2006/07/08

Člani društva se na rednih mesečnih srečanjih medsebojno obveščajo o aktualnostih in pomembnejših izkušnjah, vsak mesec pa organizirajo še strokovno predavanje. Pregled strokovnih predavanj v letih 2006 - 2008:

24.01.2006 dr. Mitja Guštin: Tisti z vhoda
28.02.2006 Peter Hawlina: Rodoslovni prikazi z računalnikom
28.03.2006 dr. France Megušar: Keltske jezikovne ostaline
25.04.2006 Stanko Dolenšek: Digitalna fotografija
23.05.2006 Loredana Sega: Kaligrafski rodovniki
27.06.2006 dr. Andrej Mrvar: Novosti v programu PAJEK
26.09.2006 dr. France Malešič: Kronika nesreč v gorah
24.10.2006 Jože Konda: Varovanje slovenskega zračnega prostora
28.11.2006 Pavle Florjančič, Janez Pintar: Mitsko in stereotipno v slovenski zgodovini
19.12.2006 dr. Katja Drobnič: Človeški genom

23.01.2007 Leopold Mokotar: Emigracija v Ameriko
24.04.2007 dr. Marjan Smolik: Predstavitev semeniške knjižnice
22.05.2007 mag. Mojca Kovačič: Nesrečne ljubezni v srednjem veku
26.06.2007 dr. Mojca Ravnik: Obujanje spomina
15.09.2007 dr. Karmen Medica: Rodoslovje in antropologija
23.10.2007 dr. Janez Arnež: Arhiv slovenskih izseljencev
27.11.2007 dr. Stanislav Južnič: Zgodovina Kostela
18.12.2007 dr. Andrej Marušič: Suicidnost

22.01.2008 Miha Šimac: Zdravstvena in duhovna oskrba v I. svetovni vojni
26.02.2008 dr. Marko Šimac: Hrvaško rodoslovje
25.03.2008 Luka Kurilić: Judovstvo, krščanstvo, islam in širiatsko pravo
22.04.2008 dr. Stane Granda: Ilirske province
27.06.2008 Peter Hawlina: Rodoslovje in genetika
24.06.2008 Šentjanževo 2008
22.07.2008 Jasmina Stanojević: Društvena knjižnica
15.09.2008 Loredana Zega: Kaligrafski rodovniki
28.10.2008 Jasna Matajec Judnič: Sociološki vidiki staranja
25.11.2008 Barbara Riman: Slovenci na Reki
16.12.2008 Peter Hawlina: Spletno rodoslovje – socialna omrežja

Main page Contacts Search Contacts Search