1999/2000

Člani društva se na rednih mesečnih srečanjih medsebojno obveščajo o aktualnostih in pomembnejših izkušnjah, vsak mesec pa organizirajo še strokovno predavanje. Pregled strokovnih predavanj v letih 1999 - 2000:

12.01.1999 dr. Janez Cvirn: Mednarodni stiki družbenih elit
26.01.1999 dr. Tomaž Pisanski: Grboslovje z računalnikom
23.02.1999 dr. Tatjana Tomazo-Ravnik: Matične knjige kot vir bio-demografskih podatkov
09.03.1999 Bogdan Novak: Slovenska saga
20.04.1999 dr. Marica Štefančič: Rodovniki človeštva
25.05.1999 Felix Gundacker: Izkušnje poklicnega rodoslovca
22.06.1999 Silvo Torkar: Predkrščanska osebna imena v slovenskih priimkih
25.09.1999 IV. konferenca Slovenskega rodoslovnega društva
26.10.1999 dr. Marija Makarovič: Rodoslovje in etnologija
23.11.1999 dr. Stane Granda: Pomen rodoslovja za novejšo politično zgodovino
21.12.1999 dr. Janez Cvirn: mednarodni stiki družbenih elit (A.Nobel in Slovenske dežele)

25.01.2000 dr. Vinko Rajšp: Slovenija na vojaških zemljevidih
22.02.2000 Peter Hawlina: Izdelave indeksov matičnih knjig
28.03.2000 dr. Andrej Vovko: Biografski leksikoni
18.04.2000 mag. Helena Ložar-Podlogar: Šege ob življenjskih mejnikih
23.05.2000 dr. Zvonka Z. Slavec: Epikraniološka povezava družine grofov Celjskih
27.06.2000 Aleksander Lucu: Dinastije
25.07.2000 Peter Hawlina: Prenosljivost podatkov in objave na spletu
26.09.2000 mag. Branko Šuštar: Rodoslovno raziskovanje z viri v Slovenskem šolskem muzeju.
30.09.2000 Rodoslovna konferenca
24.10.2000 Irena Tršinar: Centralni register prebivalstva – vsebina, uporaba, možnost dostopa
28.11.2000 Peter Hawlina: Kakovost podatkov
19.12.2000 dr. Petra Svoljšak: Arhivi prve svetovne vojne

Main page Contacts Search Contacts Search