1994/95/96

Člani društva se na rednih mesečnih srečanjih medsebojno obveščajo o aktualnostih in pomembnejših izkušnjah ter organizirajo predavanja. Pregled strokovnih predavanj v letih 1994 - 1996:

20.04.1994 Peter Hawlina: Novi programi za rodoslovje
28.08.1994 Janez Toplišek: Prevedena verzija programa Brother’s Keeper

10.01.1995 Lojze Kobi: Rodovnikarstvo z računalnikom
14.02.1995 dr. Marjan Drnovšek: Družinski arhivi in njihov pomen
01.03.1995 dr. France Štukl: Rodoslovne raziskave in arhivsko gradivo
14.03.1995 dr. Jože Hudales: Demografija v Velenju
18.04.1995 dr. Tomaž Pisanski: Raziskave prek interneta
16.05.1995 dr. Stanislav Južnič: Rodoslovne raziskave s pomočjo urbarjev
28.06.1995 dr. Ema Umek: Matične knjige kot vir za rodoslovje
12.09.1995 Peter Hawlina: Pisanje družinske kronike
21.09.1995 dr. Sonja Anžič: Fondi Zgodovinskega arhiva
10.10.1995 Peter Hawlina, dr. Tomaž Pisanski: Računalniške novosti
18.10.1995 Nenad Novaković: Fondi Narodne in univerzitetne knjižnice
14.11.1995 Peter Hawlina, Janez Toplišek, dr. Tomaž Pisanski: Računalniške novosti

21.02.1996 dr. Bogdan Kolar: Status animarum kot rodoslovni vir
22.03.1996 Peter Hawlina, Janez Šmitek: Rodoslovje (Glasova preja)
11.04.1996 Peter Hawlina, Anton Tomažič, dr. Tomaž Pisanski: Novosti na področju računalništva
21.05.1996 dr. Stanislav Južnič: Uskoki – naši predniki
16.07.1996 Peter Hawlina, dr. Tomaž Pisanski: Internet, programi, podatki
26.09.1996 Peter Hawlina, dr. Tomaž Pisanski: Novosti – SW in podatki
22.10.1996 Marijana Kos: Strokovno obravnavanje arhivskega gradiva
21.11.1996 Janez Keber: Izvor priimkov
14.12.1996 Max Lorisch: Mormonski raziskovalni centri

Main page Contacts Search Contacts Search