1997/98

Člani društva se na rednih mesečnih srečanjih medsebojno obveščajo o aktualnostih in pomembnejših izkušnjah ter organizirajo predavanja. Pregled strokovnih predavanj v letih 1997 - 1998:

28.01.1997 prof. Matevž Košir: Imenjske knjige, zemljiški operati in katastri z vidika rodoslovnih raziskav
25.02.1997 dr. Ema Umek: Civilne matične knjige
25.03.1997 Peter Hawlina, dr. Tomaž Pisanski: Računalniška tematika
22.04.1997 dr. France Štukl: Nastanek domačih imen (in priimkov) iz upravnih funkcij
27.05.1997 Peter Hawlina, Tone Tomažič: Predstavitev rodovnika na spletu
17.06.1997 dr. Mojca Ravnik, dr. Tomaž Pisanski: Obdelave statusov animarum za raziskovalne namene
23.09.1997 II. konferenca: Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije
28.10.1997 dr. Božo Otorepec: Zgodovina rodoslovja na Slovenskem
11.11.1997 prof. Dragan Matič: Zgodnji rodoslovni viri
09.12.1997 Peter Hawlina: Računalniška tematika – priporočila za delo
16.12.1997 dr. Vladimir Batagelj, dr. Andrej Mrvar: Program PAJEK

13.01.1998 dr. France Jakopin: Kaj priimek pove rodoslovcu
27.01.1998 dr. Vasilij Melik: Prvi popis prebivalstva na Slovenskem
10.02.1998 dr. Alfred Ogris: Rodoslovni viri v celovškem arhivu
24.02.1998 dr. Ema Umek: Gospoščinski arhivi kot rodoslovni vir
10.03.1998 dr. Marjan Drnovšek: Izseljevanje Slovencev; kdaj, od kod, kam, zakaj
24.03.1998 dr. France Dolinar: Cerkvena in civilna ozemeljska organiziranost v zadnjih stoletjih
14.04.1998 dr. Günther Junkers: Rodoslovni projekti v Nemčiji
09.06.1998 Lea Benedejčič: Rodovniki znanih Slovencev na slovenski spletni strani
16.06.1998 Vasja Butina: Moj rodovnik (predstavitev knjige)
29.06.1998 Peter Hawlina: Nismo od včerajšnjega dne – odprtje razstave
14.07.1998 dr. Tomaž Pisanski: Računalniško grboslovje
11.08.1998 dr. Janez Cvirn: mednarodni stiki družbenih elit (A.Nobel in Slovenske dežele)
22.09.1998 dr. Andrej Hozjan: Rodoslovni viri v mariborskem škofijskem arhivu
22.09.1998 Xavier Guyot: Rodoslovje v Franciji
28.09.1998 dr. Andrej Mrvar: Program PAJEK
29.09.1998 Maja Hegedič: Predstavitev Centra za družinske raziskave
27.10.1998 prof. Lucijan Bratuš: Rodovnik pisave
24.11.1998 Janez Toplišek: Prikaz rodovnika v obliki HTML
15.12.1998 Peter Hawlina: Rodovniki mitoloških oseb in plemstva
15.12.1998 Peter Hawlina: Kako izdelam družinski rodovnik (s predstavitvijo slovenskega rodoslovja)

Main page Contacts Search Contacts Search