prva02

Domov

Peta rodoslovna konferenca

Ameriški kolegi so že ob četrti konferenci leta 2016 napovedali naslednjo leta 2018.

Pripravili so celotni program.

In memoriam Mladen Paver
Hrvaški kolegi so nas obvestili, da je umrl Mladen Paver, ustanovitelj rodoslovnega društva "Pavao Ritter Vitezović": Poštovane rodoslovke, rodoslovci i prijatelji našeg Društva, tužna srca,...
Tri dni zasuti
Poleti, med aprilom in septembrom 1916 je na Soški fronti kamenje zasulo kaverno, v kateri je bilo sedem avstro-ogrskih vojakov. Rešili so jih po treh dneh. Po ustnem izročilu je bilo to na...
Uvodnik 4/4
S to številko se je zaključilo četrto leto izhajanja prvega in edinega slovenskega rodoslovnega časopisa. Do izhajanja je prišlo samodejno, v urednikovanje so me zapeljale okoliščine. Nekaj...
Manjkajoči datumi
Temeljno okostje vsake rodoslovne zbirke tvorijo naslednji podatki: ime, priimek, datum in kraj rojstva, smrti in morebitne poroke. Tako okostje nosi podrobnejše navedbe o osebah, družinah, kraju,...
Main page Contacts Search Contacts Search