prva02

Domov

Tretja rodoslovna konferenca

Društvi SGSI (Slovenian Genealogy Society International) in SRD (Slovensko rodoslovno društvo) bosta od 18. do 27 septembra 2013 organizirali že tretjo rodoslovno konferenco. Prva je bila leta 2001 in druga 2008. Na obeh je bilo po 50 udeležencev, potomcev slovenskih izseljencev. Letos jih napovedujejo okrog 80.

Prireditvi rečemo konferenca, ker ohranjamo prvotni naslov prireditve. Leta 2001 je to zares bila konferenca, kjer smo udeležencem pripravili tridnevni program. 36 predavateljev je predstavilo raznovrstno rodoslovno tematiko. Izkazalo se je, da je program konference močno presegal pričakovanja udeležencev. Zato smo leta 2008 konferenčni del skrčili približno na petino prvega. Trajal je le še dvakrat po tri ure. Toliko ali še manj bo konferenčnega programa tudi letos. Do skrajnosti se bo skrajšal teoretični del. Nekaj več bo priporočil za delo in predstavitev najbolj uporabnih referenčnih datotek. Udeleženci bodo tako imeli več časa za lastne raziskave v arhivih in za obisk krajev, kjer so pred sto in več leti živeli njihovi predniki in za morebitne stike s sorodniki.

Okvirni program je naslednji:

18. 9. sreda. Potovanje
19. 9. četrtek. Prihod z dobrodošlico in nastanitev v hotelu Golf na Bledu
20. 9. petek. Dopoldne. Priprave na posamično raziskovanje. Predstavitev arhivov in dela v njih, tehnika raziskovanja, referenčna gradiva, priporočila za delo. Popoldne ogled Bleda.
21. 9. sobota. Izlet: Bled, Kranjska Gora, prelaz Predel, Log pod Mangartom, Kobarid, Bled.
22. 9. nedelja. Obisk Brezja, maša, postanek in malica v Radovljici. Nastanitev v ljubljanskem hotelu Union.
23. 9. ponedeljek. Dopoldne konferenčni del. Popoldne prosto.
24. 9. torek. Udeleženci po lastni izbiri uresničujejo svoj program. Večina bo dopoldanski čas izkoristila za raziskovanje v arhivih, nekateri bodo posamično ali v manjših skupinah obiskali kraje po lastni izbiri.
25. 9. sreda. Enako.
26. 9. četrtek. Enako.
27. 9. petek. Slovo in odhod.

Delež SRD
Člani SRD bomo sodelovali na obeh dopoldanskih konferenčnih delih. Prvi bo na Bledu, drugi v ponedeljek 23. 9. dopoldne v sejni sobi Svetovnega slovenskega kongresa. Poleg tega bomo udeležencem predlagali, da nam svoje raziskovalne načrte predstavijo vnaprej. Mi jih bomo pregledali in ponudili smernice za raziskavo. Po potrebi bomo posameznim udeležencem pomagali pri raziskavi. Na željo bomo udeležencem zagotovili spremstvo pri obiskovanju izbranih krajev in jim pomagali pri sporazumevanju.

Nekateri udeleženci so svoje situacije na kratko predstavili in nakazali potrebo po asistenci.


V klubski sobi bo vsak dan po dve uri na razpolago dežurni rodoslovec, ki bo ob računalniku pomagal uporabljati referenčne datoteke in skušal odgovarjati na vprašanja in reševati morebitne zagate. Cel teden bo v avli Slovenske izseljenske matice na Cankarjevi 1/II na ogled razstava rodovnikov. Ta bo uradno odprta opoldne v ponedeljek 23. 9. Obiskovalcem bo na razpolago rodoslovna knjižnica.

Poročilo o delu za leto 2013
Letna poročila se iz leta v leto komaj kaj spreminjajo. Ves čas namreč delujemo na način, kakšen se je uveljavil še pred uradno ustanovitvijo društva, ko smo delovali kot krožek. Torej že dvajset...
Janez Sketelj: Program predavanja
Krščanstva od judovske sekte do državne vere Rimskega cesarstva(od leta 300 do okrog 400 n.št) Predavanje je dogovorjeno za 27. 10. 2015 V poljudnem in religiozno nevtralnem predavanju bom podal...
Biti slovenske krvi, bodi Slovencu v...
Razpoznavnost Eden od smislov rodoslovja je gotovo iskanje in raziskovanje osebne razpoznavnosti. Zavedanje svojih predhodnikov podeljuje posamezniku občutek določljivosti in distinktivnosti. Tudi...
Rodovnik in računalnik.
Opomba: Ta prispevek je bil objavljen v prvi številki glasila slovenskih rodoslovcev, ki je izšla aprila 1994, torej še pred ustanovitvijo društva. Kot laik ne bi rad posegal v različne...
Main page Contacts Search Contacts Search