena Špela 34, hčeri Jera 13 in Mina 11, hlapec Matija 17 in pastir Gašper 14.

$1      Kmet Jurij Dernovšek 23, žena Ana 24 in sin Jernej 3, Jurijeva mati Doroteja 40, sestra Mina 18, polsestra Maruša 8, hlapca Jurij 20 in Andrej 18, dekla Neža 14, pastirja Luka 12 in Bernard 12. Gostači: Jakob Dernovšek 50, žena Barbara 40 in hčer Mica 14, Štefan Glihar 24 in žena Mina 18.

$1      Kmet Jurij Kos 24, žena Katarina 20, Jurijeva mati Jera 44, Katarinine sestre Mina 17, Jera 12 in Helena 6, hlapca Jurij 17 in Matija 16 ter pastir Lovrenc 15.

$1      Kajžar Lovrenc Dernovšek 40, žena Katarina 24, sinova Jurij 6 in Matej 3, Urbanova mati Lucija 40, pastirica Urša 7.

$1      Kajžar Urban Dernovšek 40, žena Špela 36, otroci Martin 18, Gašper 17, Jera 14, Valentin 8 in Helena 4.

Podložniki gospostva Puštal

$1      Kmet Martin Omejc 38 in žena Maruša 22, Martinov oče Matija 60, brat Marko 18, sestre Barbara 24, Špela 20 in Lucija 14, hlapec Tomaž 17 in pastirica Špela 12.

$1      Kmet Urban Omejc 40, žena Maruša 25, otroci Helena 7, Anton 5, Matej 3 in Jera 2, hlapec Jernej 18, dekla Jera 13. Gostač Jurij Bitič 20.

$1      Kmet Jakob Bitič 24, žena Mina 21 in sin Gašper 4, dekla Jera 14. Gostač Gašper Ločnikar 60.

$1      Kmet Urban Ločnikar 40, žena Špela 30, otroci Urban 8, Špela 6 in Gregor 3, hlapec Jože 16 in dekla Mina 14.

Podložniki gospostva Češenik

$1      Kajžar Anton Kos 30, žena Marina 30, sinova Andrej 3 in Anton 3, Antonov oče Gregor 60 in mati Urša 60 ter sestra Helena 25.

Podložniki gospostva Hrib pri Preddvoru

$1      Kmet Jakob Čarman 40, žena Jera 36, otroci Marina 14, Valentin 9, Jera 6, Jože 4 in Urša 2. Gostači: Matija Polanc 30, žena Katarina 30 in hčer Urša 2, Tomaž Srov 40 in žena Jera 26.

$1      Kajžar Gregor Jošt 50, žena Jera 40, otroci Andrej 15, Doroteja 9, Neža 7, Urša 5 in Agata 2, Gregorjev brat Janez 20 in sestra Marina 30.

$1      Kajžar Florjan Justinčič 45, žena Špela 30, hčeri Mina 7 in Jera 4.

$1      Kmet Andrej Narobe 20, žena Helena 25, otroka Jernej 2 in Jera 1, Andrejev brat Anton 15, dekla Mina 16, pestunja Maruša 10 in pastir Jurij 10. Gostači: Martin Bogataj 60, žena Helena 50 in sin Andrej 18, Luka Justin 45, žena Špela 40, otroci Peter 3, Helena 2 in Mina 1.

Podložniki podružnične cerkve sv. Florijana v Tehovcu

$1      Kajžar Miha Porenta 20, žena Mina 26, otroci Neža 5, Maruša 3 in Urban 1, Mihova mati Marjeta 50, sestra Mina 30.

Podložniki gospostva Rocen

$1      Kmet Gregor Berdnik 55, žena Maruša 60, otroci Valentin 23, Jože 20, Špela 18, Ana 13, Mina 12, Simon 10, vnuka Martin 7 in Gregor 5.

$1      Kajžar Peter Berdnik 50, žena Maruša 30, sinovi Urban 18, Matej 8 in Gregor 3.

Svetje (Suetie)                                                                                                      Skupaj 135 duš

Podložniki freisinškega škofijskega gospostva Škofja Loka

$1      Kmet Urban Prevodnik 35, žena Jera 28, otroci Tilen 8, Špela 6 in Urša 1, hlapec Marko 18, dekla Jera 19. Gostači: Matija Dornik 60 in žena Agata 40, Janez Krušec 50.

$1      Kmet Jože Starman 60, žena Barbara 60, otroci Tilen 31, Martin 21 in Mina 18, dekla Mina 18 in pastirica Mica 13. Gostači: Valentin Kozjek 40, žena Urša 30, otroka Matija 7 in Mina 1, Uršina sestra Helena 35.

$1      Ovdoveli kmet Matija Habjan 60, hčer Mina 32 in sin Nikolaj 30.

$1      Kajžar Tomaž Kopač 40, žena Mina 30, otroci Jakob 16, Mina 10, Urša 5 in Mica 4.

Podložniki škofijske pristave v Ljubljani

$1      Kmet Matija Smovc 25, žena Helena 18, otroka Špela 2 in Franc 1, Matijev brat Gašper 15, dekla Jera 17, pastirica Helena 9 in pestunja Urša 7. Gostači: Matija Novak 30, žena Helena 18 in hčer Mina 2.

Podložniki samostana dominikank v Velesovem

$1      Kmet Luka Knific 50, žena Neža 40, otroci Helena 18, Jera 15, Luka 14, Simon 13, Mica 12, Špela 10, Jakob 8 in Andrej 6. Gostača Ahac Matej 50 in žena Neža 40 ter beračica Maruša 60.

$1      Kmet Jurij Bizant 50, žena Mina 40, otroci Špela 18, Jurij 11, Mina 8 in Maruša 6, hlapec Štefan 20 in dekla Mina 25. Gostači: Tomaž Trbojec 30, žena Mina 23, hčer Jera 1 in Tomaževa mati Neža 70, Jakob Gradišnik 30, žena Katarina 30, sinova Urban 8 in Jakob 4, Gregor Belec 40 in žena Urša 30, sinova Martin 5 in Luka 3.

Podložniki podružnične cerkve sv. Nikolaja na Jeprci

$1      Mežnar Jože Petelinkar 35, žena Neža 30, sinovi Janez 13, Jernej 11, Jože 9 in Franc 3.

Podložniki samostana klaris v Škofji Loki

$1      Kmet Nikolaj Čarman 50, žena Marina 35, otroci Tomaž 15, Valentin 13, Urša 7 in Marjeta 2, dekla Lucija 15. Gostači: Jurij Bukovec 50, žena Magdalena 15, otroci Miha 20, dvojčka Luka in Urša 14 ter Jurij Luštrek 20.

$1      Ovdoveli kmet Vid Žumer 67, hčer Jera 20, mož Jakob Jeraj 25, hlapec Boštjan 20, dekli Urša 16 in Neža 15 ter pastir Tomaž 16.

Podložniki župnijske cerkve sv. Štefana v Sori

$1      Kmet Jože Kopač 30, žena Neža 25, otroci Mica 7, Anton 5, Jože 3 in Urša 1, hlapec Tomaž 14, dekla Urša 17 in pastirica Helena 12. Gostača: Jakob Debevc 22 in žena Mina 18.

$1      Gostači v Guzjevi hiši: Matej Krmelj 36, žena Jera 30, otroci Jurij 10, Helena 9, Mina 8, Luka 7, Nikolaj 4 in Marko 1, Martin Zupan 60 in sin Lovrenc 26. V kajži sta gostača Urban Kos 25 in žena Mina 20.

$1      Gostači v Tosenkovi hiši: Miha Blaž 40, žena Mina 30, otroci Mina 17, Andrej 10, Ana 8 in Mica 6. V kajži so gostači: Matija Kopač 30, žena Jera 29, otroci Janez 8, Mina 6 in Maruša 4.

Vaše (Vashan)                                                                                                      Skupaj 180 duš

Podložniki ljubljanskega škofijskega gospostva Goričane

$1      Ovdoveli kmet Matija Bernard 50, otroci Mina 23, Maruša 20, Martin 17, Gregor 14, Neža 12 in Mica 7.

$1      Samski kmet Jurij Žlebnik 19, mati Maruša 45, bratje Primož 17, Janez 9, Luka 6, sestre Mina 15 in Mica 4. V kajži so gostači: Primož Možina 40, žena Neža 35, hčeri Mica 7 in Marjeta 5, Urban Sedej 30, žena Urša 30, otroka Neža 4 in Gašper 1.

Podložniki gospostva Rocen

$1      Kmet Tomaž Žerovnik 40, žena Špela 35, otroci Mina 15, Gregor 12, Janez 9 in Matej 5, dekla Maruša 30. Gostača: Matej Ravnikar 40 in žena Marina 40.

$1      Kmet Valentin Žlebnik 40, žena Eva 40, otroci Luka 17, Mina 15, Jera 12, Mica 9, Maruša 6, Valentin 5, Jurij 3, hlapec Valentin 19 in dekla Barbara 20. Gostači: Jakob Jaklič 60 in žena Mica 60, Martin Jaklič 27, žena Maruša 25, sin Matej 2 in hčer Urša 1.

$1      Kajžar Luka Žlebnik 30, žena Urša 25, hčer Mina 3, Lukova mati Maruša 45, brata Gašper 18 in Simon 8.

$1      Kmet Jakob Žlebnik 40, žena Špela 40, otroci Franc 8, Jernej 6, Valentin 4, Mina 2 in Špela 1, Jakobova mati Ana 64, brat Jurij 32. Gostač Andrej Ferjan 25.

$1      Ovdovela kmetica Jera Glajc 50, otroci Lovrenc 26, Neža 22, Luka 20, Mina 18, Blaž 14 in Matej 12.

$1      Kmet Miha Starman 24 in žena Mina 24, Mihova mati Špela 60, brata Jurij 22 in Luka 20, sestra Marjeta 18. Gostači: Janez Starman 60, žena Marina 50 in sin Miha 10, Anton Pintar 24 in žena Helena 20.

$1      Kmet Luka Žlebnik 40, žena Urša 30, sinovi Luka 12, Gregor 7 in Matija 1, hlapec Tomaž 20 in dekli Urša 30 ter Jera 25. Gostači: Matej Možina 40, žena Helena 40, hčeri Mina 20 in Mica 6, Tilen Košenina 30, žena Urša 25, otroci Marjeta 8, Maruša 6, Matej 3 in Maruša 1.

Podložniki gospostva Češenik

$1      Kmet Janez Žlebnik 30, žena Mina 33, otroci Mica 9, Tomaž 6, Jurij 4 in Eva 1, hlapec Matej 24, dekla Helena 15 in pastir Lovrenc 12.

$1      Kmet Janez Rozman 26, žena Mina 29, otroci Mica 8, Tomaž 7, Jurij 5 in Eva 1, hlapec Matej 28, dekla Helena 17 in pastir Lovrenc 13.

$1      Kmet Lovrenc Marn 40, žena Magdalena 35, otroci Mina 15, Gregor 12, Janez 9 in Matej 5, dekla Maruša 30. Gostača Matej Ravnikar 40 in žena Marina 40.

$1      Samski kajžar Lovrenc Okeršlar 19, mati Neža 50 in sestra Helena 21.

Podložniki podružnične cerkve Matere Božje na Šmarni gori

$1      Kmet Urban Dolinar 65, žena Jera 60, Urbanov brat Janez 50, žena Jera 40, otroci Mina 9, Ana 6 in Jože 1, dekla Neža 14. Gostačica Helena Dovčak 60.

$1      Kmet Jernej Jaklič 27, žena Urša 20 in hčer Helena 1, Jernejeva sestra Neža 20, otroka Gregor 7 in Špela 7. Gostači: vdovec Jurij Jaklič 50, otroka Urša 19 in Luka 17, Urban Jaklič 55, žena Barbara 40, otroci Gregor 20, Mina 7 in Maruša 4.

$1      Kajžar Valentin Okeršlar 70, žena Špela 70, sin Miha 40, žena Maruša 32, hčere Helena 4, Špela 2 in Mica 1. Gostači: Luka Šmit 35, žena Doroteja 30 in hčer Urša 5.

Podložniki podružnične cerkve sv. Janeza Krstnika v Preski

$1      Ovdoveli kmet Ahac Kožuh 50, otroci Marjeta 19, Blaž 17, Jera 15 in Mina 12.

$1      Ovdoveli kajžar Jurij Porenta 50, otroci Marjeta 19, Blaž 17, Jera 15 in Mina 12.

$1      Kajžar Ahac Kožuh 48, žena Špela 38, hčere Špela 6, Mica 5 in Helena 3. Gostačici Helena Žlebnik 48 in Magdalena Trbojec 20.

Zgornja Senica (Sgorna Seniza)                                                                           Skupaj 74 duš

Podložniki freisinškega škofijskega gospostva Škofja Loka

$1      Kmet Luka Štupnikar 35, žena Špela 25, otroci Urša 9, Mina 7 in Lovrenc 3, hlapec Jakob 25, hišna dekla Urša 20. Gostača Luka Talariner 30 in žena Helena 30.

Podložniki župnišča v Sori

$1      Kmet Matej Bohinc 31, žena Mica 28, otroci Neža 6, Jakob 3, Helena 2 in Valentin 1, Matejev oče Gregor 60 in mati Špela 50, dekla Urša 16 in pastirica Neža 12.

$1      Kmet Jurij Štrekelj 40, žena Marina 50, otroci Mina 12, Matija 9, Neža 8, Jera 6, Mica 3 in Primož 1. Gostači: Matija Jenko 60, žena Urša 40, otroci Mica 6, Maruša 4 in Matej 1.

$1      Kajžar Jernej Orel 50, žena Helena 40, otroci Marjeta 18, Gregor 13, Urša 8 in Primož 3.

$1      Kmet Luka Hafner 52, žena Maruša 45, otroci Mina 21, Matija 19, Matej 15 in Maruša 9, dekla Mina 12. Gostači: Florjan Košenina 38 in žena Urša 26, Valentin Čertanec 40, žena Urša 30, otroci Marjeta 5, Jurij 3 in Nikolaj 1.

$1      Ovdovela kmetica Urša Orel 35 in hčer Helena 11, hlapec Anton 33, hišna dekla Jera 40, pastir Jakob 14. Gostači: Jože Podviz 40, žena Mina 40, sinova Luka 10 in Andrej 2, Boštjan Veber 22.

$1      Kajžar Jakob Koprivc 38, žena Katarina 35, otroci Mica 8, Andrej 7, Francka 4 in Lucija 2, Jakobov oče Miha 70 in mati Katarina 71, hlapec Janez 20. Gostači: Helena N. 33, otroka Mina 8 in Peter 2.

Žlebe (Shlebe) in Stežice (Stessiz) z okolico                                                       Skupaj 201 duš

Podložniki ljubljanskega škofijskega gospostva Goričane

$1      Ovdoveli kmet Jakob Žlebnik 60, otroci Simon 30, Tomaž 28, Helena 25 in Mina 22, dekla Mina 20, pastirja Simon 14 in Jakob 9 ter pastirica Helena 9.

$1      Ovdoveli kmet Urban Marn 55, sin Tomaž 42, sin Matej 40 in žena Mica 30 ter hči Helena 25. Gostači: Marko Šubelj 50, žena Maruša 38 in sin Nikolaj 12 ter pastir Jurij 12.

$1      Kmet Andrej Malenšek 70, žena Urša 60, hčeri Jera 20 in Mina 8, sin Urban 30 in žena Maruša 20, hlapec Miha 17 in pastir Andrej 12. Gostačica Helena N. 24.

$1      Kajžar Anton Kos 30, žena Barbara 30, otroka Jakob 10 in Mina 3, Antonova mati Jera 54.

$1      Kajžar Jernej Keber 40, žena Jera 30, otroci Jakob 17, Mina 10, Tomaž 8 in Urša 1, Jernejev brat Boštjan 38 in sestra Maruša 30.

$1      Kmet Andrej Žerbov 45, žena Neža 30, otroci Marina 19, Jera 16, Jurij 14 in Urban 10, Andrejeva sestra Helena 30, hlapec Janez 20.

$1      Kmet Martin Verbek 45, žena Maruša 40, hčere Špela 20, Mina 17, Jera 14, Helena 12 in Katarina 10, hlapec Jakob 20, pastir Lovrenc 12. Gostači: Boštjan Verbek 50 in hčer Jera 20, Martin Lužar 50 in žena Mina 45, Jera N. 56.

$1      Samski kmet Andrej Čarman 28, mati Maruša 60, brata Boštjan 35 in Urban 32, pastirja Boštjan 16 in Lovrenc 14.

$1      Kmet Lovrenc Tome 40, žena Urša 40, otroci Andrej 16, Urša 15, Simon 12, Urban 8, Mina 6 in Jera 3, Lovrenčev oče Lovrenc 70, dekla Mina 20. V kajži so gostači: Andrej Mamovec 70, žena Marina 60 in sin Jernej 20, Valentin Tome 35 in žena Ana 20.

$1      Ovdovela kmetica Jera Žlebnik 45, otroci Andrej 25, Matej 23, Simon 20 in Helena 19, pastir Lenart 16. Gostači: Jurij Ravnikar 40, žena Maruša 20, otroci Marina 7, Tomaž 5 in Matej 2.

$1      Kajžar Jernej Pečnik 60, žena Marina 50, otroci Tomaž 15, Marina 15, Jakob 10 in Jože 5, Jernejev brat Lovrenc 40.

Podložniki gospostva Puštal

$1      Kmet Miha Štrekelj 22 z ženo Uršo 20, Mihov oče Matija 50 in sestra Maruša 17.

$1      Kmet Anton Potočnik 45, žena Jera 39, otroci Mina 17, Jera 15, Urban 13, Simon 10 in Matej 6, Antonov brat Gašper 30 in sestra Maruša 32. Gostači: Miha Hudič 40 z ženo Heleno 30 in hčerjo Heleno 3.

$1      Kmet Martin Ravnikar 40, žena Magdalena 37, otroci Mina 17, Gregor 15, Matija 12, Jože 9, Urša 7, Jurij 5 in Maruša 2, Martinova mati Helena 70 in sestra Neža 40. Gostači: Jakob Dobnikar 30 in žena Marina 25 s hčerama Mino 4 in Uršo 1.

$1      Kajžar Štefan Kavčič 25 in žena Mina 22, Štefanov oče Jože 60 z ženo Katarino 55 in pastirica Helena 12.

$1      Kmet Boštjan Narobe 50 z ženo Marušo 30, hlapca Luka 30 in Matej 20 ter pastir Andrej 12.

$1      Kmet Boštjan Robas 30, žena Maruša 25, hčeri Urša 3 in Marija 2, Boštjanov brat Luka 27, hlapec Jernej 19, dekla Urša 17 in pastir Andrej 7.

Podložniki gospostva Rocen

$1      Kmet Blaž Kozamernik 50, žena Maruša 40 in hčer Urša 5, hlapec Jurij 40, dekla Maruša 30. Gostači: Matej Branovec 50 z ženo Jero 40 in hčerjo Uršo 17.

$1      Kmet Gregor Čergan 45, žena Maruša 40, otroci Boštjan 9, Jurij 6, Špela 4 in Janez 1, hlapec Anton 20 in dekla Neža 15.

Podložniki gospostva Češenik

$1      Kmet Jakob Vodnik 30, žena Katarina 25, otroci Matej 9, Neža 5, Helena 2, hlapec Filip 35 in dekla Marina 28.

$1      Kmet Matej Okeršlar 28, žena Jera 23 in sin Matej 1, Matejev oče Miha 60 in mati Špela 50, sestre Špela 20, Maruša 18 in Marjeta 13.

$1      Kmet Gregor Pečnik 60, žena Barbara 29, hčeri dvojčici Lucija in Miza 1, hlapec Janez 18.

Podložniki podružnične cerkve sv. Marjete v Žlebeh

$1      Kmet Gregor Okeršlar 50, žena Mina 40 in hčeri dvojčici Neža in Eva 12, Gregorjev brat Martin 40.

$1      Mežnar Janez Tehovnik 50, žena Maruša 30, otroka Jakob 3 in Neža 1. Gostači: Matija Vaupet 50 z ženo Heleno 40 in sinom Francetom 20.

Podložniki podružnične cerkve sv. Jakoba na Petelincu

$1      Mežnar Jurij Kunovar 40, žena Jera 30 in hčer Mina 12.

Vsega skupaj 2078 duš

Območje župnije je bilo pretežno agrarnega značaja, saj je prevladovalo kmečko prebivalstvo. Najpogostejša označba je bila »kmet« (Bauer), ki je v tem primeru pomenila kmečkega posestnika. Žal pri tem ni bil naveden obseg hube, ki so jo imeli v posesti (cel, pol-, četrtzemljak). Kategorija kmetov, tj. prebivalstva, ki se je preživljalo z obdelovanjem zemlje, je bila v župniji najmočnejša – 38 %, tj. 794 prebivalcev na 138 kmetijah. V nekaterih vaseh je bil delež kmetov prevladujoč: Spodnja Senica (57,3 %), Žlebe in Stežice (54,5 %) in Osolnik (53,0 %). Po drugi strani je bilo tudi nekaj vasi kjer je bil delež kmetov zelo nizek, kot na primer v Medvodah (9,8 %) in v Goričanah (6,7 %).

Drugo veliko skupino prebivalstva so predstavljali kajžarji (Keischler). To so bili manjši zemljiški posestniki, ki so imeli običajno majhno hišico, kočo ali kajžo z vrtom ali njivico. Opozoriti velja, da so bili v tem popisu med kajžarje šteti tudi obrtniki, npr. mlinarji in kovači. Kajžarjev je bilo v župniji 22 % (456 prebivalcev v 96 kajžah, če h kajžam prištevamo tudi osem mežnarij, tri mline in dve kovačiji). Prevladujoče kajžarske vasi so bile: že omenjene Goričane (59,4 % kajžarjev), Medvode (34,1 %) in Sora (33,2 %). Najmanj kajžarjev je bilo v Pungertu (9,4 %) in na Svetju (8,9 %).

Najnižji sloj v župniji so bili gostači (Inwohner), ki so bili brez zemlje in so prebivali v tuji hiši. Pri tem velja omeniti, da ne gre nujno za osebo iz drugega kraja, saj so včasih kot gostači označeni tudi gospodarjevi sorodniki (npr. oče ali brat). Večinoma so si gostači iskali zaslužek kot najeti delavci – dninarji. V vsej župniji je bilo 545 gostačev, tj. dobra četrtina vsega prebivalstva. Največ gostačev je bilo v Preski (46,4 %) in na Svetju (41,5 %), najmanj pa v Žlebeh in na Stežicah (16,0 %). V župniji je navedena tisti čas tudi pet beračev (Bettler), ljudi, ki niso imeli nikakršnega premoženja.

V popisu so bili posli – vendar ne nujno le poljedelski – navedeni posebej. Kmečki posli so v popisu označeni kot hlapci (Knecht) in dekle (Magd), posebej se omenjajo pastirji (Halter) in pastirice (Halterin) ter pestunje (Lokerin). Poslov je bilo v župniji 13 % (278). Največ, 111 je bilo dekel, 77 hlapcev in 90 otrok pod 12 let, ki so služili kot pastirji, pastirice in pestunje.

V celotni župniji je bilo 248 naseljenih stavb; 138 kmečkih hiš, 80 kajžarskih koč, 12 koč in 3 hiše samo z gostači, 8 mežnarij, 3 mlini, 2 kovačiji, 1 župnišče in 1 graščina. V njih je živelo 2078 prebivalcev.

Sredi 18. stoletja  so bili najbolj razširjeni priimki v takratni župniji: Štrekelj (Dol, Draga, Gosteče, Pungert, Sora, Sp. Senica, Zg. Senica, Žlebe), Čarman (Ladja, Osolnik, Sora, Sp. Senica, Studenčice, Svetje, Žlebe), Kopač (Draga, Goričane, Ladja, Preska, Sora, Sp. Senica, Svetje), Košenina (Draga, Goričane, Gosteče, Pungert, Sp. Senica, Vaše, Zg. Senica), Kos (Preska, Sora, Sp. Senica, Studenčice, Svetje, Žlebe), Podviz (Dol, Draga, Medvode, Sora, Zg. Senica), Žlebnik (Medvode, Preska, Sora, Vaše, Žlebe), Luštrek (Goričane, Preska, Sora, Svetje), Marn (Ladja, Studenčice, Vaše, Žlebe), Dernovšek (Osolnik, Sora, Sp. Senica, Studenčice), Dolinar (Preska, Pungert, Sora, Vaše), Gaber (Draga, Goričane, Gosteče, Pungert), Jamnik (Dol, Draga, Gosteče, Preska), Jarc (Medvode, Preska, Pungert, Sora), Kavčič (Dol, Medvode, Pungert, Žlebe), Srov (Goričane, Osolnik, Preska, Studenčice) in Tehovnik (Dol, Goričane, Sora, Žlebe).

Vir: Nadškofijski arhiv v Ljubljani, Kapiteljski arhiv Ljubljana, KAL 116/7.

V RUSKEM UJETNIŠTVU
Leopold Zgaga z Bače pri Podbrdu 18, rojen 4. 11. 1896, umrl 7. 2. 1982(zapisal sin Cvetko Zgaga, Prvomajska 22, Nova Gorica) Leopold Zgaga je bil vpoklican v avstro ogrsko vojsko v aprilu 1915....
Letno poročilo za leto 2017
Vsako leto imamo v mesecu marcu zbor članov z vedno istim dnevnim redom – sprejemanjem poročil in programa dela. Poročila pripravi računovodja. Jaz kot predsednik skušam vsakič podati še svoje...
RTV 1
Svetovalni servis: Izdelava rodovnika
Društveni pogledi in priporočila
Društveni pogledi na priporočila pri rodoslovnem delu in vprašanje etičnih standardov, zlasti z ozirom na zakonske okvire Ta vprašanja se občasno pojavljajo na društvenih srečanjih. Postavljajo...
Main page Contacts Search Contacts Search