2003/04/05

Člani društva se na rednih mesečnih srečanjih medsebojno obveščajo o aktualnostih in pomembnejših izkušnjah, vsak mesec pa organizirajo še strokovno predavanje. Pregled strokovnih predavanj v letih 2003 - 2005:

29.01.2003 Blanka Avguštin Florjanovič: Restavriranje arhivskega gradiva
25.02.2003 Tone Krampač: Raziskave v Nadškofijskem arhivu
25.03.2003 Janez Keber: Iz priimkovne delavnice
22.04.2003 Peter Hawlina: Združevanje rodoslovnih datotek
12.02.2003 dr. Marija Stanonik: Rodoslovni viri v etnoloških publikacijah
27.05.2003 dr. Viktorija Žnidaršič: Ženitna pogodba nekoč in danes
24.06.2003 dr. Bojan Balkovec: Pomožne zgodovinske vede
23.09.2003 dr. Miha Preinfalk: Rodbina Auersperg
28.10.2003 Peter Hawlina: Referenčne datoteke
25.11.2003 Ryan E. Swapp: DNA analize
16.12.2003 Peter Hawlina: Mehanizmi in pripomočki za iskanje in primerjavo

20.01.2004 dr. Vasilij Melik: Zapisovanje priimkov
24.02.2004 Peter Hawlina: Programi za grafične prikaze
22.03.2004 Klemen Jelinčič: Židovsko rodoslovje
20.04.2004 dr. Radovan Komel: Dedne bolezni
25.05.2004 Ryan Swapp: Genetsko rodoslovje
22.06.2004 dr. Peter Lazar: Rodovniki domačih živali
18.09.2004 dr. Milan Sagadin: Poznoantična naselbina Ajdna
26.10.2004 Janez Toplišek: Predstavitev knjige Rodoslovje
23.11.2004 Janez Štiglic: Ukradeni otroci
21.12.2004 dr. Zvonka Zupanič Slavec: Bolezni Habsburžanov

25.01.2005 Bojana Rogelj-Škafar: Predstavitev Etnografskega muzeja
22.03.2005 dr. Tomaž Pisanski: Osnove grboslovja
19.04.2005 dr. Stane Granda: Slovenska kmečka elita
24.05.2005 Peter Hawlina: BK utility program
28.06.2005 Življenje in delo Boža Škerlja
27.09.2005 Marjaž Blokar: Predstavitev porgrama Legacy
11.05.2005 David Cvet: Borilne veščine
22.11.2005 dr. Marko Oblak: Rodoslovne raziskave na Tržaškem
20.12.2005 Peter Hawlina: Rodoslovje in genetika

Main page Contacts Search Contacts Search