Domov

Podružnice SRD

Slovensko rodoslovno društvo deluje že skoraj 20 let. Občasno je čutiti pripravljenost za oblikovanje tematskih in krajevnih skupin. Zadnjih pet let je najbolj izrazita Velenjska skupina, omenimo lahko še Kozjansko, Vrhniško in Obalno.

TV novelas
Peter Hawlina Kot sodnega izvedenca za rodoslovje me je odvetnica prosila, da ji pomagam osvetliti zapleteno rodoslovno situacijo. Na kratko sem o zadevi že poročal v prispevku Delo sodnega...
Tri dni zasuti
Poleti, med aprilom in septembrom 1916 je na Soški fronti kamenje zasulo kaverno, v kateri je bilo sedem avstro-ogrskih vojakov. Rešili so jih po treh dneh. Po ustnem izročilu je bilo to na...
2003/04/05
Člani društva se na rednih mesečnih srečanjih medsebojno obveščajo o aktualnostih in pomembnejših izkušnjah, vsak mesec pa organizirajo še strokovno predavanje. Pregled strokovnih predavanj v...
Tiralice in izgonski listi iz fonda...
ARS je za arhivalijo meseca septembra 2014 razglasil Tiralice in izgonske liste gospostva Brežice: Tiralice in izgonski listi iz fonda gospostva Brežice Različni kraji, 1759–1764 Original, 6...
Main page Contacts Search Contacts Search