2001/02

Člani društva se na rednih mesečnih srečanjih medsebojno obveščajo o aktualnostih in pomembnejših izkušnjah, vsak mesec pa organizirajo še strokovno predavanje. Pregled strokovnih predavanj v letih 2001 - 2002:

23.01.2001 dr. Andrej Mrvar: Program PAJEK
27.02.2001 dr. Milko Matičetov: Ženska oblika priimkov
27.03.2001 Peter Hawlina: Predstavitev računalniških pripomočkov
17.04.2001 dr. Marko Razpet: Jurij Vega in koledar
22.05.2001 Vladimir Bohinc: Raziskave po naročilu
26.06.2001 dr. Pavle Merku: Zgodovina priimkov na slovenskem Zahodu
24.07.2001 Peter Hawlina, dr. Tomaž Pisanski, Janez Toplišek: Rodoslovje in internet
10.08.2001 Mednarodna rodoslovna konferenca
22.09.2001 Piknik in rodoslovna konferenca
25.09.2001 dr. Marija Stanonik: Rodoslovni viri v etnoloških revijah
23.10.2001 Peter Hawlina: Povezovanje in združevanje podatkov
27.11.2001 Ivan Cimerman: Naša vas skozi čas
18.12.2001 dr. Matjaž Klemenčič: Slovenske naselbine v ZDA

22.01.2002 mag. Maruška Vidovič: Poročne migracije
26.02.2002 Rok Stergar: Slovenci v avstrijski vojski
26.03.2002 Aleksej Kalc: Spiski potnikov v tržaškem pristanišču
23.04.2002 Peter Hawlina: Novosti iz rodoslovnega računalništva
28.05.2002 Jaka Hawlina: Civilne in cerkvene uredbe glede porok med sorodniki
18.06.2002 Irena Zupanič-Pajnič: Ugotavljanje sorodstvenih povezav z genetskimi metodami
23.07.2002 mag. Zijad Bećirović: Običaji v islamski družbi
24.09.2002 Peter Hawlina: Računalniške aktualnosti
26.11.2002 Mirko Kambič: Kaj nam povedo stare fotografije
17.12.2002 dr. Marija Stanonik: Družinska saga

Main page Contacts Search Contacts Search